Mozes en de Mozaïsche WetDe chronologische Bijbel
Februari

1 februari  -  
Bouw van de tabernakel
2 februari  -  
De tabernakel opgedragen en opgezet
3 februari  -  
Inwijding van de Priesters
4 februari  -  
De Levieten gekozen voor dienst
5 februari  -  
Een natie onder de wet
6 februari  -  
Plichten van de Levieten
7 februari  -  
De reis van Israël is begonnen
8 februari  -  
Spionnen in het beloofde land
9 februari  -  
Veertig jaar in de woestijn
10 februari  -  
De omzwervingen van Israël
11 februari  -  
Balak en de profetieën van Bileam
12 februari  -  
Vernietiging van de Midianieten
13 februari  -  
Israëls tweede volkstelling
14 februari  -  
Jozua, de opvolger van Mozes
15 februari  -  
De laatste toespraken van Mozes
16 februari  -  
Mozes benadrukt gehoorzaamheid aan God
17 februari  -  
Gods wil voor Israël herhaald
18 februari  -  
De Wetten van Mozes
19 februari  -  
Religieuze wetten
20 februari  -  
Pascha en andere bijzondere feesten
21 februari  -  
Offers en giften
22 februari  -  
Vrede- en zondoffers
23 februari  -  
Schuld- en bijzondere offers
24 februari  -  
Het jubeljaar en het sabbatsjaar
25 februari  -  
Reiniging
26 februari  -  
Uitsluiting en geloften
27 februari  -  
Regeringswetten
28 februari  -  
Wetten voor bijzondere misdadenMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen