Christelijke aanbidding

Christelijke aanbidding - Meer dan muziek
Er wordt vaak gedacht dat Christelijke aanbidding het muzikale gedeelte van een kerkdienst is: mensen zingen liedjes voor God, met hun hoofden achterover, hun ogen gesloten en hun handen in de lucht. Christelijke aanbidding vindt plaats wanneer we tot God zingen, of dat nu in de kerk is of als we alleen zijn; in onze auto of onder de douche. Als ons verlangen is om het hart van God tevreden te stellen, dan is er sprake van aanbidding, ongeacht waar we zijn en hoeveel mensen erbij betrokken zijn.

Muziek beïnvloedt onze emoties en de teksten kunnen onze harten sneller doen kloppen, wat er toe kan leiden dat we onszelf in deze ervaring verliezen. Christelijke muziek voor het prijzen en vereren van God is een geweldig hulpmiddel dat ons het gevoel kan hebben dat we ons dichter bij God bevinden. Het is niet uitzonderlijk dat mensen zelfs een gemeente kiezen op basis van de muziekstijl die in de eredienst wordt gebruikt. Vaak komen mensen uit een kerkdienst met de woorden:, "De muziek was prachtig vandaag", of: "De boodschap was goed, maar de 'praise & worship' maakte echt wat in me los".

Je zal misschien verbaasd zijn dat de hele eredienst bedoeld is om God te aanbidden!

Christelijke aanbidding - Eerbied en dankbaarheid aan God uiten
Een ander beeld van Christelijke aanbidding is het tonen van hoogachting en dankbaarheid door voor God neer te buigen, zoals in deze passage uit Nehemia:

"Ezra prees de HEER, de grote God, en heel het volk antwoordde ‘Amen, amen,’ en ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de HEER" (Nehemia 8:6).

Zingen en buigen zijn beide handelingen om God te aanbidden, maar zij vormen slechts een gedeelte van het totaalbeeld. Christelijke aanbidding bestaat uit zo veel meer!

Christelijke aanbidding - Het gaat allemaal om ons hart
Christelijke aanbidding begint met het ontdekken en toegeven dat we in ons leven altijd al iets aanbeden hebben. Ieder van ons aanbidt wel iets, maar misschien weten we dat niet eens. We mogen er dan wel niet lichamelijk voor neerbuigen, of er liedjes vol lof een aanbidding voor zingen, maar datgene waaraan we het grootste gedeelte van onze tijd en aandacht besteden is vaak datgene dat we aanbidden. Kijk eens naar deze definitie van aanbidding in het Merriam-Webster woordenboek: "Hoogachting die aan een goddelijk wezen of een bovennatuurlijke macht wordt aangeboden; ook: een handeling die een dergelijke achting uitdrukt; een soort godsdienstige praktijk met zijn geloof en rituelen; respect of bewondering voor of een toewijding aan een object met aanzien".

Vanuit dat perspectief is het gemakkelijk in te zien dat we God kunnen aanbidden, maar ook geld, of een beroemde rockster. We kunnen zelfs een bepaalde leefstijl aanbidden. Aanbidding is meer dan een handeling uit hoogachting. Het is een houding van het hart.

Christelijke aanbidding heeft duidelijk Gods aandacht. Hij weet dat we een innerlijke behoefte hebben om te aanbidden, dus vraagt Hij ons om Hem te aanbidden. Hij kan de last van deze aanbidding gemakkelijk dragen, omdat Hij God is; mensen kunnen dit niet. Mensen die door anderen worden aanbeden worden er vaak toe gedreven om zichzelf beter en belangrijker te vinden dan ze werkelijk zijn. De Bijbel maakt het duidelijk dat er maar één God is die onze aanbidding waardig is:

"Heb alleen ontzag voor de HEER, uw God, dien hem en zweer alleen bij zijn naam. Laat u niet in met de goden van de omringende volken; u zou daarmee de toorn van de HEER over u afroepen en hij zou u van de aardbodem wegvagen. Want de HEER, uw God, die in uw midden is, duldt geen andere goden naast zich" (Deuteronomium 6:13-14).

Hou jij van God? Ben jij dankbaar voor wat Hij door middel van Zijn zoon Jezus Christus voor je gedaan heeft?

"Erken de HEER, de majesteit van zijn naam, buig u voor de HEER in zijn heilige glorie" (Psalm 29:2).

Je kunt de aansporing van Psalm 29:2 volgen door je af te wenden van wat je tot nu toe hebt aanbeden en het heerschap van Jezus te erkennen. Laat jouw leven een handeling van aanbidding van Hem zijn. Of je nu geroepen bent om een predikant te zijn, of een zanger, een schrijver, een software ontwikkelaar, een verkoper, of een vrachtwagenchauffeur, je kunt alles wat je doet doen om God te verheerlijken. Als je dat doet, dan ben je bezig met Christelijke aanbidding.

De Bijbel zegt dat er een dag zal komen waarop elke knie zal buigen en elke mond zal belijden dat Jezus de Heer is (Filippenzen 2:9-11). Hij alleen is onze aanbidding en onze lof waardig. Op een dag zullen alle mensen erkennen dat Hij de Heer boven alles is. Niet alleen de mensen die ervoor hebben gekozen om Hem te aanbidden, maar ook de mensen die Zijn gratis geschenk hebben afgewezen. Dan zullen alleen de mensen die voor Hem gekozen hebben de eeuwigheid met Hem doorbrengen. Volgens de Schrift zullen de mensen die Hem ontkend hebben de eeuwigheid doorbrengen met Satan en de gevallen engelen die reeds veroordeeld zijn...

Ken jij Jezus als jouw Heer? Waarom zou je wachten? Ontdek, nu het nog kan, dat de Jezus Christus die Zijn leven voor jou opgaf het waard is om jouw baas te zijn; jouw leider, jouw directeur, de regisseur van jouw leven, jouw alles. Vraag het maar eens aan de miljoenen mensen die deze keuze al gemaakt hebben. Je zult er geen spijt van hebben!

Groei nu verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen