Een Christelijke mentor

Een Christelijke mentor transformeert mensen

Door Dr. Jeff Myers

Door een Christelijke mentor te worden, kun je op een krachtige manier invloed uitoefenen op de levens van andere mensen, zodat zij getransformeerd kunnen worden. Het werkt, zelfs in de seculiere wereld. Dit is het bewijs:

 • Mentorschap werkt in de zakenwereld: 71% van alle bedrijven die in een enquête werden ondervraagd zei dat mentorschap een van de belangrijkste manieren is waarop kennis binnen hun organisatie wordt overgedragen.1

 • Mentorschap werkt voor jongeren in “risicogroepen”: jongeren met een mentor hebben minder schoolverzuim, een grotere kans om hoger onderwijs te volgen, een betere houding ten aanzien van school, een groter vermogen om alcohol- en drugsmisbruik uit de weg te gaan, positievere sociale houdingen en relaties, en een groter vertrouwen in en betere communicatie met hun ouders.2

Een Christelijke mentor - Principes voor succesvol mentorschap
Er zijn enkele belangrijke principes die Christelijke mentors en coaches moeten volgen. Wanneer deze principes niet gevolgd worden, kan dat leiden tot een falen van de mentor-relatie:

Geef je protégé een opdracht. Het maakt niet of jij het initiatief hebt genomen tot de mentor-relatie of je potentiële protégé; in beide gevallen is het verstandig om hem of haar een eenvoudige opdracht te geven, zodat je kunt vaststellen hoe serieus hij of zij deze relatie neemt.

Je bent geen ouder en ook geen therapeut. Je doel als mentor is niet het vervangen van een ouder of het oplossen van de emotionele of psychologische problemen van een ander mens. Gebruik je onderscheidingsvermogen om de grenzen voor je mentorschap af te bakenen. Gebruik je wijsheid om te zien wanneer professionele hulp op zijn plaats is.

Je doel als mentor is dienstbaarheid. Mentorschap is niet een manier waarop jij je eigen gevoel van eigenwaarde kunt opkrikken; het is een manier om naast iemand te staan, terwijl die ander groeit en meer als Christus wordt. Je doel als mentor moet nooit zijn om anderen naar jouw eigen gelijkenis te vormen, maar om hen aan te moedigen om steeds meer op Jezus te gaan lijken.

God is degene die veranderingen doorvoert. Mentorschap is niet jouw kans om jouw persoonlijke agenda in het leven van een ander mens door te voeren. Het is jouw kans om zij aan zij met een ander mens te wandelen, terwijl God hem of haar naar Zijn gelijkenis vormt.

Leiders nemen verantwoordelijkheid. Zowel de mentor als de protégé hebben de verantwoordelijkheid om op tijd te komen, goed voorbereid te zijn en zich toe te wijden aan groei. Vraag je protégé om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om contact met jou op te nemen, afspraken te wijzigen wanneer dat nodig is en doelen te stellen voor de relatie.

Een Christelijke mentor - De waarheid vertellen aan iemand die het niet wil horen
Sommige mensen zeggen het volgende over “het stokje doorgeven” aan de volgende generatie: “Maar de volgende generatie wil het helemaal niet horen. Zij staan niet open voor wijze raad.” Tot op zekere hoogte hebben ze gelijk. Maar als professor in de communicatiewetenschappen heb ik geleerd dat deze onzekerheid soms meer van doen heeft met de manier waarop de waarheid gepresenteerd wordt dan met de waarheid zelf. Laat ik een voorbeeld geven. Als je een gesprek begint met de woorden “Als ik jou was, zou ik...” of “Toen ik zo jong was als jij...”, dan zul je waarschijnlijk tegen dovemansoren praten. Een bruikbare analogie is de volgende: beschouw de waarheid als de lichtstraal die uit een zaklamp komt. Als iemand die zaklamp in je ogen schijnt, dan komt dat confronterend of zelfs bedreigend over. Maar als hij het licht van de zaklamp op het pad schijnt dat je wil bewandelen, dan voel je je opgelucht en dankbaar.

Hier volgen enkele “ijsbrekers”, die je kunt gebruiken om anderen van de waarheid te overtuigen. Niet door de waarheid uit te leggen, maar door hen te laten zien wat een verschil het uitmaakt als je de waarheid omarmt.

 • “Mag ik je iets vertellen over een persoonlijke ervaring die jouw weg duidelijker zou kunnen maken?”
 • “Mag ik iets met je delen in een geest van liefde?”
 • “Ik heb een ervaring gehad die mogelijk licht zou kunnen werpen op jouw situatie. Als je daarin geïnteresseerd bent, zou ik die ervaring graag met je delen.”
 • “Ik denk dat ik een andere manier weet die zou kunnen werken. Zou je die willen horen?”
 • “Luister alsjeblieft even goed. Ik wil je graag iets vertellen wat een heel grote invloed op jouw leven zou kunnen hebben.”
 • “Wil je me even in de ogen kijken? Ik wil je iets heel belangrijks vertellen.”
 • “Zo veel kan afhangen van wat ik je nu ga vertellen. Mag ik daarom even je volle aandacht hebben?” Een Christelijke mentor - Waarom zou ik jou moeten volgen?
Dat is een heel goede vraag die vaak gesteld wordt door mensen die jij, als Christelijke mentor, graag wil beïnvloeden. Het antwoord is afhankelijk van je geloofwaardigheid.

Geloofwaardigheid heeft te maken met vertrouwen. Meer dan tweeduizend jaar geleden schreef de filosoof Aristoteles dat de geloofwaardigheid van een mens geen ingebouwde eigenschap is. Nee, leiders bouwen geloofwaardigheid op in de ogen van mensen die je begeleidt, en wel op basis van hun antwoorden op de volgende drie vragen:

Ethos: Zul je mij met waardigheid en integriteit behandelen?
Pathos: Ben jij in staat om mij te vertellen wat werkelijk belangrijk is?
Logos: Weet jij waar je het over hebt?

Hoe kun je dan geloofwaardigheid opbouwen onder je volgelingen?
 • Wees oprecht geïnteresseerd.
 • Communiceer met integriteit.
 • Aanvaard dingen nooit passief als je de macht hebt om ze te veranderen.
 • Volg Gods leiding.
 • Leer van de ervaring van anderen.
 • Ga op zoek naar gelegenheden om te leren en relaties op te bouwen.
Onthoud dat mensen die jij begeleidt zelden een hogere standaard voor zichzelf zullen hanteren dan de standaard die jij voor jezelf hanteert.

Leer meer!

Noot over de schrijver:
Dr. Jeff Myers is de voorzitter van Passing the Baton International, een non-profit organisatie met het doel om een miljoen volwassenen te mobiliseren om de volgende generatie van cultuurvormende leiders te mentoren, coachen en onderwijzen. Hij is ook een Associate Professor in de communicatiewetenschappen aan Bryan College in Dayton, Tennessee. Zijn website is www.passingthebaton.org

[1] George Benson, “Battle of the Buzzwords”, Training and Development, 1997, v. 51, p. 7.

[2] Susan M. Jekielek, Kristin A. Moore, Elizabeth C. Hair en Harriet J. Scarupa, “Mentoring: A Promising Strategy for Youth Development”, Februari 2002, Child Trends Research Brief. Bezoek www.childtrends.org (Engels) voor meer informatie.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen