De passie van Christus

De Passie van Christus - Mel Gibsons krachtige film
De waarheid over de “Passie” van Christus wordt in de Bijbel geopenbaard in Matteüs 26:36-28:10. Waarom was de dood van Christus aan het kruis noodzakelijk? De krachtige film van Mel Gibson over de laatste twaalf uren van Jezus Christus heeft op veel mensen een diepe indruk gemaakt. Wat is de passie van Christus? De Bijbel vertelt ons dat Zijn passie bestaat uit Zijn intense liefde voor ieder mens en Zijn verlangen om met ons allemaal samen de eeuwigheid in de hemel door te brengen. Met dat doel kwam Christus en ging Hij naar het kruis om een afschuwelijke dood te sterven.

De Passie van Christus - Waarom moest Jezus aan het kruis sterven?
De passie van Christus is ontzettend krachtig. Maar waarom moest Jezus op deze manier sterven? Gods Woord aan de mensheid, de Bijbel, zegt dat alle mensen tegen God gezondigd hebben door Zijn geboden te overtreden (dat wil zeggen liegen, stelen, eigendom van andere mensen begeren, seks buiten het huwelijk hebben, enzovoorts). Zelfs een enkele zonde die tegenover God wordt begaan is genoeg om ons voor de eeuwigheid van Hem af te scheiden. De Bijbel zegt in Romeinen 3:23: "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God."

God wist dat er maar één manier was om de mensheid voor eens en altijd voor Zichzelf te redden. Dat kon alleen gedaan worden door Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde te sturen om een zondeloos leven te leiden en aan het kruis te sterven als een offer dat voor eens en altijd met de zonden van de mensheid zou afrekenen. Romeinen 5:8 stelt: "Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren."

De Passie van Christus - Het ultieme liefdesverhaal
De passie van Christus is in werkelijkheid een liefdesverhaal. Het gaat over de liefde die Christus voor jou en mij heeft. Hij was bereid om naar het kruis te gaan, om alle vernederingen, pijn, lijden op Zich te nemen. Maar nog belangrijker: om de zonden van de hele mensheid op Zich te nemen; uit het verleden, het heden en de toekomst. Hij was bereid om van Zijn Vader, God, te worden afgescheiden toen Hij jouw en mijn zonden droeg. Hij deed dit omdat Hij van ons houdt en omdat Hij zo ontzettend graag wil dat jij en ik de eeuwigheid samen met Hem in de hemel zullen doorbrengen.

Maar dat zal niet mogelijk zijn als we blijven weigeren de offergave te aanvaarden die Hij voor ons heeft gegeven. De weigering om in Jezus Christus als onze Heer te geloven en Hem in ons hart te ontvangen zal er toe leiden dat we zelf verantwoordelijk blijven voor alle zonden die we ooit tegen God hebben begaan. Wanneer we sterven, zullen we op basis van die zonden worden beoordeeld en op basis daarvan veroordeeld worden. Het oordeel zal de dood zijn en een eeuwige afscheiding van Jezus Christus en God de Vader. De Bijbel zegt dat iedereen die Jezus niet persoonlijk als Heer en Redder kent de eeuwigheid in de hel zal doorbrengen, een plek waar geweend wordt en waar eeuwige folteringen plaatsvinden. Dit hoeft voor jou niet het geval te zijn!

De Passie van Christus - Wat moet ik doen om gered te worden?
In Johannes 3:3 is de Bijbel duidelijk wanneer Jezus zegt: "Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien." Op de eerste plaats moet je geloven dat je een zondaar bent en dat jouw zonden je van God hebben afgescheiden. Op de tweede plaats moet je erkennen dat er niets is dat je ooit zou kunnen doen, zeggen of betalen wat deze zondenschuld tegenover God ooit zou kunnen aflossen. Op de derde plaats moet je erkennen dat Jezus Christus naar de aarde kwam om een zondeloos leven te leiden en dat Hij in jouw plaats voor jouw zonden is gestorven. Tenslotte moet je Hem in je hart ontvangen als je Heer en Redder.

Dit alles kan gedaan worden door middel van een simpel gebed dat je nu meteen tot God kunt richten. Dit is de belangrijkste beslissing van je leven. Jezus zal Zelf door middel van Zijn Geest binnen in jouw hart komen leven. Hij zal je niet alleen het eeuwige leven met Hem in de hemel geven, maar ook een bevredigend leven hier op aarde. Als jij nu Jezus als jouw Heer en Redder wil ontvangen, wil ontdekken wat ware liefde is, richt dan eenvoudig het volgende gebed tot God en meen het met heel je hart.

"Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen."

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen