Is de duivel echt

Is de duivel echt - Wat zegt de Bijbel?
Het maakt niet uit of we hem Satan, Lucifer of Beëlzebub noemen, of dat we misschien zelfs te bang zijn om zijn naam uit te spreken: veel mensen maken zich zorgen over de duivel.

Is de duivel echt? Kan hij verschillende vormen aannemen? Hoeveel macht heeft hij eigenlijk? Als God almachtig is, hoe kon de duivel dan tegen Hem in opstand komen en de heerschappij over de aarde verwerven?

Als we de Bijbel letterlijk nemen, dan blijkt deze duidelijk te stellen dat de duivel bestaat. Satan wordt in bijna vijftig passages bij naam genoemd. De duivel wordt daarnaast nog meer dan dertig keer genoemd. Hij wordt beschreven als degene die Adam en Eva in de hof van Eden verleidde om te zondigen; en hij is degene die Jezus in de woestijn op de proef stelde.

Sommige mensen geloven niet dat de Bijbel letterlijk waar is. Wanneer zij de vraag "Bestaat de duivel?" proberen te beantwoorden, moeten ze dus meer op hun persoonlijke ervaringen in de wereld afgaan.

Is de duivel echt - Hoe gaat de duivel te werk?
Niemand kan ontkennen dat het kwaad werkelijk bestaat in deze wereld. Hoe kunnen we vaststellen of dit gewoonweg het gevolg is van de menselijke natuur of dat dit bewijs is voor een kracht die van buitenaf te werk gaat?

Ook hier is het interessant om eens te bekijken hoe Satan in de Bijbel te werk ging en dit te vergelijken met de problemen waar wij in het dagelijkse leven mee te maken hebben.

Toen Satan Jezus op de proef stelde, deed hij dit door drie verschillende dingen aan te spreken: de begeerte van het lichaam, de begeerte van de ogen en de trotse "hoogmoed van het leven". Eerst daagde hij Jezus uit, na een vastentijd van veertig dagen, om Zijn vermogens te gebruiken om voedsel te maken en in Zijn lichamelijke behoeften te voorzien. Vervolgens daagde hij Jezus uit door Hem vanaf een hooggelegen plek de wereld te tonen en Hem de heerschappij aan te bieden over alles wat Hij van daar kon zien. Tenslotte probeerde hij Jezus te verleiden om Zichzelf van een toren af te werpen; hij zei dat Hij als Gods Zoon toch zeker wel gered zou worden; hij deed dus een beroep op de menselijke trots.

Met welke verleidingen we ook te maken hebben, deze lijken allemaal in deze drie categorieën te vallen. Pornografie, overspel en vraatzucht spreken allemaal tot de begeerten van het lichaam. Materialisme en machtswellust spreken tot de begeerte van de ogen. En als we er naar streven om grotere geestelijke hoogten te bereiken, worden we bedreigd door de zondige hoogmoed die ons doet geloven dat wij belangrijker zijn dan God.

De duivel verschijnt wellicht niet persoonlijk aan ons. Wellicht prikt hij ons niet met een drietand, gehoornd en met een gespleten staart. Maar we weten dat hij er is door de manier waarop hij zich gedraagt, net zoals we kunnen weten dat er een stinkdier in de buurt is wanneer we de onmiskenbare stank ervan waarnemen.

Is de duivel echt - Hoe moeten we reageren?
We doen er verstandig aan om altijd op onze hoede te zijn. De Bijbel zegt in Efeziërs 6:11-12 dat we het volgende moeten doen:

"Trek de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen."

Maar we mogen nooit vergeten dat Jezus, door Zijn door aan het kruis, Satan heeft verslagen. We hoeven deze overwinning alleen maar uit Zijn handen aan te nemen om te kunnen weten dat we stand zullen houden tegen de duivel, welke vorm hij ook mag aannemen.

Leer nu meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen