Christelijke antwoorden

Christelijke Antwoorden - Wat zijn de vragen?
Wat is een Christen? Wie is Jezus? Hoe word ik een Christen? Waarom zou ik een Christen moeten worden? Waar gaat het Christelijke leven eigenlijk over? Gods Woord geeft ons de antwoorden op deze en nog vele andere vragen! Weet jij waar je in de Bijbel jouw antwoord kunt vinden? De mensen van GotQuestions.org zullen je helpen! De Bijbel is Gods "gebruiksaanwijzing" voor het Christelijke leven. Deze vertelt ons hoe we God kunnen leren kennen en hoe we ons leven op een zodanige manier kunnen leiden dat dit Hem behaagt. De Bijbel leert ons hoe we een Christen kunnen worden en een i relatie met God kunnen hebben. De Bijbel verkondigt Gods liefde voor ons, maar ook Zijn verlangen dat wij de Bijbelse antwoorden op onze levensvragen middels Jezus Christus zullen vinden.

Christelijke Antwoorden - We kunnen Gods Woord begrijpen!
God wil dat we de Christelijke antwoorden op onze vragen vinden in Zijn Woord, de Bijbel. Gods Heilige Geest belooft ons dat Hij ons zal helpen om Zijn Woord te begrijpen. Johannes 16:13 zegt: "Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn." Romeinen 15:4 bevestigt dit: "Want alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgeschreven tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven."

Ben jij op zoek naar Christelijke antwoorden op je geestelijke vragen? Schaam jij je misschien om deze vraag aan je pastor of een vriend te stellen? Misschien ben je wel op zoek naar Christelijke antwoorden op het gebied van seks of heb je moeilijke theologische vragen. Als dat zo is, dan is “Got Questions Ministries” een website op het internet die jou Bijbelse antwoorden kan geven op je vragen over God, Jezus en andere geestelijke onderwerpen. De medewerkers van GotQuestions.org willen je graag helpen bij het beter begrijpen van Gods Woord.

Christelijke Antwoorden - Onze toewijding
GotQuestions.org zal zijn best doen om over je vragen te bidden en deze grondig te onderzoeken en om je Christelijke antwoorden te geven die verwoorden wat de Bijbel over jouw vraag te zeggen heeft. Wie je vraag zal beantwoorden? Alle vragen worden beantwoord door goed opgeleide en toegewijde Christenen die de Heer liefhebben en die andere mensen graag willen helpen om in Gods wegen te groeien. Alle Christelijke antwoorden worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze Bijbelvast zijn.

Het verlangen van GotQuestions.org is om mensen te helpen op hun zoektocht naar Christelijke antwoorden op alle mogelijke levensvragen. GotQuestions.org biedt snelle Christelijke antwoorden van hoge kwaliteit aan alle mensen die op zoek zijn naar antwoorden op hun vragen over geestelijke onderwerpen.

Kijk maar eens naar de volgende uitspraken van mensen die door GotQuestions.org geholpen zijn:

"Bedankt voor jullie gedetailleerde antwoorden. Ik had het gevoel dat jullie in mijn woonkamer zaten, dat jullie tot de kern van mijn situatie wisten door te dringen en, het belangrijkste, dat jullie antwoorden door het Woord van God werden ondersteund. Ik was bang om over mijn situatie te praten, omdat ik al zoveel negatieve reacties had gehad dat ik er niet meer over wilde praten. Hierdoor voelde ik me nog slechter. Ik wist dat ik met iemand moest praten. Bedankt voor het luisteren en voor de moeite om mijn vraag met Gods Woord te beantwoorden. Het maakt mijn levensweg wat gemakkelijker, terwijl ik verder ga met het nastreven van Gods leiding in mijn leven."

"Ik wil de mensen van GotQuestions.org graag bedanken voor de antwoorden op mijn Bijbelvragen. Ik wil jullie graag laten weten dat jullie uitstekend werk hebben verricht bij het beantwoorden van mijn vraag. Ik ben uitermate tevreden omdat U elk detail hebt weten in te vullen. U hebt me enorm geholpen!"

Stuur je Bijbelvragen!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen