Hoe groot zijt Gij

Hoe groot zijt Gij – De geschiedenis van de hymne
De geschiedenis van de hymne "Hoe groot zijt Gij" (ook bekend als "O, Heer mijn God") begint met Carl Gustaf Boberg (1859-1940). Hij was een Zweedse voorganger, redacteur en een lid van het Zweedse parlement. Boberg was van een mooie wandeling aan het genieten, toen plotsklaps een onweersbui uit het niets verscheen. Een krachtige wind kwam opzetten. Toen de storm was geweken, keek hij uit over de heldere baai. Op dat moment hoorde hij kerkklokken in de verte. En de woorden van "Hoe groot zijt Gij" begonnen in zijn hart vorm te krijgen. -- "O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht..." Kun jij je voorstellen hoe Boberg zich voelde toen deze woorden gestalte kregen? Er heerste na deze krachtige storm een zodanige stilte dat hij niets anders kon doen dan deze vredige woorden uitspreken.

Hoe groot zijt Gij – Vertalingen
Bobergs oorspronkelijke gedicht, met de titel "O Store Gud" (oftewel "O Grote God") werd in 1891 gepubliceerd in "Getuige van de waarheid", het wekelijkse nieuwsblad waarvan hij de redacteur was. Later werd het gedicht naar het Duits vertaald. In 1927 werd een Russische versie van de tekst gepubliceerd.

"Hoe groot zijt Gij" werd door Stuart K. Hine naar het Engels vertaald. Hine was een Engelse missionaris in de Oekraïne. Hij ontdekte daar een versie van de Russische tekst en zong dit met zijn vrouw tijdens een evangelische bijeenkomst. Vervolgens vertaalde hij de eerste drie verzen naar het Engels. Deze werden tijdens de Eerste Wereldoorlog in een evangelische bijeenkomst in Engeland gezongen. In 1949 publiceerde hij deze eerste drie verzen (in het Engels en in het Russisch) in "Genade en vrede", een Russische evangelische krant waarvan Hine de redacteur was. Hij voegde er later een vierde vers aan toe; een triomfantelijke boodschap van het eeuwige leven.

Hij zei over het belang van deze hymne: “Wanneer we dat hemelse thuis zullen bereiken, zullen we de grootte van God werkelijk kunnen begrijpen en zullen we in nederige aanbidding voor Hem neerbuigen en tegen Hem zeggen: 'O Heer, hoe groot zijt Gij!'" Mogen we allemaal op een zodanige manier leven, dat we gereed zullen zijn wanneer Jezus Christus komt om Zijn heiligen te ontvangen. Ons hemelse thuis wacht op ons, de mensen die Christus in gehoorzaamheid hebben ontvangen.

Men zegt dat Dr. J. Edwin Orr van het Fuller Theological Seminary deze Hymne naar Amerika bracht. Nadat hij het lied voor het eerst in India had beluisterd, introduceerde hij het lied in diverse Christelijke groeperingen in de Verenigde Staten. In 1954 werd door Dr. Cyrus Nelson van Gospel Light Publications het kopieerrecht op het lied aangevraagd en werd het lied door deze uitgever in Amerika gepubliceerd.

Een bekende Nederlandstalige versie van het lied, die hier beneden is weergegeven, werd door Rikkert Zuiderveld geschreven.

Hoe groot zijt Gij – Door George Beverly Shea gezongen
De Engelstalige versie van "Hoe groot zijt Gij" werd in 1954 door George Beverly Shea gezongen tijdens de evangelische Billy Graham Crusade in Londen. Later, tijdens een revival in New York, zong hij het lied meer dan 100 keer. Dit was eveneens tijdens een Billy Graham Crusade. Hierdoor ontstond er in Zweden en in Amerika een hernieuwde belangstelling voor de hymne en werd het in diverse gezangenboeken opgenomen.

Tegenwoordig wordt dit lied nog door miljoenen mensen over de hele wereld gezongen. En zij geven God alle eer, alle glorie en alle lof voor wie Hij is: de Schepper van ons universum.

Hoe groot zijt Gij – De tekst


O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

(Het onderstaande vers vertaald door het Alles Over God team)

Wanneer ik in het woud door de bomen dwaal,
en luister naar het vogelgezang, hun zoet verhaal,
Wanneer ik van de heuvelrug naar beneden kijk,
en voel hoe de wind door mijn haren strijkt.


Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Leer meer over de eigenschappen van God!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen