Bediening

Antwoorden op Bijbelvragen - Het kan een uitdaging zijn om de nuances van de Bijbel te begrijpen. We kunnen je hierbij helpen! Stel je vragen en vind hier je antwoorden!

Bijbels opzienerschap - Ontdek wat in het leven werkelijk waarde heeft. Het gebruiken van onze gaven en het begrijpen van de waarde van geld. Gebruik jij je geld op een wijze manier?

Bijbelse antwoorden - Wie is Jezus? Bestaat God? Waarom ben ik hier? Ontdek hier de Bijbelse antwoorden op deze veel gestelde vragen.

Bijbelse citaten - Hier vind je een grote selectie Bijbelse passages waarmee je mensen in jouw omgeving kunt bemoedigen en steunen. Ze zijn per onderwerp gerangschikt.

Bijbelstudie voor mannen - De kracht van Gods Woord kan de harten en de levens van mannen veranderen. De behoefte die mannen hebben om zich met andere mannen te verbinden.

Christelijk opzienerschap - Hoe kunnen Christenen hun vrijgevige geschenken aan anderen in het oog houden? Hoe kunnen Christenen zien of hun opzienerschap wel werkt? Wat is een goede manier om bedieningen te kiezen die je wilt steunen?

Christelijk zakenadvies - Nuttige Christelijke principes voor managers en bestuurders die een door Christus geleide onderneming op willene bouwen. De groei van dienstbare leiders, toegewijde teams en productieve ondernemingen.

Christelijke antwoorden - Heb jij vragen over de Bijbel, God of Jezus Christus? We kunnen je helpen om je antwoorden te vinden!

Christelijke bediening - Het grote gebod en de grote opdracht. God verheerlijken en de mens in liefde dienen. Het goede nieuws over Jezus met anderen delen.

Christelijke donaties - Hoe kan ik beslissen aan welke bedieningen ik mijn geld zou moeten geven? Hoe moet ik reageren wanneer organisaties mij om geld of significante donaties vragen?

Christelijke liefdadigheid - Wil jij iets schenken aan een goed doel? Ontdek hoe je een liefdadigheidsinstelling kunt kiezen, waarom donaties belangrijk zijn en lees meer over het sponsoren van kinderen.

Christelijke hulporganisaties - Ben jij op zoek naar een bediening die voorziet in niet alleen materiële, maar ook geestelijke behoeften? Ontdek hier waar je op moet letten.

Christelijke kindsponsorprogramma’s* - Het is cruciaal dat je begrijpt waar je op moet letten wanneer je een liefdadigheidsinstelling wil steunen. Kijk eens naar dit voorbeeld van een respectabele organisatie.

Christelijke liefdadigheidsinstellingen - Wat vind jij belangrijke eigenschappen van een liefdadigheidsinstelling? Wat maakt sommige instellingen anders dan ? Ontdek hier de antwoorden.

Kinderwerk - Verlang jij ernaar om een verschil uit te maken in het leven van een kind? Overweeg dit kindsponsorprogramma eens dat voorziet in materiële en geestelijke behoeften.

Christelijke makelaar - Leer over de uitdagingen, maar ook over de vreugde van het Christelijke zakenleven. Lees hier over het perspectief van een vrouw die in de onroerend goed wereld als een licht voor Christus wil stralen.

Een Christelijke onderneming - Wat zijn goede tips voor een succesvolle Christelijke onderneming die God eert? Wat zijn de uitdagingen?

Christelijke zakenmensen - Leer over de uitdagingen waar Christenen vaak mee te maken hebben in de zakenwereld. Wat zijn de dingen die je vreugde schenken? Wegen die zwaarder dan de uitdagingen?

Wat is een Christelijke makelaar?* - Leer van deze makelaar die haar onderneming heeft gebouwd op Christelijke principes. Wat is haar missie?

Een Christelijke makelaardij* - Leer hoe deze vrouw onroerend goed gebruikt om anderen te dienen. Wat zijn de beloningen van een Christelijke onderneming?

Christelijke mentoring - Waarom ontvluchten mannen het advies van andere mannen en de mogelijkheid om aan andere mannen verantwoording te kunnen afleggen? Ben een dappere man en begin aan een levensveranderende reis.

Christelijke retraites - Veilige vluchtplaatsen voor Christelijke pastors en leiders van bedieningen. En deze zijn in deze drukke en met stress gevulde wereld broodnodig. Rust en laad je batterij op!

Christelijke sprekers - Hoe vind ik een spreker voor mijn evenement of symposium? Waar moet ik op letten? Is hij of zij wel bekwaam?

Christelijke waarden in het zakenleven - Lees wat deze man te vertellen heeft over het Christelijke zakenleven en de waarden die kenmerkend zouden moeten zijn voor een Christelijke onderneming. Leer hier meer.

Christus dienen - Hoe kun jij je ware roeping in Christus herkennen? Hoe kunnen we ons op dat ene doel concentreren, in plaats van een groot aantal goede activiteiten tegelijkertijd aan te pakken?

De daklozen helpen - Welke behoeften hebben mensen die zonder onderdak leven? Vraag jij je wel eens af hoe je de daklozen zou kunnen helpen? Lees verder.

Bediening aan daklozen* - Vraag jij je ooit af wat het verhaal is van de man die geen dak boven zijn hoofd heeft? Geven mensen er wel wat om? Lees hier verder.

Waarom zijn mensen dakloos?* - Hebben mensen goede redenen om bewust in de buitenlucht te leven? Heeft ons werk voor de armen een Goddelijk doel? Lees het hier.

Wat kan ik leren van verhalen over daklozen? - Kunnen de levens van de dakloze mensen de levens van anderen verbeteren? Zijn zij in staat om binnen de maatschappij te functioneren? Lees meer.

Hulp voor daklozen* - Wat kunnen hulpprogramma’s doen om in de behoeften van de armen te voorzien? Lees hier wat er tegenwoordig wordt gedaan.

Dienaar van God - Wat is het doel van mensen die God liefhebben en dienen? Hoe kunnen wij onze roeping om een dienaar van God te zijn vervullen?

Dienstbaar leiderschap - We moeten volledig 'in Christus' zijn om een onderneming te kunnen leiden die functioneel op Christus lijkt. Ontdek bescheidenheid, zoek Hem eerst op en gehoorzaam Hem dan in liefde.

Fondsenwerving door de kerk - Als God almachtig is, waarom heeft Hij dan geld nodig? Ontdek hier de Bijbelse principes die de basis vormen voor gepast en verantwoordelijk geven.

Gaven van de Geest - Welke zijn dat? Zijn deze gaven belangrijk voor mij en voor mijn gemeente? Heb ik een gave? Hoe kan ik dat weten?

Geestelijke genezing - Veel Christenen raken teleurgesteld en uitgeblust in hun geloof. Veel geestelijke leiders worden geestelijk ziek. Verbind je nu opnieuw met God!

Gemeentestichtende bewegingen - Wat is een gemeentestichtende beweging? Is er een Bijbels model dat gevolgd kan worden? Leer hier meer.

Huisgemeente - Wat zijn de achterliggende gedachte en het doel van een dergelijke samenkomst? Hoe ziet het Bijbelse model eruit? Vind hier de belangrijkste informatie.

In vreemde talen spreken - Verschillende interpretaties binnen de Christelijke kerk. Wat is de realiteit? Wat is de theologische onderbouwing? Het Bijbelse verslag legt dt onderwerp uit.

Je geestelijke gaven ontdekken - Is dit een jacht naar een schat? Ontdek hier praktische manieren om je gave te ontdekken. Wat zegt de Bijbel? Welke instructies worden ons meegegeven?

Liefdadigheid - Wat is het hart, de geest en de ziel van vrijgevigheid? Hoe kunnen wij vol vertrouwen aan anderen geven en hierin ware vreugde ervaren?

Mannenbedieningen - Ontdek hoe God levens kan veranderen met deze belangrijke toevoeging aan je kerk of je studiegroepen.

Nederige dienaar - Wat betekent het om werkelijk nederig te zijn? Leer van deze Bijbelse verslagen over het voorbeeld van nederigheid dat ons werd gegeven.

Ritueel misbruik en traumatische hersenspoeling* - Haat jij jezelf? Kun jij geen normale relaties aangaan? Voel jij je spiritueel belast? Het is mogelijk dat jij het slachtoffer bent van ritueel misbruik of een opzettelijk toegebracht trauma.

Slachtoffers van mensenhandel - Op welke manier zijn wij geroepen om slachtoffers van hedendaagse slavernij te helpen? Ontdek hier hoe jij steun kunt bieden aan mensen in nood.

Voorgangersvrouwen - Vrouwen in de bediening voelen zich vaak ondergewaardeerd en ontmoedigd. Ze kunnen met enorme hoeveelheden vermoeidheid vervolging te maken en daardoor opgebrand raken. Hier vind je hoop!

Een voorgangersgebed* - Lees een gedicht dat geschreven is voor voorgangers en pastoraal werkers. Een gebed van uitgebluste dienaren aan de God die gebeden verhoort.

Vrucht van de Geest - De negen zichtbare eigenschappen van een waar Christelijk leven: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Wezenzondag - Waar gaat deze dag over? In veel delen van de wereld wordt op deze dag nieuw leven geblazen in de oproep van Jezus om te zorgen voor de wezen overal ter wereld.

    * Nieuw


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen