Geloof in God

Geloof in God - Een rein perspectief
Ons geloof in God wordt ondersteund door het beschikbare bewijsmateriaal en is geworteld in getransformeerde levens. Maar, de eenvoud van ons geloof wordt het beste samengevat door de onschuld van een rein hart. Hier volgt een opstel van een achtjarig kind...

Geloof in God - In het onschuldige hart van een kind
Eén van Gods belangrijkste taken is het maken van mensen. Hij maakt ze om mensen die sterven te vervangen, zodat er genoeg mensen zullen zijn om voor de dingen op aarde te zorgen. Hij maakt geen volwassenen, maar alleen baby's. Ik denk dat dit zo is omdat ze kleiner zijn en gemakkelijker te maken. Op die manier hoeft Hij Zijn waardevolle tijd niet te gebruiken om hen te leren praten en lopen. Hij kan dat aan de moeders en vaders overlaten.

Gods tweede belangrijke taak is het luisteren naar gebeden. En er wordt een heleboel gebeden omdat sommige mensen, zoals voorgangers en zo, ook bidden als het nog geen bedtijd is. Hierdoor heeft God geen tijd om naar de radio te luisteren of om televisie te kijken.

God ziet alles en hoort alles en is overal. Hij heeft het hier maar wat druk mee. Dus je moet Zijn tijd niet verspillen door Hem nog eens te vragen, als je vader en je moeder je al verteld hebben dat je iets niet mag hebben.

Atheïsten zijn mensen die niet in God geloven. Volgens mij hebben wij er geen in ons dorp. We hebben er in elk geval geen die naar onze kerk gaan.

Jezus is Gods Zoon. Hij deed vroeger al het zware werk, zoals over water lopen, wonderen verrichten en mensen werden dit uiteindelijk beu dat Hij tegen hen preekte en dus hebben ze Hem gekruisigd. Maar Hij was goed en aardig, net als Zijn Vader, en Hij zei tegen Zijn Vader dat zij niet begrepen wat ze aan het doen waren en dat Hij hen moest vergeven en God zei toen "Oké".

Zijn Papa (God) waardeerde alles wat Hij had gedaan en al Zijn zware werk op aarde en dus zei Hij tegen Hem dat Hij niet meer voor Hem op pad zou hoeven gaan. Hij zou in de hemel kunnen blijven. En dat deed Hij dus. En nu helpt Hij Zijn Papa door naar gebeden te luisteren en om de dingen te zien waar God voor moet zorgen en ook de dingen waar Hij Zelf voor kan zorgen zonder God er mee lastig te vallen (een beetje als een secretaresse, maar belangrijker). Je kunt bidden wanneer je maar wilt en zij zullen je zeker helpen, want ze hebben het zo voor elkaar gekregen dat er altijd wel één van hen aan het werk is.

Je zou op zondag eigenlijk altijd naar de kerk moeten gaan omdat God daar blij van wordt en als er iemand is die je graag blij wilt maken, dan is het God. Sla dit niet over omdat je liever iets wil doen dat leuker lijkt, zoals naar het strand gaan. Dat is verkeerd. En trouwens, aan het strand komt de zon pas na de ochtend echt goed op.

En als jij niet in God gelooft dan ben je niet alleen een atheïst, maar dan zul je ook erg eenzaam zijn omdat je ouders niet altijd met je mee kunnen gaan, zoals op zomerkamp bijvoorbeeld, maar God kan dat wel. Het is goed om te weten dat Hij bij je is wanneer je bang bent in het donker of als je niet kunt zwemmen en de grotere jongens gooien je toch in het diepe.

Maar...je moet niet altijd denken aan wat God voor jou kan doen. Ik heb het idee dat God mij hier heeft neergezet en dat Hij mij wanneer Hij maar wil gewoon weer terug kan nemen.

En.. dat is waarom ik in God geloof.

Geloof in God - Het perspectief van Christus
Het eenvoudige perspectief van een kinderlijk geloof in God is een sleutelprincipe in de leer van Christus. We zouden die prachtige onschuld en dat reine hart altijd moeten aanboren wanneer we God benaderen via het geschenk van Zijn Zoon, Jezus Christus.

In die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden: "Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk der hemelen?" Hij riep een kind, zette het in hun midden en zei: "Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen. Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En wie één zo'n kind bij zich ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij". (Matteüs 18:1-5)

Groei nog meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen