Alles over GOD FAQ

Veel gestelde vragen

Hoe kun je iemand vergeven die jou gekwetst heeft? - Wil jij een ander vergeven omdat hij of zij jou op de een of andere manier heeft gekwetst? Lees dit persoonlijke verhaal over vergeving.

Wat is de definitie van vergeving? - Lees hier de definitie van vergeving en gedachten over wanneer we moeten vergeven, hoe we anderen kunnen helpen vergeven en wat te doen als we ons niet erg vergevingsgezind voelen.

Wat zegt de Bijbel over vergeving? - Bestudeer diverse verzen over het vergeven van anderen en over de vergeving van God. Lees wat de Bijbel over dit onderwerp heeft te zeggen.

Wat gelooft een annihilist over de hel? - Wat gelooft een annihilist over de hel? Wat zegt de Bijbel over een eeuwige hel?

Wie was John Stott en hoe heeft hij het idee van het annihilationisme (de vernietigingsleer) beïnvloed? - Wat was John Stotts invloed op de ideeën van het annihilationisme (de vernietigingsleer)? Ontdek het hier.

Ken jij een Christelijk Halloweengedicht? - Gebruik dit geinige gedicht om licht te werpen op een duistere viering. Help anderen om met Halloween aan Jezus Christus te denken.

Waar kan ik Halloween traktaten vinden? - Wat een geweldig idee! Deel de waarheid uit aan kinderen die aan je deur kloppen! Ontdek hier enkele bruikbare tips.

Wat is de Christelijke achtergrond van Halloween? - Leer meer over de oorsprong van deze viering. Is het allemaal maar onzin of zijn er echte gevaren? Ontdek het hier.

Wat is de geschiedenis van Halloween vanuit een Christelijk perspectief? - Bekijk de oorsprong van de verschillende gebruiken en tradities rond Halloween. Waar kwamen de kostuums, de lantaarns en ‘trick or treat’ vandaan?

Wat zijn goede Christelijke ideeën voor Halloween? - Ontdek leuke alternatieven voor 31 Oktober. Bedenk creatieve manieren waarop jij je feest aantrekkelijk kan maken voor je buurt of wijk.

Christelijke hulporganisaties - Ben jij op zoek naar een bediening die voorziet in niet alleen materiële, maar ook geestelijke behoeften? Ontdek hier waar je op moet letten.

Christelijke kindsponsorprogramma’s - Het is cruciaal dat je begrijpt waar je op moet letten wanneer je een liefdadigheidsinstelling wil steunen. Kijk eens naar dit voorbeeld van een respectabele organisatie.

Christelijke liefdadigheidsinstellingen - Gods liefde aan de wereld tonen - Wat vind jij belangrijke eigenschappen van een liefdadigheidsinstelling? Wat maakt sommige instellingen anders dan ? Ontdek hier de antwoorden.

Kinderwerk - Verander het leven van een kind - Verlang jij ernaar om een verschil uit te maken in het leven van een kind? Overweeg dit kindsponsorprogramma eens dat voorziet in materiële en geestelijke behoeften.

Hoe run je een Christelijke onderneming? - Wat zijn goede tips voor een succesvolle Christelijke onderneming die God eert? Wat zijn de uitdagingen?

Met welke uitdagingen hebben Christenen als zakenmensen vaak te maken? - Leer over de uitdagingen waar Christenen vaak mee te maken hebben in de zakenwereld. Wat zijn de dingen die je vreugde schenken? Wegen die zwaarder dan de uitdagingen?

Wat maakt je een Christelijke makelaar? - Leer van deze makelaar die haar onderneming heeft gebouwd op Christelijke principes. Wat is haar missie?

Welk soort bediening biedt jullie Christelijke makelaardij? - Leer hoe deze vrouw onroerend goed gebruikt om anderen te dienen. Wat zijn de beloningen van een Christelijke onderneming?

De definitie van almacht - Wat hebben theologen over deze eigenschap gezegd? - Bestudeer enkele citaten van theologen over deze eigenschap van God. Wat hadden zij erover te zeggen?

Heeft Gods almacht enige beperkingen? - Zijn er dingen die God niet kan doen? Welke zijn dat? Is Hij beperkt? Hoe hangt dit samen met Zijn almacht?

Welke Bijbelverzen zeggen dat God almachtig is? - Wat zegt Gods Woord over de almacht van God? Hoe wordt deze eigenschap beschreven?

Als ik in een alwetende God geloof, hoe zou dat mijn leven moeten beïnvloeden? - Hoe zou een begrip van Gods alwetendheid mijn leven moeten beïnvloeden? Ontdek het hier.

Hoe definiëren theologen alwetendheid? - Hoe verklaren theologen de eigenschap van Gods alwetendheid? Lees hier enkele citaten.

Welke Bijbelverzen vertellen ons dat God alwetend is? - Wat zegt de Bijbel over Gods alwetendheid? Bestudeer de Bijbelverzen hier.

De Christelijke leer volgens Black Elk - Wat had de medicijnman Black Elk van de Sioux indianenstam te zeggen over het Christelijke geloof in Jezus Christus? Ontdek het hier.

De Christelijke leer volgens Bono - Wat heeft Bono van U2 te zeggen over godsdienst en God? Hoe denkt hij over genade en het belang daarvan?

De Christelijke leer volgens John Muir - Lees het verhaal van de Thlinkit indianen en hoe zij leerden over de kracht van genade en de Christelijke leer

Hoe belangrijk is de hulp aan daklozen? - Vraag jij je ooit af wat het verhaal is van de man die geen dak boven zijn hoofd heeft? Geven mensen er wel wat om? Lees hier verder.

Waarom zijn mensen dakloos? - Hebben mensen goede redenen om bewust in de buitenlucht te leven? Heeft ons werk voor de armen een Goddelijk doel? Lees het hier.

Wat kan ik leren van verhalen over daklozen? - Kunnen de levens van de dakloze mensen de levens van anderen verbeteren? Zijn zij in staat om binnen de maatschappij te functioneren? Lees meer.

Wat zouden hulpprogramma’s voor de daklozen moeten bieden? - Wat kunnen hulpprogramma’s doen om in de behoeften van de armen te voorzien? Lees hier wat er tegenwoordig wordt gedaan.

Bijbelverzen over de eeuwigheid van God - Wat zegt de Bijbel over Gods eeuwigheid? Wat kunnen we uit deze verzen leren over God?

De eeuwige God - Wat zeggen de theologen? - Wat hebben theologen en Bijbelleraren te zeggen over deze eigenschap van God? Hoe kan een goed begrip ervan onze levens veranderen?

God is eeuwig - Wat betekent dat? - De Bijbel vertelt ons consequent dat God eeuwig is. God bestond al voordat de aarde en de tijd bestonden. Wat betekent dat?

Is God eeuwig en hoe worden wij daardoor beïnvloed? - Waarom is de eeuwigheid van God belangrijk in onze levens? Hoe worden wij daardoor beïnvloed?

God tegenover Satan - Hoe kunnen we ons verweren tegen Satan? - Je voelt je verslagen door Satans verleidingen en aanvallen. Hoe kun je jezelf verweren of zelfs terugvechten?

Kan Satan wonderen verrichten? Welke vermogens heeft Satan? - Welke vermogens heeft Satan? Is hij alwetend of alomtegenwoordig? Ontdek hier wat de Bijbel zegt.

Waarom heeft God Satan geschapen? - Hoe kon een goede Schepper iets zo boosaardigs scheppen als de duivel? Ontdek hier wie verantwoordelijk is voor het kwaad in de wereld.

Wat was de oorzaak van de val van de engelen? - Geloof jij dat demonen bestaan en ons kwaad willen doen? Maar hoe machtig zijn ze eigenlijk? Zijn zij onbedwingbaar voor God en mens?

Wat zijn de namen van Satan? - Bestudeer de verschillende titels van de duivel. Leer meer over hem door zijn namen en bijnamen te bestuderen.

Wat zijn gevallen engelen? - Leer meer over deze engelen die uit de hemel vielen. Waarom werden zij verstoten en wat is nu hun doel hier op aarde?

Wie is Satan? Wat is zijn strategie? - Als jij bang bent voor de macht van de duivel, leer dan hier over zijn beperkingen en zegevier over zijn boosaardige plannen.

De goedheid van God tegenover lijden: hoe kan God goed zijn als er zo veel kwaad in de wereld is? - Hoe kan God goed zijn als er zo veel kwaad in de wereld is? Vind antwoorden in het Woord van God.

Gods goedheid wil je tot inkeer brengen - Wat betekent deze uitspraak in Romeinen 2:4? Hoe kan goedheid tot inkeer leiden?

Welke Bijbelverzen spreken over Gods goedheid? - Welke Bijbelverzen spreken over Gods goedheid? Welke thema’s in de Bijbel gaan over Gods goedheid?

Wat betekent het dat God oneindig is? - Wat betekent het dat God oneindig is? Waarom is het belangrijk om dit goed te begrijpen?

Wat zijn enkele Bijbelverzen over de oneindigheid van God? - Welke verzen spreken over de oneindigheid van God? Bestudeer ze hier en leer meer over deze eigenschap van God.

De onveranderlijkheid van God - Wat is dat? - Waarom is het zo belangrijk om de onveranderlijkheid van God goed te begrijpen? Waarom is deze eigenschap belangrijk?

Hoe kunnen we weten dat God onveranderlijk is? Wat zegt de Bijbel? - Wat zegt de Bijbel over Gods onveranderlijkheid? Lees en bestudeer de verzen die spreken over deze eigenschap van God.

Wat zeggen de theologen over onze onveranderlijke God? - Wat zeggen de theologen over onze onveranderlijke God? Lees diverse citaten van theologen uit de geschiedenis.

Het doel van engelen: zijn zij Gods geheimagenten? - Met welk doel heeft God de engelen geschapen? Waarvoor werden zij geschapen? Moeten wij hen aanbidden?

Wat doen engelen? Wat zijn hun taken? - Als engelen bestaan, wat doen zij dan? Vliegen ze de hele dag rond? Wat hebben we eigenlijk aan engelen? Wat zijn hun belangrijkste taken?

Wat zijn de beperkingen van engelen? - Is de macht van engelen vergelijkbaar met die van God? Waarom bestaan engelen? Wat is het doel van engelen en van onszelf? Lees het hier.

Wat zijn engelen? Bewegen zij zich onder ons? - Welke eigenschappen hebben engelen? Wat kunnen zij met die eigenschappen doen? Klik hier en lees meer.

Wat zijn strijdende engelen? - Strijden engelen werkelijk in de lucht met stalen zwaarden? Tegen wie vechten zij dan? Winnen de engelen altijd?

Welke zijn de verschillende soorten engelen? - Welke zijn de verschillende soorten engelen? Bevinden zij zich in de hemel of ergens anders? Hoe kunnen we weten dat engelen bestaan?

Hoe veranderde Constantijn de Bijbel? - Werd de Bijbel door Constantijn samengesteld of veranderd? Wat zijn de feiten? Is De Da Vinci Code waar?

Is er bewijs voor de Da Vinci Code? - Evalueer de beweringen van Dan Brown in vergelijking met de historische feiten. Wat is fictief? Ontdek de waarheid hier.

Is Jezus God? - Wat geloofde de vroege kerk over de Godheid van Jezus? Is dit in overeenstemming met wat de beweringen uit de Da Vinci Code?

Maria Magdalena en de Heilige Graal? - Blijven de beweringen in De Da Vinci Code overeind staan wanneer deze kritisch bekeken worden? Bestudeer het bewijs en maak een geïnformeerde beslissing.

Waar gaat de Da Vinci Code over? - Lees een beknopte samenvatting van het boek en de film die zo'n hoog budget had. Wat is de premisse voor het verhaal?

Waren Jezus en Maria Magdalena getrouwd? - Geeft de Da Vinci Code een realistische afschildering van de relatie tussen en Jezus en Maria? Hadden zij een huwelijksrelatie?

Was Jezus getrouwd met Maria uit Magdala? - Welk bewijs is er dat Jezus getrouwd zou zijn geweest? Bestudeer de beweringen die in de Da Vinci Code worden gedaan en ontdek de waarheid.

Wat is de canon van de Bijbel? - Zijn de Evangelies historisch nauwkeurig? Welk bewijs ondersteunt deze bewering? Ontdek vier feiten over de betrouwbaarheid van de Evangelies.

Wat is de geschiedenis van de Da Vinci Code? - De historische geloofwaardigheid van de Da Vinci Code is gebaseerd op documenten van een geheim genootschap dat bekend staat als de Priorij van Sion.

Wat is de Nag Hammadi bibliotheek? - Leer meer over deze documenten. Zijn ze waar? Zijn ze door God ingegeven? Bevatten ze verborgen bewijs over Jezus?

Wat is het Opus Dei? - Is De Da Vinci Code versie van deze organisatie waar? Zijn de beweringen die in het boek worden gedaan nauwkeurig?

Wat weten we over het evangelie van Maria? - Hoe belangrijk is dit manuscript? Bevat het verborgen informatie over Jezus en Zijn bediening hier op aarde?

Zijn er boeken die ontbreken in de Bijbel? - Zijn de niet-gecanoniseerde werken betrouwbaarder als informatiebron over Jezus? Zijn deze historisch betrouwbaar? Ontdek dit nu!

Meer FAQ's


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen