Gemeenschap

Gemeenschap - Wat betekent dat?
"Fellowship" is het Engelse woord voor "gemeenschap". Het woord "fellowship" werd lange tijd in de spreektaal niet zo vaak gebruikt, maar enkele jaren geleden kwam daar verandering in toen de eerste film uit de reeks Lord of the Rings werd uitgebracht, met de titel "The Fellowship of the Ring" (in het Nederlands: "Het reisgenootschap van de ring"). Het woord "fellowship" ("gemeenschap") kan als volgt worden gedefinieerd: "Het samenzijn met andere mensen of het delen van soortgelijke interesses of ervaringen". Met een dergelijke ruime definitie zou je kunnen zeggen dat gemeenschap niets meer is dan bij elkaar zijn of leden zijn van dezelfde club. Maar, gemeenschap in de meest ware vorm is ontzettend veel meer dan een groepje mensen dat op dezelfde plek en met dezelfde motieven samenkomt.

Een goed voorbeeld van een oprechte gemeenschap kan in deze eerste "Lord of the Rings" film gezien worden. Frodo en en zijn reisgenoten in deze "gemeenschap" beleven samen een groot aantal avonturen, maar hun samenwerking gaat veel verder dan een eenvoudig kameraadschap. Door de gebeurtenissen die zij samen hebben doorstaan leren ze elkaar beter en op een dieper niveau kennen. Ze vormen ongelooflijk sterke vriendschapsbanden, gaven veel voor elkaar op, gingen vaak door moeilijke tijden en sommigen van hen stierven zelfs.

J.R.R. Tolkiens avontuur geeft ons een idee van wat het betekent om een authentieke gemeenschap met andere mensen te hebben. Het is een voorstelling van wat een Christelijke gemeenschap zou moeten zijn. Christenen kennen het woord "gemeenschap" goed, omdat dit één van de redenen is waarvoor God ons schiep en ons allemaal samen op deze planeet zette. God draagt ons op om vaak samen te komen en onze ervaringen vaak met elkaar te delen, zodat we solide en hechte relaties kunnen opbouwen en elkaar door het leven kunnen helpen.

Gemeenschap - De voordelen
Frodo had dit reisgenootschap (zijn gemeenschap) nodig op zijn missie om de kwaadaardige ring te vernietigen; Christenen hebben ook een gemeenschap nodig, die hen kan helpen om godvruchtige levens te leiden en het evangelie over de wereld te verspreiden. Wanneer Christenen regelmatig in een gemeenschap met andere Christenen samen zijn, dan halen zij hier niet alleen talrijke voordelen uit, maar krijgen zij ook de gelegenheid om zaken voor hun medegelovigen op te offeren. Vandaag de dag worden Christenen zeer zelden opgeroepen om hun levens voor elkaar op te geven, maar ze kunnen elkaar wel op andere manieren dienen. Zij kunnen elkaar bijvoorbeeld troosten wanneer iemand in hun gemeenschap over een verlies rouwt, de handen uit de mouwen steken wanneer iemand verhuist of een verbouwingsproject probeert te voltooien, emotionele steun bieden aan een vriend die thuis of op het werk problemen heeft, iemand in financiële nood van de benodigde bestaansmiddelen voorzien, een medegelovige helpen de innerlijke kracht te vinden om Gods leidende hand in zijn of haar leven te volgen, enzovoorts.

Een Christelijke gemeenschap is ook bevorderlijk voor zaken als vertrouwen, hoop, geborgenheid, zekerheid, vriendschap, geloof, geduld, onzelfzuchtigheid en vooral de ware, onvoorwaardelijke liefde die alleen van mensen kan komen die een persoonlijke relatie hebben met God, de Auteur van de liefde. Als je regelmatig met andere mensen samenkomt, maar je hebt deze voordelen nog nooit ontvangen of aan anderen mogen geven, dan heb je feitelijk nog geen werkelijke gemeenschap ervaren.

Gemeenschap - Waar kun je die vinden?
Gemeenschap is één van Gods voornaamste doelen voor menselijke wezens. Dit is de reden dat wij allemaal een behoefte hebben aan kameraadschap, liefde en het gevoel om ergens bij te horen. Zelfs de humanistische psycholoog Abraham Maslow herkende onze behoefte aan gemeenschap. Daarom plaatste hij deze behoefte ergens in het midden van zijn hiërarchisch overzicht van menselijke behoeften; juist boven onze behoefte aan voedsel en onderdak, maar juist onder onze behoefte aan eigenwaarde en zelf-actualisatie.

Wij zijn sociale wezens en daarom sluiten we ons aan bij clubs, verenigingen en organisaties. Maar meestal bieden deze bijzondere genootschappen ons slechts een tijdelijke kameraadschap. Na de bijeenkomst horen we niets meer van deze mensen en zien we hen ook niet meer totdat de volgende bijeenkomst op het programma staat. Dit is niet het soort gemeenschap waar onze zielen zo sterk naar verlangen. Dit zijn niet de enige sociale ervaringen die God voor ons wenst.

God schiep de perfectie "organisatie" voor gemeenschap en dat is het gezin. Oké, niemand onder ons heeft het perfecte gezin, maar God wilde wel dat de gezinseenheid onze dagelijkse gemeenschap is. Zo kunnen we leren om diepe, liefdevolle relaties te ontwikkelen en kunnen we ontdekken wat het betekent om dingen voor anderen op te offeren. Voor mensen die Christus als hun persoonlijke Heer en Redder hebben ontvangen gaat het idee van "gezin" verder dan wat de meeste mensen als een gezin beschouwen. Christenen zijn leden van Gods gezin. Dit is een gezin dat uit vele miljoenen mensen bestaat en dus hebben wij nu broers en zussen waarmee we een bloedrelatie hebben: het bloed van Jezus. Door middel van de Bijbelse gemeenschap kunnen we onze levensweg met onze nieuwe gezinsleden afleggen. Op onze reis kunnen we elkaar helpen om de hobbels in de weg te overwinnen en kunnen we onze vreugde met elkaar delen wanneer de zon op onze reis straalt.

Als jij naar een dergelijke gemeenschap verlangt, sluit je dan vandaag aan bij Gods gezin. Hij wacht op je, zoals een vader met open armen op zijn kinderen wacht. Dan zal Hij je laten kennismaken met je nieuwe gezin, Gods gemeente, waarin je vele mogelijkheden zult ontdekken om een gemeenschap te vormen met mensen die blijvende relaties met jou willen opbouwen. Deze mensen willen jou troost, verlichting, vreugde, liefde en alle andere voordelen bieden die alleen kunnen voortkomen uit een ware gemeenschap met anderen.

Ervaar een echte gemeenschap


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen