Doe mee

Sinds 2005 gebruiken wij het internet om het Goede Nieuws van Jezus Christus bekend te maken in gehoorzaamheid aan de Grote Opdracht:

"Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'" (Matteüs 28:18-20)

God heeft onze websites rijkelijk gezegend en er veel goede vruchten uit voortgebracht. Maandelijks worden onze Nederlandstalige artikelen ongeveer een half miljoen keer bekeken en laten meer dan 2000 mensen ons weten een beslissing voor Jezus te hebben genomen.

Op dit moment hebben wij meer dan 2000 artikelen beschikbaar op onze websites en het aantal blijft gestaag groeien. Daarmee blijft ook het aantal bezoekers groeien en het aantal mensen dat op zoek is naar antwoorden op hun vragen over Jezus, God en de Bijbel. Wij zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die graag met ons mee willen doen en enthousiast het Goede Nieuws via AllAboutGOD.com willen verkondigen.

Wij zijn specifiek op zoek naar mensen met een hart voor God en voor mensen (Matteüs 22:37-39), die geïnteresseerd zijn om hun gaven en talenten te gebruiken voor een of meer van de volgende taken:
  • Vertalingen Engels-Nederlands;
  • Beantwoorden van vragen van gelovigen, zoekenden en sceptici;
  • Vertalen/ondertitelen van onze Engelstalige video's voor gebruik op YouTube en onze websites;
  • Onderhoud en beheer van onze social media websites;
  • Meewerken aan onze wekelijkse nieuwsbrief.

Heb jij interesse om met ons mee te doen om op deze manier via het internet vele mensen te bereiken met het Goede Nieuws? Of heb je nog vragen voordat je zeker weet of je wel mee wilt doen? Neem dan alsjeblieft contact met ons op via onze website!

Gods zegen gewenst, Het Nederlandstalige team van AllAboutGOD.com

OVER ALLABOUTGOD.COM:

Sinds 2005 is onze Nederlandstalige werkgroep actief bezig met evangelisatiewerk via het internet. Jaarlijks worden onze Nederlandstalige websites vele miljoenen malen bezocht, wordt het evangelie honderdduizenden keren gepresenteerd en laten tienduizenden mensen ons weten een beslissing vóór Jezus te hebben genomen! Wij geven God hiervoor alle eer en glorie. Hij is Degene die ons ook via het internet genadig is en Hij is de Enige die de groei geeft (1 Korintiërs 3:7)!

Lees of download AllAboutGOD's Jaarverslag over het afgelopen jaar.

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen