Stille tijd

Stille tijd - Ben kalm en luister
Wanneer we het over "stille tijd" hebben, dan zou je kunnen denken aan de kostbare momenten nadat de kinderen naar bed zijn gegaan, maar voor Christenen is stille tijd veel meer dan rust en stilte. Met "stille tijd" bedoelen we onze dagelijkse afspraak met God, waarin we de invloeden van buitenaf zo veel mogelijk proberen buiten te sluiten. In onze stille tijd kunnen we Hem prijzen door tot Hem te zingen, te bidden, de Bijbel of dagelijkse overdenkingen te lezen, over Gods Woord te mediteren of gewoon stil te zijn en te luisteren. Het maken van die afspraak is een ding, de afspraak nakomen is weer heel wat anders!

Stille tijd - De uitdaging van buitenaf
Stille tijd is een doel dat eenvoudig lijkt, maar heeft met grotere uitdagingen te maken dan vele lichamelijke uithoudingsproeven. Vooral in het Westen leven we in een drukke wereld vol ruis. Waar we ook naar toe gaan, zelfs in ons eigen huis, ervaren we de een of andere ruis die ons kan afleiden, van telefoon tot televisie tot verkeerslawaai. Maar tijd vrijmaken voor je dagelijkse tijd met God is cruciaal als je Hem wil horen!

Als we hier even bij stil blijven staan en erover nadenken, dan herkennen we dat we in een territorium leven dat door de vijand is bezet. Dat betekent dat het bijna onmogelijk is om een ideale geestelijke omgeving in te richten. Satan, onze belangrijkste vijand, wil niet dat we in stilte tijd met God doorbrengen. Sterker nog: zijn doel is om dit op alle mogelijke manieren tegen te gaan. Hij weet dat wij steeds meer op God zullen gaan lijken en Goeds doelen op deze aarde steeds meer zullen volbrengen, als we meer tijd met God doorbrengen. De duivel wil niet dat we hierin slagen.

God wil dat alle mensen gered worden, maar Satan wil dat we allemaal zullen vergaan. Prijs God, want Gods plan is groter! Satan kan zich niet met God meten, maar hij kan het Gods kinderen wel moeilijk maken en dat is precies wat hij doet. Als je de volgende keer moeite hebt om de ruis buiten te sluiten en alleen met God te zijn, onthoud dan wie er in je weg staat. En onthoud dan wie er sterker is!

Stille tijd - De innerlijke uitdaging
Stille tijd heeft te maken met een innerlijke toestand, maar ook met een uiterlijke toestand. Heb je ooit gemerkt, wanneer je ervoor gaat zitten om de Bijbel te lezen en te bidden, dat je gedachten dan beginnen af te dwalen en jij je ineens weer herinnert wat je in de supermarkt wilde kopen? Innerlijke "ruis" kan je stille tijd met God net zo zeer verstoren als afleidingen van buitenaf.

Onze menselijke zwakheden verenigen zich met de inspanningen van de vijand om ons van God vandaan te houden. Er is een reden dat hij bekend staat als "de heerser over de machten in de lucht"! Maar nogmaals, God is sterker. Je kunt de innerlijke ruis verslaan, maar hiervoor zijn toewijding en discipline vereist.

Stille tijd - Waarom is dit dan zo belangrijk?
Het kan erg moeilijk zijn om je stille tijd de juiste prioriteit te geven. Het is verleidelijk om uitvluchten te verzinnen of om er gewoon niet de moeite voor te nemen. Een geconcentreerde inspanning is vereist om onze harten voor te bereiden op een gesprek met God. Ruis zal ons afleiden, ongeacht of deze van buitenaf of van binnenuit afkomstig is. Als we niet in staat blijken om het belang in te zien van een regelmatige, toegewijde stille tijd met God, dan zullen we Zijn stem waarschijnlijk niet horen - de stem die fluistert: "Dit is de weg die je moet volgen" (Jesaja 30:21).

God verlangt ernaar om tijd met ons door te brengen. Denk eens na over wat Hij bereid was voor ons te doen, zodat wij met Hem verenigd konden worden. Is het te veel gevraagd om dagelijks tijd aan Hem te wijden?

Jezus gaf ons het voorbeeld voor onze stille tijd. Hij nam regelmatig de tijd om Zich met de Vader te verbinden, zoals de volgende Schriftteksten ons vertellen:

"Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’" (Matteüs 26:36).

"Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden." (Marcus 1:35).

"Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden." (Lucas 5:16).

Lees nu deel 2 van "Stille tijd"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen