Christelijke donaties

Christelijke donaties - Pas op de plaats
Word jij gebombardeerd met allerlei mogelijkheden om op een Christelijke manier te doneren? Even "pas op de plaats maken” kan nuttig zijn om betere beslissingen voor je gezin te nemen. Waarom druk je op de pauzeknop van de CD-speler in je auto wanneer je op zoek bent naar een bepaald huisnummer? Omdat je je wil kunnen concentreren, toch? Wanneer je door een vertegenwoordiger van een organisatie gevraagd wordt om grote sommen geld aan die organisatie te doneren, druk dan ook even op de "pauzeknop" voordat je toezegt om geld te geven.

Christelijke donaties - Uitspraken die op jouw pauzeknop drukken
Bekijk de volgende uitspraken eens die je tijd kunnen geven om op een wijze manier over je Christelijke donaties na te denken:

  • "Ik zal het er met mijn echtgenote over hebben en er dan op terugkomen. Dergelijke belangrijke beslissingen nemen we altijd samen." Dit laat de ander weten dat jij en je vrouw grote donaties aan liefdadigheid serieus nemen. Het laat je ook gebruik maken van de wijsheid en intuïtie van je vrouw met betrekking tot deze organisatie, haar leiderschap en de potentiële resultaten van het project. Je partner zal zich geëerd en gewaardeerd voelen wanneer zij deel uitmaakt van dit beslissingsproces. Efeziërs 5:33 zegt: "Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man."
  • "In ons gezin overleggen we over dergelijke zaken en de volgende keer dat we het erover hebben zullen we Uw verzoek ook bespreken. Ik heb niet de bevoegdheid om zonder hun toestemming te handelen." Deze "pauzeknop" communiceert jouw verlangen om een zekere structuur te hebben in de manier waarop je aan anderen geeft. De organisatie zal begrijpen dat jij gezinsleden en/of anderen bij je beslissingen over donaties wil betrekken. Wanneer je zo een aantal verschillende adviseurs om hun mening vraagt, dan kun je deze beslissing vanuit verschillende perspectieven bekijken. De uitdaging bestaat uit het balanceren van de meningen van die anderen, het maken van tijdige beslissingen terwijl je toch iedereen tevreden houdt en hen laten weten dat hun stem gehoord en overwogen is. Wanneer beslissingen door een groep mensen gemaakt worden, dan kan dit vooral voor zakelijke ondernemers frustrerend zijn, omdat zij gewend zijn om onafhankelijk en snel beslissingen te nemen. Houd Spreuken 15:22 in gedachten: "Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad."
  • "We zullen Uw verzoek in gebed overwegen en daarna contact met U opnemen." Wanneer je deze "pauzeknop" indrukt, moet je er wel voor zorgen dat je ook doet wat je zegt! Hoe vaak hebben we al iemand verteld dat we over iets zouden bidden, maar dan vergeten we om dat specifieke verzoek aan de Heer voor te leggen? God wil dat we ook bij onze beslissingen over donaties de geestelijke wijsheid en het onderscheidingsvermogen hanteren dat voorkomt uit gebeden en het lezen van Zijn Woord. Wanneer we Gods antwoord horen en hier gehoorzaam naar handelen, dan is dit een zeer waardevolle pauzeknop. Jakobus 1:5 zegt: "Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven."
  • "Wij vinden U en Uw organisatie geweldig. Wilt U alstublieft contact opnemen met onze financiële adviseur en hem alle informatie geven die we nodig hebben om een beslissing te kunnen maken over Uw verzoek?" Deze pauzeknop geeft aan dat je het opzienerschap over Gods bestaansmiddelen serieus neemt. Je communiceert een verlangen om goed geïnformeerde beslissingen te nemen waarbij niet alleen je intellect, maar ook je emoties betrokken zijn. Misschien heb je voor jezelf al richtlijnen opgesteld voor donaties aan liefdadigheidsinstellingen. Misschien wil je wel weten of de betrokken organisatie een zorgvuldig plan heeft opgesteld om de financiële middelen voor optimale resultaten aan te wenden. Een of meerdere financiële adviseurs stellen je in de gelegenheid om vol vertrouwen te geven en om de waarschijnlijkheid van succesvolle en meetbare resultaten te vergroten. "Welnu, u munt reeds in zo veel opzichten uit, in geloof, welsprekendheid, kennis, in ijver op allerlei gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt; laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen!" (2 Korintiërs 8:7)

Wanneer een gezin deze "pauzeknoppen" gebruikt, dan zal de potentiële invloed en de kans van slagen van elk voorstel goed worden overwogen. Het gezin gebruikt dan zijn volledige intellectuele capaciteit, maar ook de emotionele en geestelijke vermogens die nodig zijn om op een wijze manier beslissingen over donaties te nemen.

Christelijke donaties - Meetbare resultaten
Wil jij dat jouw Christelijke donaties tot meetbare resultaten leiden? De donaties waar je het meeste plezier aan zult beleven zijn die donaties die je aan organisaties en projecten geeft waar je vertrouwen in hebt en waar je zelf ook meetbare resultaten kunt waarnemen. Het inschakelen van een onafhankelijk adviseur kan je vertrouwen enorm doen toenemen en je van bewijs voorzien dat je donaties inderdaad invloed hebben op de levens van anderen. Het indrukken van de "pauzeknop" kan je helpen voorkomen dat je puur emotionele beslissingen neemt om geld te doneren. Het geeft je ook de tijd die je nodig hebt om vol vertrouwen te kunnen geven. Geef jezelf de tijd en zorg dat je met vertrouwen de beslissing kunt nemen om al dan niet te doneren. Gebruik de pauzeknop!

Leer nu meer over opzienerschap!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen