Alles over GOD FAQ

Veel gestelde vragen 2

De wapenrusting van God voor kinderen - Hoe kan ik die uitleggen? - Hoe kan ik de wapenrusting van God aan kinderen uitleggen? Is een eenvoudige aanpak mogelijk?

Wat is het doel van de volledige wapenrusting van God? - Waarom hebben wij de volledige wapenrusting van God? Wat is het doel? Wat zijn de verschillende onderdelen?

Welke verzen vertellen ons "Doe de hele wapenrusting van God aan"? - Waar kan ik de verzen vinden over de wapenrusting van God? Wie schreef die?

Welke zijn de diverse onderdelen van de volledige wapenrusting van God? - Bestudeer de diverse onderdelen van de volledige wapenrusting van God die besproken worden in Efeziërs 6. Welke onderdelen zijn dit?

Citaten over de wijsheid van God - Wat zeggen de theologen? - Wat hebben theologen door de jaren heen gezegd over Gods wijsheid? Wat maakt deze eigenschap zo’n belangrijk onderdeel van wie God is?

De God van wijsheid - Welke Bijbelverzen spreken over Gods wijsheid? - Welke Bijbelverzen spreken over Gods wijsheid? Is Hij werkelijk wijs? Hoe kunnen we dat weten? Leer hier meer over deze eigenschap van God.

Is de wijsheid van God voor ons beschikbaar? - Hoe is de vrees voor de Heer verbonden met wijsheid? Ontdek wat Spreuken 1:7 en Jakobus 1:5 betekenen wanneer zij over wijsheid spreken.

De oorsprong van Halloween - Wat hebben feesten uit de oudheid te maken met de gewoonten van nu? Ontdek hier de geschiedenis en de details.

Wat zijn de oorspronkelijke symbolen van Halloween? - Waar komen de lantaarns, de kostuums en andere symbolen vandaan? Ontdek de geschiedenis achter deze symbolen hier.

Wat zijn de zeven doodzonden? - Lees hier een beschrijving van elk van deze zonden en wat de Bijbel erover te zeggen heeft. Wat zijn volgens het boek Spreuken de zeven zonden die de Heer walgelijk vindt?

Christelijk mentorschap - Een leider is een voorbeeld - Wat kunnen we zeggen over de manier waarop Jezus leiding gaf? Hoe kan dat een sterke invloed hebben op ons mentorschap?

Christelijke mentoring van jongeren - Gesprekken die tot een doorbraak leiden - Welke uitdagende vragen kunnen wij de jongere generatie stellen om hen aan het denken te zetten? Ontdek hier enkele uitstekende ideeën die jij in je mentor-relaties kunt gebruiken.

Christelijke mentoring: het stokje doorgeven, of: hoe is de wedloop van het leven als een estafette? - Hoe kan het stokje doorgeven in een estafette toegepast worden op leefprincipes? Vind het antwoord hier.

Training voor Christelijke mentors - Het geheim achter werkelijke geloofwaardigheid - Wat geeft mensen het gevoel dat ze succesvol zijn? Hoe kunnen we hen helpen om hun doelen te bereiken en voldoening te vinden? Leer hier meer.

Vragen voor Christelijke mentoring - Word wijs door met de wijzen mee te lopen - Hoe stel ik effectieve vragen? Wat is het verschil tussen open vragen, niet-defensieve vragen en doelgerichte vragen?

Wat heeft tijdmanagement te maken met ethiek op de werkvloer? - Iedereen doet wel persoonlijke “dingen” op het werk. Dat is toch niet zo erg, zou je zeggen. Het is heel wat anders dan van je baas stelen, toch?

Wat is Christelijk ethisch werkgedrag? - Mensen lijken tegenwoordig niet meer zo eerlijk als vroeger. Welke gevolgen heeft dit op de werkvloer?

Wat is de Christelijke werkethiek? - Geeft de Bijbel ons enige aanwijzingen aangaande werkethiek? Wat zegt de Bijbel over mensen die niet werken?

Wat zijn de kenmerken van een goede werkethiek? - Wat zou ik moeten doen als ik als werknemer een goede werkethiek wil hebben? En mijn werkgever dan?

De definitie van alomtegenwoordigheid - Wat betekent de alomtegenwoordigheid van God? - Lees citaten van kerkleiders, filosofen en theologen. Wat betekent alomtegenwoordigheid volgens hen?

Hoe is God alomtegenwoordig in de Bijbel? - Hoe is God alomtegenwoordig in de Bijbel? Wat zijn enkele voorbeelden van het feit dat Hij altijd en overal aanwezig is?

Is God alomtegenwoordig? Hoe kan God tegelijkertijd zowel oneindig als persoonlijk aanwezig zijn? - Word jij met ontzag vervuld door de enormiteit en de grandioze ordelijkheid van Gods schepping? Zegt dit iets over Zijn alomtegenwoordigheid? Geeft Hij ook ontzettend veel om jou persoonlijk?

Staan er verzen in de Bijbel die zeggen dat God alomtegenwoordig is? - Wat betekent Gods alomtegenwoordigheid voor mij? Wordt dit idee door de Bijbel ondersteund? Welke verzen spreken hierover?

De barmhartige God - Hoe verhoudt Gods barmhartigheid zich tot Zijn andere eigenschappen? - Hoe gaat Gods barmhartigheid samen met Zijn andere eigenschappen? Wat is het verschil tussen Gods barmhartigheid en Zijn genade?

Verzen over barmhartigheid - Welke Bijbelverzen gaan over Gods barmhartigheid? - Welke Bijbelverzen gaan over Gods barmhartigheid? Vind ze hier en bestudeer de grote barmhartigheid die jij van God kunt ontvangen.

Wat is barmhartigheid? - Wat is barmhartigheid? Hoe wordt het gedefinieerd? Lees diverse definities en uitspraken van verschillende theologen.

Wat is de definitie van Gods genade? - Bestudeer de betekenis van het woord genade. Wat betekenen de Hebreeuwse en Griekse woorden? Waarom is het zo belangrijk dat wij Gods genade goed begrijpen?

Wat is Gods genade? Wat zegt de Bijbel? - Bestudeer deze verzen over genade en op welke manier genade een eigenschap van God is. Wat zegt de Bijbel over genade?

Wat zijn enkele goede citaten over Gods genade? - Wat hebben theologen door de jaren heen gezegd over genade? Is het belangrijk om Gods genade goed te begrijpen?

De aseïteit van God - Wat zegt de Bijbel? - Wat betekent deze term? Wat zegt de Bijbel? Ontdek hier hoe God en Zijn eigenschappen door de Bijbel beschreven worden.

God is ongeschapen - Wat hebben de theologen hierover gezegd? - Wat hebben de theologen door de jaren heen gezegd over het feit dat God ongeschapen is? Lees hier meer.

De definitie van Gods oppermacht - Wat is het? - Wat hebben theologen door de jaren heen gezegd over Gods oppermacht? Lees deze citaten.

Hoe zou Gods soevereiniteit ons vertrouwen in Hem moeten beïnvloeden? - Heeft God het moeilijk gemaakt om Hem te vinden of te kennen? Alles wat we moeten weten over God heeft Hij genadig aan ons bekendgemaakt in de Bijbel. God kennen is God vertrouwen.

Welke Bijbelverzen gaan over de soevereiniteit van God? - Wat zegt de Bijbel over Gods soevereiniteit? Wat betekent Zijn oppermacht voor mij? Leer hier meer van Gods Woord.

God als Rechter - Wat betekent dat? - Hoe beschrijft J.I. Packer God als rechter? Wat zijn Zijn eigenschappen? Lees er hier meer over.

Gods liefde en gerechtigheid - Hoe werken ze samen? - Hoe zijn deze twee begrippen met elkaar te verenigen? Kun je zowel liefdevol als rechtvaardig zijn? Lees er hier meer over.

Is God rechtvaardig? Wat zeggen theologen hierover? - Hoe hebben theologen door de jaren heen deze vraag beantwoord? Lees hieronder ook enkele citaten over dit onderwerp.

Wat zegt de Bijbel over de rechtvaardigheid van God? - Wat betekent het dat God rechtvaardig is? Wat zegt de Bijbel over Gods rechtvaardigheid en hoe wordt deze eigenschap in de Bijbel beschreven?

Is geloof in God slechts een steun in moeilijke tijden? - Waarom denken zo veel mensen dat geloof niets anders is dan een steun in moeilijke tijden? Waarom denken zij dat? Is het waar?

Waarom is trouw aan God een belangrijk onderdeel van het Christelijke leven? - Waarom is trouw belangrijk? Wat heeft de Bijbel te zeggen over trouw aan God en het belang daarvan?

Is hebzucht goed of slecht? Is het niet gewoon een uiting van ambitie? - Wat is hebzucht en hoe leidt dit tot zelfvernietiging? Is het meer dan gewoon ambitie en macht? Leer hier over de hoofdpunten.

Heilig, heilig, heilig en de Drie-eenheid - Wat is de relatie tussen God in drie Personen en het wezen van God? - Wat is de relatie tussen God in drie Personen en het wezen van God? Vind hier antwoorden.

Wat is de tekst van het lied Heilig, heilig, heilig? - Wat is de tekst van deze beroemde hymne? Leer hier de Bijbelse onderbouwing en ontdek waarom deze hymne zo krachtig is.

Is God goed? - Het probleem van het lijden uitgelicht - Kijk eens naar dit artikel over het probleem van het lijden. Hoe kunnen we zien dat God rechtvaardig en liefdevol is?

De kosten berekenen - Word een Christen - Christenen begrijpen de alles-of-niets keuze die ons wordt voorgehouden door de omvang van de beweringen van Jezus. Begrijp jij dit ook?

Hoe ziet de hemel er uit? - Leer hier enkele Bijbelse waarheden over de nieuwe hemel. Begrijp hoe die er uit zal zien en hoe wij zullen leven.

Jozef en baby Jezus - Wat was Jozefs rol? - Wat weten we over de vader van Jezus? Wat zegt de Bijbel? Leer meer over deze belangrijke figuur in de geschiedenis.

Waarom kreeg Jozef een veelkleurige mantel? - Wat was het belang van de mantel die Jozef van zijn vader had gekregen? Hoe werd deze door God gebruikt om de geschiedenis van Israël te leiden?

Wat weten we over Jozef, de vader van Jezus? - Wat weten we over Jozef, de vader van Jezus? Hoe zag zijn leven eruit? Hoe is het met hem afgelopen?

Wie waren Jozef en zijn broers? - Ontdek dit mooie Bijbelse verhaal voor jezelf en maak kennis met de mensen in Jozefs leven. Uit hen werd het hele volk van Israël geboren.

Een voorgangersgebed - Lees een gedicht dat geschreven is voor voorgangers en pastoraal werkers. Een gebed van uitgebluste dienaren aan de God die gebeden verhoort.

Waarom twijfel ik aan mijn verlossing? - Is het verkeerd als je twijfelt of je wel Gods kind bent? Kijk eens naar deze verzen.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen