30 mei


De waarde van wijsheid

Pred. 12:9,10
SPREUKEN VAN DE PREDIKER.
En omdat de Prediker zo wijs was, ging hij verder met het volk te onderwijzen in alles wat hij wist; hij verzamelde spreuken en rangschikte die. Want de Prediker was niet alleen een wijs man, maar ook een goede leraar; hij gaf zijn kennis niet zomaar door aan het volk, maar deed dat op een manier die de mensen boeide.

Pred. 7:7-12
DIVERSE SPREUKEN.

  De wijze man wordt een dwaas als hij zich laat omkopen;
  het ondermijnt zijn inzicht.

  Iets afmaken is beter dan met iets beginnen.
  Geduld is beter dan trots.
  Wees niet te snel geërgerd,
  dat staat gelijk aan dwaasheid.

  Verlang niet naar 'die goede oude tijd',
  want u weet niet of hij werkelijk beter was dan de tegenwoordige tijd.

  Wijsheid en bezit zijn goede zaken in het leven.
  Zowel met wijsheid als met geld kunt u veel bereiken,
  maar wijsheid stelt u in staat in leven te blijven.

Pred. 7:19-26
  Een wijs man is sterker
  dan de bestuurders van tien grote steden.
  Nergens op aarde is een mens te vinden,
  die altijd het goede doet en nooit zondigt.
  Luister geen gesprekken af.
  U zou wel eens kunnen horen dat uw dienaar u verwenst.
  U weet toch hoe vaak u zelf anderen verwenst!

Ik heb mijn best gedaan wijs te zijn. Ik verklaarde:

  "Ik zál wijs zijn",
  maar het hielp niet.
  Wijsheid ligt te ver weg
  en is moeilijk te vinden.
  Ik zocht overal, vastbesloten de wijsheid
  en de reden voor alle gebeurtenissen te vinden
  en mijzelf te bewijzen dat zonde dwaasheid is
  en dat dwaasheid gelijk staat aan waanzin.

  Ik ontdekte iets dat bitterder is dan de dood:
  een vrouw die tot ontucht wil verleiden;
  zij is een valstrik en een vangnet.
  Wie met God leeft, ontsnapt daaraan,
  maar zondaren raken wel in haar web verstrikt.

Pred. 10:1-11:6
  Dode vliegen zullen zelfs een pot zalf doen stinken.
  Ja, een kleine dwaasheid kan veel wijsheid en aanzien tenietdoen!
  Het hart van een wijs man laat hem het goede doen,
  maar het hart van een dwaas leidt hem naar het kwaad.
  Waar de dwaas ook heen gaat,
  steeds ontbreekt het hem aan verstand,
  zodat iedereen merkt dat hij een dwaas is.
  Als u van uw meerdere de wind van voren krijgt,
  neem dan niet uw ontslag.
  Een rustig optreden kan fouten voorkomen.

  Er is nog een slecht ding dat ik zag toen ik de wereld in het voorbijgaan bekeek,
  een droevige zaak, die koningen en heersers betreft:
  Ik heb gezien hoe onnadenkende mensen groot gezag kregen
  en verstandige mensen hun verdiende ereplaats werd onthouden.
  Ik heb zelfs dienaren zien rijden,
  terwijl vorsten te voet gingen als dienaren.

  Graaf een waterput en u valt erin!
  Sloop een oude muur en u wordt gebeten door een slang!
  Terwijl u aan het werk bent in een mijn, zullen vallende stenen u verpletteren!
  Elke slag van uw bijl kan gevaarlijk zijn!

  Een botte bijl vraagt veel van uw krachten;
  wees wijs en slijp het blad.

  Als het kalf verdronken is,
  dempt men de put.

  Het is prettig om naar wijze woorden te luisteren,
  maar als een dwaas het woord neemt, voert hem dat naar de ondergang.
  Omdat hij al vanuit een dwaas uitgangspunt begint,
  is zijn conclusie pure nonsens!

  Een dwaas kent de toekomst op zijn duimpje
  en vertelt iedereen precies wat er gebeuren gaat.
  Maar bestaat er werkelijk iemand,
  die kan vertellen wat de toekomst brengt?

  Een dwaas raakt ondersteboven van een klein beetje werk,
  omdat hij niet eens weet hoe hij het moet aanpakken.

  Wee het land waarvan de koning een kind is
  en waarvan de leiders al in de ochtenduren dronken zijn!
  Gelukkig is het land, waarvan de leiders hard werken
  voordat zij gaan eten en drinken, zonder zich te bedrinken.

  Door luiheid raakt het dak lek,
  waarna de dakbalken al snel beginnen te rotten.

  Een feest zorgt voor plezier,
  wijn zorgt voor vrolijkheid
  en voor geld is alles te krijgen.

  Vervloek nooit de koning, zelfs niet in gedachten
  en doe dat ook niet bij een rijke man,
  want een klein vogeltje zal hun gaan vertellen
  wat u hebt gezegd.

  Laat uw vermogen over de zeeën varen:
  na geruime tijd zal het bij u terugkomen.
  Verdeel uw geld over zeven of acht ondernemingen,
  want u weet niet wat voor onheil er nog komen kan.

  Als de wolken zwaar zijn, komt er regen;
  als een boom valt, sterft hij op de plaats waar hij blijft liggen,
  of hij nu in zuidelijke of noordelijke richting valt.

  Als u steeds blijft wachten op de beste omstandigheden,
  krijgt u nooit iets gedaan.

  Gods wegen zijn net zo ondoorgrondelijk als die van de wind
  en als de manier waarop een menselijke geest wordt geplaatst
  in een ongeboren baby.

  Blijf uw zaad uitzaaien,
  want u weet nooit welk deel zal gaan groeien;
  misschien komt alles wel op.

Pred. 12:11,12
GEZEGDEN VAN WIJZEN.
De woorden van een wijze man zijn als sporen van een ruiter, die een paard tot aktie aanzetten. Zij bevatten grote waarheden. Studenten die zich de leerstof van hun leraren eigen maken, zijn verstandig. Maar, mijn zoon, wees gewaarschuwd: Er komt geen eind aan het schrijven van boeken. Het bestuderen daarvan wordt tenslotte zeer vermoeiend.

Pred. 7:1-6
WIJSHEID KOMT VOORT UIT SMART.

  Een goede reputatie is beter dan het duurste parfum.
  De dag waarop iemand sterft, is beter dan de dag van zijn geboorte.
  Het is beter uw tijd te besteden aan begrafenissen
  dan aan feesten.
  Want ook u zult eens sterven
  en het is goed daaraan te denken nu u er nog de tijd voor hebt.
  Verdriet is beter dan blijdschap,
  want het verdriet heeft een zuiverende werking op ons.
  Ja, een wijs mens denkt vaak aan de dood,
  terwijl een dwaas zich alleen maar zorgen maakt over de vraag
  hoe hij dit moment het prettigste kan doorbrengen.
  Het is beter kritiek te krijgen van een wijs man
  dan lof te ontvangen van een dwaas.
  Want het compliment van een dwaas is net zo snel verdwenen
  als een stuk papier in het vuur
  en het is dom daarvan onder de indruk te raken.

Pred. 7:15-18
GEVAAR VAN EXTREMISME.
In dit vluchtige leven heb ik alles gezien wat er te zien valt,

  ook het feit dat goede mensen jong sterven
  en sommige slechte mensen heel oud worden.
  Wees daarom niet te goed en niet te wijs.
  Waarom zou u zichzelf vernietigen?
  Aan de andere kant moet u ook niet al te slecht zijn,
  wees geen dwaas.
  Waarom zou u sterven voor het uw tijd is?
  Wie echter ontzag voor God koestert,
  kan Zijn zegen tegemoet zien.

Pred. 7:27-29
WEINIGEN KIEZEN VOOR WIJSHEID.
Dit is mijn conclusie, zegt de Prediker:

  Stap voor stap bereikte ik dit resultaat,
  na in elke richting te hebben gezocht:
  Eén op de duizend mensen met wie ik sprak,
  kan als wijs worden beschouwd.
  Onder hen bevond zich echter geen enkele vrouw.
  En ik kwam erachter dat
  (hoewel God de mens oprecht heeft gemaakt)
  ieder mens zich van God heeft afgekeerd
  om zijn zelfgekozen wegen te volgen.

Pred. 8:1
VERRIJKENDE AARD VAN WIJSHEID.

  Wat is het heerlijk wijs te zijn, dingen te begrijpen,
  te bestuderen en te kunnen uitleggen!
  Wijsheid legt een glans over het gezicht van een mens
  en verzacht zijn hardheid.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen