Outreach naar weeshuizen

Outreach naar weeshuizen - Uitroepen die door de tijd heen weergalmen
Outreach naar weeshuizen zou aan het hart van het Christendom moeten liggen. "Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven" (Jakobus 1:27).

Er bestaat over de hele wereld een enorme behoefte om wezen te redden. Duizenden kinderen in veel verschillende landen wachten op onderdak, voeding, onderwijs, gezondheidszorg, een relatie met hun God en een goed gefundeerde geestelijke basis voor hun toekomst. "God noemt wezen 'de vaderlozen', wier uitroepen door de tijd heen weergalmen, wachtend tot de oren van de kerk hen zullen horen" (Fields of the Fatherless, oftewel: Veld der vaderlozen door C. Thomas Davis). Het is de hoogste tijd dat we luisteren!

  • "Bij u vindt een wees ontferming." (Hosea 14:3)
  • "Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp." (Psalm 10:14)

Outreach naar weeshuizen - Een oproep aan alle gelovigen
Wat betreft outreach naar weeshuizen ontdekken we dat we zelf een plaats van stilte en eenzaamheid innemen. We staan tegenwoordig oog in oog met de mensen wier uitroepen door de tijd verloren zijn gegaan. Dag in, dag uit zien we hoe zij verdriet hebben. Zij hebben onze naam zo vaak geroepen, maar toch keken we de andere kant op. We waren niet in staat om de schoonheid in hun harten te zien, of de schittering in hun ogen die hun innerlijke hartstocht uitschreeuwt. Hoe lang zullen zij nog pijn lijden? Hoevelen zullen hun leven verliezen, zo jong en zo tragisch?

God is op zoek naar mensen die gehoor willen geven aan deze noodroep. Hij is op zoek naar de mensen die deze kinderen met onvoorwaardelijke liefde willen helpen om verder te gaan. God wacht op de mensen die bereid zijn om te luisteren naar het geschrei van de behoeftigen; mensen die jou niet terug kunnen betalen en reeds alles gegeven hebben. Mensen wier harten gebroken zijn, wier zielen verscheurd zijn. De armen, de eenzamen, de vaderlozen.

Laten we vandaag samen de uitdaging aangaan om deze noodroep te eerbiedigen. Laten we vandaag een helpende hand bieden aan de mensen die onze hulp nodig hebben. Wij kunnen de levens redden van een groot aantal van Gods dierbare kinderen. Voor ons gelovigen zou dit één van onze voornaamste missiegebieden moeten zijn; deze kinderen een tweede kans te geven, een nieuw begin in de handen van onze Heer Jezus Christus.

Outreach naar weeshuizen - Een bediening in de loopgraven
Onze vrienden van WorldOrphans.org hebben een echt hart voor outreach naar weeshuizen! Zij zijn er in geslaagd om kinderen in enkele van de armste landen ter wereld te bereiken door de bouw van honderden Christelijke weeshuizen te bekostigen. Deze weeshuizen bieden de kinderen veel liefde, onderdak, voedsel, een opleiding en het belangrijkste: een solide Christelijk fundament. Zij hebben hun ogen op het doel gericht en ze zullen deze wedloop blijven lopen tot elk kind veilig is, tot in elke behoefte is voorzien, tot elke droom is vervuld en tot elk kind het uitroept met een vurige hartstocht voor het werk van het kruis.

  • "Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij." (Lucas 18:16)
  • "En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op." (Matteüs 18:5)
  • "Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat." (Matteüs 18:14)

Outreach naar weeshuizen - Zegen en ben gezegend!
Medegelovigen, laten wij ons samen sterk maken om wezen te bereiken en te helpen! Laten we een helpende hand bieden aan de kinderen van de wereld! Sommigen onder ons zullen door het leven gaan zonder ooit de kracht gekend te hebben van een glimlach op het gezicht van één van deze kleintjes. Kom en deel met ons de vreugde van de wetenschap dat God in de harten van deze kinderen leeft, omdat wij besloten om van hen te houden. Laten we samen delen in de zegens van de trouw van Gods mensen aan de kinderen en aan onze Heer Jezus Christus.

  • "Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op." (Matteüs 25:35)
  • "Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen." (Marcus 10:16)
Als je de Engelse taal machtig bent, klik dan eens op de onderstaande link om te ontdekken wat we samen kunnen doen!

Ga op zoek naar manieren waarop jij kunt helpen!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen