Hoe kan ik een Christen worden?

Hoe kan ik een Christen worden - Eeuwige opties
De wetenschap hoe je een Christen kunt worden is de belangrijkste ontdekking van je leven! Een Christen worden is meer dan je bij een kerk aansluiten of gebeden opzeggen. Het is een persoonlijke relatie die eeuwig zal duren. Weet jij wat er met jou zal gebeuren op het moment dat je dood gaat? Waar zul je dan terechtkomen? Wat is jouw bestemming?

Er zijn maar twee bestemmingen en beide zijn eeuwig: je zult ontdekken dat je of eeuwig in de hemel zal leven of de eeuwigheid in de hel zal doorbrengen. Waar zul jij zijn?

  • Een eeuwigheid in de hemel - Deze bestemming is voorbehouden aan mensen die het geschenk van de eeuwige redding door Jezus Christus hebben ontvangen. In tegenstelling tot de populaire gedachte is de hemel er niet voor kerkgangers, godsdienstige mensen of "goede mensen". De enige voorwaarde is het ontvangen van Gods verlossende geschenk.

  • Een eeuwigheid in de hel is gereserveerd voor mensen die Jezus Christus en Zijn Evangelie afwijzen. De Bijbel vat het Evangelie als volgt samen: "...dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat" (1 KorintiĆ«rs 15:3-4). De hel wordt in de Bijbel beschreven als een vuurpoel van brandende zwavel.

Hoe kan ik een Christen worden - De feiten bestuderen
De Bijbel legt in eenvoudige bewoordingen uit hoe je een Christen kunt worden:

  • Realiseer je dat iedereen gezondigd heeft en dat niemand kan voldoen aan Gods perfecte standaard voor een heilig leven. Romeinen 3:23 zegt: "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God."

  • Begrijp dat de straf voor onze zonden de dood is. Romeinen 6:23 stelt: "Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer."

  • Aanvaard Gods geschenk. God stuurde Zijn Zoon, Jezus Christus, om in onze plaats te sterven, zodat wij gered konden worden van de hel. Romeinen 5:8 zegt: "Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren." Volgens de Bijbel is het niet nodig dat we een bepaalde godsdienstige formule volgen of dat we meer goede dingen doen dan slechte dingen. God geeft Zijn geschenk vrijelijk aan alle mensen die erom vragen. "Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered" (Romeinen 10:13).

Hoe kan ik een Christen worden - 100% zekerheid
De Bijbel vertelt ons dat je 100% verzekerd kan zijn van je eeuwige bestemming, als je ontdekt hebt hoe je een Christen kunt worden en vervolgens Gods geschenk aanneemt.

1 Johannes 5:11-13 zegt: "Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God."

Weet jij zeker dat je een eeuwig leven met God in de hemel zal leiden? Als dat niet zo is, dan is dit een beslissing die je niet langer wil uitstellen.

Blijf leren!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen