De goedheid van God

Goedheid van God - Wat betekent deze goedheid?
De goedheid van God is een van de eigenschappen van God, maar ook een beschrijving van Zijn hele wezen. Gods natuur is van Zichzelf goed, zoals we lezen in Psalm 34:9: "Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.” Hij is de basis van goedheid en van alles wat goed is - Hij heeft die goedheid niet verkregen uit een andere bron. Mensen kunnen goede eigenschappen hebben of goede daden verrichten, maar goedheid zit niet in ons karakter. Onze goedheid komt van God.

Goedheid van God - Wat bereikt deze goedheid?
De goedheid van God blijkt duidelijk uit alles wat Hij geschapen en gedaan heeft. Genesis 1:31 zegt: “God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was..." Wij kunnen Zijn goedheid niet verdienen en wij zijn Zijn goedheid niet waard. We ontvangen Zijn goedheid ongeacht onze status in het leven en ondanks het feit dat we Zijn goedheid niet waardig zijn. Matteüs 5:45 zegt: “Hij laat Zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen." En we lezen in Psalm 145:9: “Goed is de HEER voor alles en allen, Hij ontfermt zich over heel Zijn schepping."

Gods goedheid is persoonlijk. De tekst van een oud lied luidt: “God is zo goed; Hij is zo goed voor mij.” Dit lied kunnen wij allemaal zingen, want Hij is goed voor elk van ons persoonlijk, op manieren die onze persoonlijke behoeften vervullen. Door Zijn goedheid profiteren wij bijvoorbeeld van:

  • Het volmaakte voorbeeld van goedheid. Wanneer we God kennen en leren over Zijn goedheid, kunnen we ware goedheid gaan herkennen en er naar gaan streven om goede dingen te doen. We moeten bidden zoals in Psalm 119:68 beschreven wordt: “U bent goed geweest en hebt goedgedaan, onderwijs mij in Uw wetten.” We kunnen naar God opkijken als het volmaakte rolmodel om ons te onderwijzen over goedheid en hoe we goede dingen kunnen doen.
  • Verzekering dat Gods bestemming voor ons goed is. Zoals ouders het beste voor hun kinderen willen, wil onze Hemelse Vader alleen het beste voor ons. Jakobus 1:17 zegt: “Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.” Maar we moeten onthouden dat goede dingen niet altijd op ons pad komen als gelukkige ervaringen. Soms komt ‘goed’ in de gedaante van ‘tegenslag’ of ‘moeilijkheden’, maar God kan problemen ten goede gebruiken, zoals we lezen in Romeinen 8:28: “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.”
  • Zekerheid en bemoediging. We kunnen vertrouwen op de onveranderlijke goedheid van God. Psalm 52:3 (NBG) zegt: “Gods goedertierenheid duurt toch de ganse dag.” God zal altijd goed zijn. Zijn karakter verandert niet. Hij blijft de Schepper van alle goede dingen en wij kunnen er op vertrouwen dat Hij ons goede dingen schenkt overeenkomstig Zijn volmaakte plan.
  • Tot God getrokken worden. Het doel van Gods goedheid is om ons naar Hem te trekken. Dit bleek bij uitstek toen God Zijn Zoon, Jezus, offerde voor onze redding. Vanwege Zijn goedheid hebben wij gelegenheid gekregen om Zijn Woord te horen en aanspraak te maken op eeuwig leven door Jezus Christus als onze Verlosser te aanvaarden.

Goedheid van God - Conclusie
De goedheid van God is het hart van ons Christelijk geloof. Omdat Hij ons welzijn wenst, heeft Hij verlossing geschonken via Zijn Zoon. Alles wat God doet is voor onze bestwil. We kunnen overal om ons heen bewijs van Gods goedheid zien in Zijn zorg voor ons - van de gewassen waarvan ons voedsel gemaakt wordt, tot de zuurstof die we inademen. Wij kunnen goedheid in ons hebben, en zelfs de wens hebben om goed te doen, maar ware goedheid komt van Hem die volmaakt goed is en goede dingen voor alle mensen wil. Ons doel moet zijn om de goedheid van God elke dag aan anderen te laten zien.

Leer meer over Gods eigenschappen!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen