Overwinning in Jezus

Overwinning in Jezus – Overwinning over zonde
De overwinning die wij in Jezus hebben is een opwindend onderwerp om te onderzoeken! Het uitspreken van deze drie woorden zou ons al vreugde in ons hart moeten geven. Maar welke overwinning hebben wij als gelovigen dan in Jezus?

Niemand van ons verdient vergeving, maar dat is het wonderbaarlijke van Gods genade! God houdt zo veel van ons, dat Hij bereid was om onze zonden naar Golgota te dragen en ze daar aan het kruis te slaan. Romeinen 3:23 zegt: “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God". Hij droeg de last van mijn zonden op die dag - mijn zonden en de jouwe - zodat wij de overwinning in Jezus konden behalen door het bloed dat Hij aan het kruis vergoot. Jezus wacht op jou en Hij wil ook jouw zonden vergeven!

Maar dat is niet waar het verhaal eindigt. Niet alleen staat Hij klaar om jou te vergeven, Hij vergeet je zonden ook! Hij is zo genadig dat Hij jou met een schone lei opnieuw laat beginnen, Hij verandert je hart en je gedachten en Hij geeft je de Heilige Geest om jou te leiden.

Overwinning in Jezus – Overwinning over de dood en over problemen
Prijs GOD! Jezus werd op die dag op Golgota niet verslagen! Satan kreeg een kort moment waarop hij dacht te triomferen, maar werd toch verslagen toen Jezus uit het graf opstond! De dood was niet het einde... maar slechts het begin van de meest glorieuze overwinning voor allen! Johannes 11:25 zegt: “...'Ik ben de opstanding en het leven’, zei Jezus. ‘Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven.'

Als gelovigen hoeven wij niet bang te zijn voor de dood! Wij weten dat we in de hemel een eeuwig thuis met onze Verlosser zullen hebben. Hij is ons voorgegaan om een plaats voor ons gereed te maken. Zijn beloften zijn waar en eeuwig. Zoals de Apostel Paulus zei: "We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen.”

We kunnen ook in moeilijke tijden vrede en vreugde ervaren. Johannes 16:33 zegt: “Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen".

Overwinning in Jezus – De hymne
Eugene Monroe Bartlett Senior werd op de Kerstavond van 1885 geboren. Hij schreef de woorden van deze Engelstalige hymne ("Victory in Jesus") in 1939. Het was zijn laatste lied. Bartlett stond bekend als een gospelzanger, schrijver, leraar, redacteur en uitgever. In 1979 kreeg hij een plaats in de "Gospel Music Hall of Fame:.

De woorden van zijn bekende en geliefde hymne herinneren ons eraan dat wij elke dag van ons leven de overwinning in Jezus kunnen ervaren.

Als jij Hem nog niet kent als jouw Heer en Redder, zoek Hem dan op. Hij staat klaar om Zijn geschenk van het eeuwige leven aan jou uit te reiken en jou zo de overwinning over de zonde en de dood aan te bieden!

Ik hoorde een oud, oud verhaal,
over hoe een Verlosser kwam afgedaald,
hoe Hij op Golgota Zijn leven gaf:
voor zondaars als ik legde Hij het af;
ik hoorde over Zijn lijden en Zijn moed,
over de verzoenende werking van Zijn bloed
en van mijn zonden had ik toen berouw;
en wist dat ik nu de overwinning behalen zou.

Refrein:
O overwinning in Jezus,
Mijn Redder, voor altijd.
Hij zocht mij en hij kocht mij
Met Zijn verlossend bloed;
Hij had mij al lief voor ik Hem ooit zag
en al mijn liefde is aan Hem te danken,
Hij stortte mij in de overwinning,
onder de reinigende vloed.


Ik hoorde over Zijn genezende macht,
over de openbaring van Zijn reinigende kracht,
hoe hij de verlamden weer liet lopen,
en de behoeftigen weer liet hopen;
en ik riep uit: "Lieve Jezus,
kom en genees mijn gebroken geest."
Jezus kwam inderdaad en is sindsdien
altijd mijn overwinning geweest.

Refrein.

Ik hoorde over een zeker huis,
dat Hij in glorie heeft gebouwd als mijn thuis.
En ik hoorde dat er een straat van goud was
aan de andere kant van de zee van glas;
Ik hoorde over gezang van de hemelse schare
en een verhaal over redding uit vervlogen jaren
en dat ik zelf op een dag ook zal zingen
over de overwinning over alle dingen.

Refrein.

Woorden (Engelstalig) en muziek door Eugene Monroe Bartlett Sr, 1939

Jezus heeft de prijs betaald - Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen