Naar God luisteren

Naar God luisteren - Je hart voorbereiden om Hem te horen
Naar God luisteren is net als het luisteren naar andere mensen; voordat je Hem kunt horen, moet je er klaar voor zijn om te luisteren. Net als in een gesprek kun je de ander niet horen als je zelf aan het woord bent of als je aan andere dingen denkt. Zo is het ook wanneer we met God praten. Als je Hem wil horen spreken, dan moet je stil zijn en je concentreren op wat Hij zegt. Een regelmatig gesprek met God kan je leven transformeren! Denk eens na over welke plek en welk moment van de dag jij zou kunnen gebruiken om God elke dag te ontmoeten.

Bidden is de manier waarop je een gesprek met God begint. Je kunt het zien als "hallo" zeggen.

Naar God luisteren - Hoe kan ik Hem horen?
Om naar God te kunnen luisteren is een bewuste keuze nodig om de buitenwereld buiten te sluiten en om je te concentreren op je gedachten. Is God iemand die je kunt horen? De Bijbel zegt dat Hij inderdaad gehoord kan worden en de Bijbel is zelf één van de belangrijkste manieren waarop Hij tot ons spreekt.

We leven in een lawaaierige wereld. Waar we ook gaan treffen we geluiden aan die de strijd aangaan met ons verstand en zo onze gedachten onder het oppervlak houden. Het horen van Gods stem is niet hetzelfde als het luisteren naar het lawaai van de wereld om ons heen. Het is niet gemakkelijk om Gods stem te horen, maar het is wel mogelijk.

Koning David, schrijver van het grootste gedeelte van het boek Psalmen, gaf ons een model voor onze ontmoetingen met God: "Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u." (Psalm 143:8)

Hij ging in de ochtend op zoek naar Gods leidende hand, aan het begin van de dag. Alsof hij een generaal in Gods leger was wilde hij van zijn Overste te horen krijgen wat de plannen waren, voordat hij zich in de strijd zou gaan begeven. Elke dag opnieuw met God beginnen is een geweldige herinnering aan het feit dat Zijn genade elke dag weer nieuw is, zoals de Schrift ons vertelt (Klaagliederen 3:22-23). Je moet zelf het tijdstip zien te vinden dat voor jou het beste werkt, maar indien mogelijk is de ochtend het beste moment.

Wil jij graag dat God tot jou spreekt? Als we God willen horen dan moeten we ook de Bijbel lezen, want de Bijbel is het Woord van God. Klik hier om naar de Bijbel te luisteren.

Naar God luisteren - De boodschap begrijpen
Als we God willen horen, dan moet ons hart toegewijd zijn om Zijn boodschap te begrijpen. God spreekt vaak tot ons met behulp van visuele voorstellingen. Kijk eens naar het voorbeeld van de profeet Habakuk, in hoofdstuk 2 van het gelijknamige boek. De profeet verlangde er naar om van God te horen! Hij was zo vastbesloten dat hij bereid was om zo lang te wachten als maar nodig zou blijken. "Ik ga nu op mijn wachtpost staan, betrek mijn post op het bolwerk, kijk uit om te zien wat de HEER mij zal zeggen, wat hij mij antwoordt op mijn verwijt." (Habakuk 2:1)

Habakuk ontdekte dat God trouw was. "Dit was het antwoord van de HEER. 'Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is. Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is, het getuigt ervan, het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven.'" (Habakuk 2:3)

Naar God luisteren - Wat nu?
Er is een gepaste houding in het hart nodig om naar God te kunnen luisteren. Om naar God te kunnen luisteren en Zijn aanwijzingen te ontvangen, moeten we bereid zijn om Zijn wil uit te voeren, net zoals Habakuk dat deed. God eert een hart dat volledig aan Hem is overgedragen. Maar als we ons hoogmoedig aan onze eigen verlangens vastklampen, dan zullen we waarschijnlijk een rommelig bericht ontvangen dat helemaal niet Gods stem zal zijn. Het gevolg is dat we dan waarschijnlijk een pad zullen volgen dat tegenstrijdig is met het pad dat God voor onze levens heeft ontworpen.

Psalm 40:9 zegt: "Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet."

Is je verlangen naar Gods wil voor jouw leven groter dan al je andere verlangens? Als dat zo is, dan kun je er op vertrouwen dat Hij jou zal laten zien hoe je pad eruit ziet. Luister naar Zijn boodschap en ben gereed om te gehoorzamen. Schrijf op wat Hij je vertelt en aarzel niet om dit met anderen te delen, zodat ook zij dit kunnen begrijpen.

Wanneer je naar God luistert en Hem gehoorzaamt, dan zul je een overvloedig leven ontdekken dat rijk aan zin en betekenis is en dan kun je er zeker van zijn dat je het plan van de Meester volgt.

Groei nu verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen