De wortels van Halloween

De wortels van Halloween - Wat zijn de verschillende benamingen?
Hoewel Halloween zijn wortels heeft in de Keltische druïden van meer dan 2000 jaar geleden, worden deze seizoensgebonden gebruiken in vele landen in acht genomen. Halloween vindt plaats tijdens de herfstequinox, die ongeveer van 23 September tot 4 November duurt. Deze tijd van het jaar wordt in alle culturen gevierd en staat ook bekend als:

 • Alban Elfed
 • Herfstequinox
 • Najaarszonnewende
 • Hoorn des overvloeds (Cornucopia)
 • Feest van Avalon
 • Festival van Dionysus
 • Oogstthuis
 • Oogstgetijde
 • Mabon
 • Nacht van de Jager
 • Tweede Oogstfestival
 • Wijnoogst
 • Heksendankzegging
 • Heilige mis
 • Heilig getijde
 • De Dag van de Doden
 • Allerheiligen

De wortels van Halloween - Wat is Samhain?
De wortels van Halloween brengen ons terug naar de tijd waarin de Druïden en de Keltische Reconstructionisten het zogenaamde “Samhain” vierden als een feest voor de doden. Men geloofde dat wichelarij en waarzeggerij in dit jaargetijde een betere communicatie met de geestenwereld opleverde, omdat in deze tijd de scheiding tussen de twee werelden (van de levenden en de doden) het dunst zou zijn. De Druïden bouwden enorme vreugdevuren om offers te brengen aan de vele Keltische godheden, waarvan er meer dan vijfhonderd een naam hadden gekregen. Voordat het jaarlijkse sacrale vreugdevuur werd gehouden, doofden de Kelten het vuur in hun haarden. Daarna staken zij dit weer aan met smeulende resten van het vreugdevuur. Je kunt de geschiedenis van Halloween hier verder bestuderen.

De wortels van Halloween - Hoe vieren andere culturen dit feest?
Vanuit het oude Keltische tijdperk in het Verenigde Koninkrijk, Ierland en Schotland hebben de praktijken van deze viering zich over de andere culturen van de wereld verspreid:

 • Het oude Brittannië: Een megalithisch volk, duizenden jaren ouder dan de Kelten, de Romeinen en de Saksen, gebruikte Stonehenge en andere stenen monumenten in hun tradities.
 • Het oude Ierland: Het feest werd hier gevierd bij een groep megalithische “cairns” (een kegelvormige stapel stenen) in de heuvels van Loughcrew, ten Noordwesten van Dublin. De Loughcrew Cairn T is een tombe die zo was ontworpen, dat de opkomende zon een steen aan de achterzijde verlichtte. Deze steen was versierd met astronomische symbolen.
 • Astrologen: Nemen deze tijd in acht omdat de zon het sterrenbeeld Libra (weegschaal) binnengaat. Dit is het sterrenstelsel van de balancerende schalen.
 • Katholicisme, Protestantisme en Jodendom: Hebben verschillende vieringen en feesten in deze tijd van het jaar.
 • Chumash: Dit is een Amerikaanse Indianenstam in het Zuiden van Californië die de "zonen van Kakunupmawa” of de "kinderen van de zon" vieren. Zij geloofden dat de gedachten van de stam zich tijdens het feest op eenheid zouden richten om de wintermaanden te doorstaan.
 • Frankrijk: In de tweede helft van de 18e eeuw, in de tijd van de Franse Revolutie, werd een nieuwe kalender in gebruik genomen. Zij verdeelden de kalender in twaalf maanden van dertig dagen, waardoor er in het jaar vijf of zes dagen overbleven. Deze dagen werden met vieringen gevuld om deugdzaamheid, genialiteit, arbeid, opinie, zegetekens en de revolutie te vergoddelijken.
 • De Maya's: Rond 1050 na Christus bouwden de Maya's de Piramide van Kukulcán in Chichén Itzá in Yucatán (Mexico) en ontwikkelden zij de Mayaanse kalender. De piramide heeft hetzelfde aantal treden als het aantal dagen in een jaar en produceert in de diverse jaargetijden verscheidene driehoekige lichtpatronen. De zeven driehoeken worden na de herfstoogst, die met ceremoniële rituelen in acht werd genomen, zichtbaar op de trappen van de piramide.
 • Spiritualiteit van de Amerikaanse indianen: Er bestaan stenen constructies in Noord-Amerika die door de inheemse indianen werden gebouwd. Er is een locatie van 8 hectaren in Vermont (Verenigde Staten) waar feestelijke vieringen werden gehouden. Een andere locatie, “America’s Stonehenge” genaamd, is een megalithisch bouwwerk op Mystery Hill in Salem, New Hampshire. Deze bestaat uit vijf staande stenen en een gevallen steen die op één lijn staan met de opkomende en ondergaande zon. Deze locatie werd als een brandpunt voor hun rituelen gebruikt.
 • Het moderne heidendom: Wicca is de populairste van deze groep godsdienstige overtuigingen, die pogen de oude heidense godsdiensten te doen opleven. Deze groeperingen baseren hun overtuigingen op de oude Kelten met hun symbolen en gebruiken en hebben deze gemengd met de nieuwere ceremoniële rituelen van de Vrijmetselarij om zo hun sabbat (de heksensabbat) te vieren. De Heksendankzegging is de belangrijkste oogstfeestdag van de Wicca, waarin die aspecten van de Grote Moedergodin geëerd worden die met de herfstoogst te maken hebben.
 • Japan: Viert “Higan-e” zes dagen lang. Dit feest is gebaseerd op de inachtneming van gaven, principes, volharding, inspanning, meditatie en wijsheid. Men geloofde dat al deze dingen benodigd waren voordat een mens een geestelijk niveau van nirwana konden bereiken. Higan betekent "de andere oever" en bevat rituelen voor berouw en verlichting in het volgende leven. Het is ook een tijd waarin de doden in ceremoniële riten worden herdacht.

De wortels van Halloween - Een praktisch antwoord
Hoe kunnen ouders tegenwoordig beslissen aan welke Halloween-activiteiten ze met hun kinderen kunnen deelnemen? Voor sommige mensen is dit een moeilijke beslissing, omdat ze niet willen dat de heidense elementen hun kinderen zullen beïnvloeden. Een ding is zeker: houd een afstand tussen je gezin en de kwaadaardige aspecten van Halloween. In plaats daarvan moet je creatief zijn en er voor zorgen dat je kinderen een veilige en plezierige avond hebben.

Denk eens na over een aantal alternatieve benaderingen van deze feestdag en gebruik deze als een manier om je buurtgenoten te leren kennen. Vraag je kerkgemeente of zij misschien Christelijke ideeën voor Halloween zouden willen sponsoren!

Breng licht in de duisternis door Halloweentraktaten uit te delen aan de kinderen die aan je deur kloppen. Naast wat snoep kun je hen een boekje of een pamflet geven, waarin het licht van Jezus in deze donkere wereld wordt uitgelegd.

Ben creatief!

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen