God

God - Bestaat Hij?
God mag dan niet bewijsbaar zijn aan de hand van mathematische formules of natuurkundige eigenschappen, toch leven we in een tijdperk waarin het bewijs voor God overal om ons heen waarneembaar is. Kijk maar eens door de Hubble telescoop en tuur naar de rand van de gigantische kosmos. Bekijk de monitor van een elektronenmicroscoop en duik in de ingewikkelde wereld van een organische cel. Ga er eens voor zitten en lees de complete bibliotheek aan informatie die de complexiteit onthult van de digitale code, die een bevruchte eicel kan transformeren tot een menselijk wezen. Bestudeer de principes van de kwantummechanica en onderzoek de wereld die bestaat buiten de ons bekende dimensies. Onderzoek de aard van je bewustzijn, je onderbewustzijn, je morele waarden, je gedachten over godsdienst. Probeer dan al deze realiteiten te verzoenen met het idee van toeval en willekeurigheid. Het niet geloven in God is meer dan ooit een wereldbeeld dat slechts op geloof is gebaseerd.

God - Een kort overzicht van de hoofdargumenten:

  • Orde. God biedt de beste verklaring voor abstracte concepten, zoals getallen, formules en eigenschappen.

  • Causaliteit. God biedt de beste verklaring voor het bestaan van het universum en alles wat zich daarin bevindt.

  • Ontwerp. God biedt de beste verklaring voor de complexe orde in de kosmologische en biologische systemen.

  • Moraliteit. God biedt de beste verklaring voor het bestaan van objectieve morele en ethische waarden in de wereld. In Romeinen 5:12 lezen we: "Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd."

God - Als Hij bestaat, hoe kunnen wij ons Hem dan voorstellen?
God is al op veel verschillende manieren beschreven, van een onpersoonlijke "levenskracht" tot persoonlijke Schepper, van Moeder Natuur tot Almachtige Heer. Hoewel de mensheid door de eeuwen heen talrijke typeringen voor God heeft geschapen, moeten we ons in feite tot de tijdloze standaarden voor de waarheid wenden die ons reeds via de Bijbel zijn aangeleverd.

Natuurlijk moet eerst de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de Bijbel worden vastgesteld , voordat God aan de hand van de Bijbel gedefinieerd kan worden. Welnu, we hebben de waarheid van het Bijbelse verslag nog nooit zo goed kunnen bevestigen als nu. Onderzoek de archeologische schatten maar eens die de waarheid van de Bijbelse gebeurtenissen aantonen. Bekijk de manuscripten die recentelijk zijn ontdekt, zoals de Dode Zee-rollen, die de betrouwbaarheid van de Bijbelse teksten bewijzen. Bestudeer de meer dan 600 uitgekomen voorspellingen die in de Bijbelse teksten zijn opgenomen, zoals de vervulling van de voorspellingen over Israël in de afgelopen decennia. Lees de Bijbel als een intellectuele oefening en ontdek dan de inherente complexiteit en integratie die gevonden kan worden in deze 66 boeken, die over een periode van ongeveer 1600 jaar geschreven werden door 40 geïnspireerde schrijvers.

God - Je zal Zijn ware aard in de Bijbel ontdekken
Wanneer je hebt vastgesteld dat de Bijbel een geloofwaardig en betrouwbaar document is, dan is dit de eerste plaats om op zoek te gaan naar Zijn ware aard en eigenschappen. Wanneer je de Bijbel onderzoekt, zul je Zijn onveranderlijke aard ontdekken. God is Geest, oneindig en eeuwig. God is oppermachtig. God is almachtig, alwetend en alomtegenwoordig (op alle plaatsen op elk moment aanwezig). God is perfect heilig en perfect rechtvaardig. God is wijsheid, macht, glorie, oprechtheid, genade, trouw, goedheid, schoonheid en geduld. God is liefde. God is waarheid.

Ontdek nu meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen