Donaties

Geef met Paypal:Of... gebruik je kredietkaart via onze eigen (Engelstalige) donatiepagina.


Investeringen in onze werkgroep hebben een opbrengst in de eeuwigheid!

Sinds januari 2013 werd er per gedoneerde Euro op zijn minst door één bezoeker van onze websites een persoonlijke beslissing genomen om Jezus Christus als HEER en Redder aan te nemen!

Sinds 2005 is onze Nederlandstalige werkgroep actief bezig met evangelisatiewerk via het internet. Jaarlijks worden onze Nederlandstalige websites vele miljoenen malen bezocht, wordt het evangelie honderdduizenden keren gepresenteerd en laten tienduizenden mensen ons weten een beslissing vóór Jezus te hebben genomen! Wij geven God hiervoor alle eer en glorie. Hij is Degene die ons ook via het internet genadig is en Hij is de Enige die de groei geeft (1 Korintiërs 3:7)!

Als jij graag meer informatie wilt hebben over AllAboutGOD.com voordat je besluit te geven, lees of download dan ons jaarverslag in virusvrij Adobe PDF formaat.


AllAboutGOD.com is een service van All About GOD Ministries, Inc., een 501(c)(3) non-profit organisatie in Belen, NM. Omdat de werkgroep gevestigd is in de Verenigde Staten, kunnen wij geen belastingtechnische uitspraken doen over de aftrekbaarheid van donaties uit andere landen.

Wat onze partners wel kunnen verwachten: een ontvangstbewijs van hun donatie(s); een vertrouwelijke en veilig behandeling van alle verstrekte informatie (zie ons privacybeleid); de mogelijkheid om meteen van enige e-mail lijsten verwijderd te worden wanneer zij dat wensen; de zekerheid dat hun gaven gebruikt zullen worden om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en om het lichaam van Christus te onderwijzen en op te bouwen; de mogelijkheid om vragen te stellen wanneer zij een donatie geven en daarop een vlot en eerlijk antwoord te krijgen.

Vragen? E-mail ons via [email protected]."Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, en in woord, en in kennis, en met alle inzet, en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig." (2 Korintiërs 8:7)


OVER ALLABOUTGOD.COM:

Sinds 2005 is onze Nederlandstalige werkgroep actief bezig met evangelisatiewerk via het internet. Jaarlijks worden onze Nederlandstalige websites vele miljoenen malen bezocht, wordt het evangelie honderdduizenden keren gepresenteerd en laten tienduizenden mensen ons weten een beslissing vóór Jezus te hebben genomen! Wij geven God hiervoor alle eer en glorie. Hij is Degene die ons ook via het internet genadig is en Hij is de Enige die de groei geeft (1 Korintiërs 3:7)!

Lees of download AllAboutGOD's Jaarverslag over het afgelopen jaar.

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen