8 mei


Psa. 111 - De vrees voor een liefdevolle God is het begin van wijsheid.

  Prijs de HERE!

  Met mijn hele hart prijs ik de HERE
  temidden van de gelovigen en in de samenkomsten.

  Alles wat de HERE heeft gemaakt, is geweldig groot
  en wie Hem liefhebben, zullen daar voortdurend over nadenken.
  Alles wat Hij doet, beschrijft Zijn macht en heerlijkheid en majesteit.
  Hij blijft tot in eeuwigheid de rechtvaardige.
  Hij wil ook dat wij altijd Zijn wonderen in herinnering houden.
  De HERE is vol genade en liefdevol meeleven.
  Wie ontzag voor Hem hebben, ontvangen voedsel van Hem.
  Nooit zal Hij Zijn verbond vergeten.
  Hij toonde Zijn volk Zijn kracht en grote daden,
  door hun het hele land te geven dat voorheen aan de heidenen toebehoorde.
  Alles wat Hij doet, bevat waarheid en rechtvaardigheid;
  elk woord dat Hij beveelt, is betrouwbaar.
  Wat Hij zegt, staat voor eeuwig vast.
  Hij doet het ook en het is altijd getrouw aan de waarheid en volkomen oprecht.
  Hij heeft Zijn volk bevrijd;
  Zijn verbond ligt voor eeuwig vast.
  Zijn naam is heilig en alle ontzag waard.

  Het diepe ontzag voor de HERE
  is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen.
  Ieder die ontzag voor de HERE heeft, krijgt van Hem verstand en inzicht.
  De eer van de HERE wordt voor eeuwig hoog gehouden.

Psa. 130 - De enige hoop op verlossing is in Gods vergeving te vinden.
Een bedevaartslied.

  Ik zit zo diep in de put, HERE, en ik roep naar U.
  Luister naar mij, Here.
  Laten Uw oren naar mij luisteren.

  HERE, als U al onze zonden blijft onthouden,
  kunnen wij immers niet blijven leven?
  Maar ik weet dat U vergeeft,
  zodat iedereen ontzag voor U zal hebben.

  Ik verwacht alles van de HERE.
  Ik ken Zijn woord en heb er alle vertrouwen in.
  Ik zie uit naar de Here.
  Ik zie naar Hem uit met nog meer verlangen
  dan de nachtwachter uitkijkt naar de nieuwe morgen.

  Laten de Israëlieten al hun vertrouwen op de HERE stellen,
  want de HERE is rijk aan goedheid en liefde.
  Hij zorgt voor de bevrijding.
  Hij zal het volk Israël bevrijden
  van al zijn zonden.

Psa. 131 - Uitdrukking van een stille onderdanigheid.
Een bedevaartslied van David.

  HERE, ik stel mijzelf niet boven anderen
  en kijk niet trots om mij heen.
  Ik bemoei mij niet met zaken die te hoog gegrepen zijn
  of die ik niet kan begrijpen.
  Innerlijk ben ik tot rust gekomen en ik houd van de stilte.
  Zo rustig als een kind zit op zijn moeders schoot,
  zo rustig voel ik mij van binnen.

  Laat het volk Israël al zijn vertrouwen op de HERE stellen;
  nu en voor altijd.

Psa. 141 - Gebed voor wijs spraakgebruik.
Een psalm van David.

  Och HERE, ik schreeuw het uit tot U; kom mij snel te hulp.
  Luister naar mijn stem als ik U aanroep.
  Laat mijn gebed U als een reukoffer bereiken.
  Laten mijn opgeheven handen voor U als een avondoffer zijn.

  HERE, help mij niet te snel te spreken;
  zorgt U ervoor dat geen verkeerd woord over mijn lippen komt.
  Laat mijn hart het kwade mijden;
  zorg dat ik nooit goddeloze dingen doe.
  Houd mij ver van de misdadigers
  en breng mij niet in de verleiding van hun tafel mee te eten.

  Als ik word geslagen door iemand die oprecht is, weet ik dat hij het uit liefde doet.
  Als hij mij terechtwijst, doet mij dat goed. Ik zal er acht op slaan.

  Ik zal blijven bidden, ook als men mij kwaad doet.
  Al vallen zij in de handen van hun rechters,
  dan nog zullen zij mij alleen maar goede dingen horen zeggen.
  Zoals een rots zich splijt en de aarde openscheurt,
  zo liggen onze beenderen verspreid voor de ingang van het dodenrijk.

  Ik kijk alleen maar uit naar U, HERE God.
  Ik weet dat U mij beschermt, lever mij niet aan hen uit.
  Bescherm mij voor de strikken die zij hebben gezet;
  voor de valkuilen, die misdadigers voor mij hebben gegraven.
  Ik hoop dat de ongelovigen zelf in die kuilen terechtkomen;
  allemaal, terwijl ik eraan voorbij ga.

Psa. 146 - De God die zich om de mens bekommert is de God die te vertrouwen is.

  Prijs de HERE!

  Laat alles in mij de HERE prijzen!
  Ik wil de HERE eren zolang ik leef.
  Ik wil psalmen zingen voor mijn God, zolang ik daarvoor de adem heb.

  Stel uw vertrouwen niet op vooraanstaande mensen.
  Zij kunnen u niet redden.
  Want als zulke mensen sterven,
  blazen zij de laatste adem uit en bestaan niet meer.
  Vanaf dat moment kunnen zij niets meer doen.

  Gelukkig is hij die zijn hulp ontvangt van de God van Jakob,
  die alles verwacht van de HERE, zijn God.
  Want God heeft de hemelen en de aarde gemaakt
  en de zeeën met alles wat daarin zwemt.
  Hij is trouw tot over de grenzen van de dood heen.
  Hij doet recht aan onderdrukte mensen
  en geeft voedsel aan wie honger lijden.
  De HERE bevrijdt de gevangenen van hun boeien.
  De HERE laat blinden weer zien
  en beurt mensen op die gebukt gaan onder zorgen.
  Hij houdt van oprechte mensen.
  De HERE beschermt mensen die in een ander land vertoeven
  en Hij zorgt voor weduwen en wezen.
  Ongelovigen helpt Hij echter niet.
  Hun wegen maakt Hij tot dwaalwegen.

  De HERE is Koning tot in eeuwigheid.
  Jeruzalem, uw God is er voor elke nieuwe generatie.

  Prijs de HERE!

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen