Bijbelstudie voor mannen

Bijbelstudie voor mannen - De kracht van Gods Woord
Je kunt je afvragen in hoeverre een Bijbelstudie voor mannen anders is dan een Bijbelstudie voor vrouwen, en zelfs hoe deze verschilt van enige andere Bijbelstudie. De Bijbel heeft in het algemeen immers altijd dezelfde boodschap, ongeacht leeftijd, geslacht of huidskleur van de lezer.

Welnu, we weten één ding zeker: God zal het hart en het leven transformeren van ieder die er voor kiest het Woord van God te bestuderen. De Bijbel zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden" (Hebreeën 4:12). Zou dit echt waar kunnen zijn? Zeker weten! De Bijbel is een boek met paragrafen, zinnen, woorden en letters die de kracht hebben om het karakter en de houding van de mens te transformeren. Daarom is een Bijbelstudie een "onderwijzende ervaring" waarin de Heilige Geest ons de kracht geeft om Gods geschreven Woord te begrijpen en erdoor veranderd te worden!

Bijbelstudie voor mannen - Gods Woord toepassen op de uniciteit van mannen
Nou, waarom dan een Bijbelstudie voor mannen? Kan een man een beter begrip van de Bijbel krijgen in een Bijbelstudie voor mannen dan in een andere Bijbelstudies? Heeft een Bijbelstudie voor mannen iets anders of iets bijzonders te bieden? Dingen die een man in een groep met vrouwen en kinderen niet zou kunnen krijgen? Het antwoord op deze vraag is een overdonderend "JA"! Laten we dit verder uitleggen...

Het is een vaststaand feit dat mannen, vrouwen en kinderen allemaal met andere problemen en onderwerpen te maken hebben. Een kind hoeft zich geen zorgen te maken over het betalen van de rekeningen, een man zal zich nooit hoeven afvragen of hij mogelijk zwanger is en een vrouw hoeft zich niet druk te maken over de vraag of ze ooit in het eerste elftal zal spelen. Omdat we weten dat elke groep speciaal afgestemde gedachten, zorgen en emoties heeft, moeten we dit begrip meenemen en toepassen wanneer we de Bijbel bestuderen. Bijbelstudies voor mannen gaan in het bijzonder over seksuele reinheid en andere zaken waar mannen in het bijzonder mee te maken hebben.

Mannen hebben hun eigen specifieke verzameling angsten, vreugden, pleziertjes, emoties en problemen. Wijsheid vertelt ons dat we met andere mannen moeten samenkomen om te bestuderen hoe de Bijbel specifiek van toepassing is op het hart en het leven van een man. Hoogmoed (trots) is een groot probleem waar vooral mannen mee te maken hebben. Hoogmoed vertelt ons dat we best een "lone ranger" kunnen zijn; dat we het wel in ons eentje aankunnen. Hoogmoed herinnert ons op een subtiele manier aan onze eigenwaarde en hoogmoed geeft ons het idee dat het beter is om de Bijbel in ons eentje, op eigen houtje te bestuderen. Geef niet toe aan deze foutieve denkwijze! Helaas is dit het standpunt dat veel mannen innemen ten opzichte van een potentiële investering van hun tijd in een Bijbelstudie voor mannen.

In een Bijbelstudie voor mannen kun je een ruige, soms onbehouwen atmosfeer verwachten waarin Gods waarheid over bepaalde mannenzaken door de leraar, leider of schrijver als het ware met een moker wordt binnengeslagen. Een massale hoeveelheid waarheden uit de Bijbel wordt tegenwoordig helaas niet toegepast en verwezenlijkt in het leven van de moderne man. Mannen gaan gemakkelijk in de cultuur op, in plaats van strijd te leveren om als mannen van God gehoorzaam te zijn. Mannen laten hun ogen en gedachten gemakkelijk afdwalen naar begeerten en fantasieën. En veel mannen willen zich niet sterk maken voor integriteit op de werkplek, omdat alle anderen daar met speels gemak de onethische weg bewandelen. Mannen moeten de waarheid nastreven en de leugen bestrijden. In de tegenwoordige wereld besteden mannen meer tijd aan hun werk, hobby's, TV kijken en de krant lezen dan aan het aanvaarden van hun gegeven rol als vader, echtgenoot en leider.

Bijbelstudie voor mannen - Ben een man en verbind je met anderen!
Wat betreft Bijbelstudies voor mannen kunnen wij de volgende twee zaken van harte aanbevelen:

  • Verbind je met een plaatselijke gemeente waar je aan een interactieve Bijbelstudie voor mannen kunt deelnemen, waarin men zich concentreert op onderwerpen waar mannen mee te maken hebben; zaken als begeerte, hebzucht, isolatie, materialisme, ontevredenheid en gespannen of verbroken relaties.
  • Ga naar een boekhandel en koop enkele Bijbelstudies of Bijbelcommentaren. Wij zijn van mening dat één van de beste Bijbelstudies voor mannen op dit moment de Engelstalige "EveryMan" reeks is die door Waterbrook Press wordt uitgebracht. Deze is op het internet te vinden en te bestellen. Als je het risico neemt om deze moeilijke stap te zetten, om je even ongemakkelijk te voelen en een klein deel van je tijd en geld te investeren, dan zijn wij ervan overtuigd dat je blij zult zijn met de resultaten!

Leg nu een verbinding!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen