Koning SalomoDe chronologische Bijbel
Mei

1 mei  -  
Psalmen van vreugde en lofzang (deel 3)
2 mei  -  
Psalmen van vreugde en lofzang (deel 4)
3 mei  -  
Psalm 119
4 mei  -  
Psalmen van vreugde en lofzang (deel 5)
5 mei  -  
Psalmen van vreugde en lofzang (deel 6)
6 mei  -  
Psalmen die diverse gevoelens uitdrukken
7 mei  -  
Psalmen die diverse gevoelens uitdrukken (deel 2)
8 mei  -  
Psalmen die diverse gevoelens uitdrukken (deel 3)
9 mei  -  
Psalmen over de Messias
10 mei  -  
Psalmen over de Messias (deel 2)
11 mei  -  
Salomo wordt koning
12 mei  -  
Salomo stelt zijn koningschap veilig
13 mei  -  
De bouw van de tempel
14 mei  -  
Inwijding van de tempel
15 mei  -  
Bouw van steden en het koninklijk paleis
16 mei  -  
De spreuken van Salomo
17 mei  -  
Spreuken van Salomo en gezegden van de wijzen
18 mei  -  
Goed en kwaad in Salomo's spreuken
19 mei  -  
Egoïsme en zorg voor anderen
20 mei  -  
Zelfbeheersing
21 mei  -  
Spraak (beheersing van de tong)
22 mei  -  
Eerlijkheid en geschillen
23 mei  -  
Rijkdom en armoede
24 mei  -  
Mensen en relaties
25 mei  -  
De spreuken van Agur en Lemuël
26 mei  -  
Het Hooglied van Salomo
27 mei  -  
De val van Salomo
28 mei  -  
Overpeinzingen van Salomo de Prediker
29 mei  -  
De zinloosheid van menselijke inspanningen
30 mei  -  
De waarde van wijsheid
31 mei  -  
De ware zin van het levenMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen