Christelijke liefdadigheid

Christelijke liefdadigheid - Wat is het?
Christelijke liefdadigheid kan veel verschillende betekenissen hebben. Sommige mensen geloven dat het alleen gaat om medeleven met de armen , terwijl anderen vinden dat Christenen geroepen zijn om de liefde van Christus in hun hele dagelijkse leven te laten zien. De liefde van God laten zien door middel van liefdadigheid is iets wat alle Christenen kunnen doen.

Een aantal woordenboeken omschrijft liefdadigheid als “Christelijke liefde”. Deze vorm van Christelijke liefde wordt ook wel “agape” genoemd - “de liefde van Christenen voor andere mensen, overeenkomstig de liefde van God voor de mensheid".

Christelijke liefdadigheid - Daad bij het woord
Er zijn veel praktische mogelijkheden om Christelijke liefdadigheid te laten zien. Dagelijks hebben er mensen behoefte aan hulp, en je kunt helpen door geld te schenken aan mensen die het minder goed hebben, helpen bij een voedselbank, voedsel of kleding schenken, bemoedigende brieven schrijven, vrijwilligerswerk doen bij je kerk, enzovoorts. Kijk waar iets nodig is, en help waar je kan. Gebruik middelen als internet om de vele Christelijke liefdadigheidsorganisaties die er zijn, te vinden. Het is nu makkelijker dan ooit om mensen in nood te vinden.

Een internationale organisatie voor Christelijke liefdadigheid is Compassion International, die behoeftige kinderen in contact brengt met medelevende mensen die belangeloos een beetje geven van wat zij elke maand verdienen, om zo het verschil te kunnen maken in het leven van een kind in nood. Een donatie van nog geen Euro per dag geeft een behoeftig kind toegang tot onderwijsmogelijkheden, gezondheidszorg en aanvullende voeding, veilige en leuke ontspanning, en gelegenheid om belangrijke levenskennis en -vaardigheden op te doen. Het belangrijkste is dat Compassion International de kinderen ook bekend maakt met het Evangelie van Christus, zodat ze het goede nieuws van de verlossing kunnen horen. Voor nog geen Euro per dag kun je God door jou laten werken, door een kind te sponsoren dat jouw hulp enorm hard nodig heeft. Als je Compassion tot jouw persoonlijke bediening maakt, kun je een kind hoop geven voor de toekomst en voor alle eeuwigheid.

Compassion International is heel bekend en geniet veel aanzien, en is een voorbeeld van een uitstekende Christelijke liefdadigheid. Met jouw donatie kun je een kind in nood sponsoren en nog veel belangrijker: je kunt Gods liefde delen met iemand die het goede nieuws van de verlossing anders nooit zou horen.

Christelijke liefdadigheid - Een keuze maken
Wanneer je een Christelijke liefdadigheid wilt kiezen, is het belangrijk om eerst de achtergronden van die instantie na te gaan.

  • Zoek uit hoe jouw donatie precies gespendeerd zal worden.
  • Zoek uit hoe de organisatie zelf in elkaar zit.
  • Bereikt de liefdadigheidsinstelling de resultaten die jij zou willen zien?
  • Legt de instantie financiële verantwoording af?
Het ondersteunen van mensen in nood, en het laten zien van Christelijke liefdadigheid vereist geen speciale kennis en zelfs geen grote hoeveelheden geld. Jij kunt een verschil maken met zelfs een kleine maandelijkse donatie. Zet de eerste stap en ontdek vandaag hoe jij een kind kunt sponsoren!

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen