Een Christelijk getuigenis

Een Christelijk getuigenis - We zijn slechts geroepen om het met anderen te delen
Een Christelijk getuigenis is niets meer dan het delen van het geloof in Christus dat we in ons hart dragen; wat Hij persoonlijk heeft gedaan om onze individuele levens te veranderen! We zijn niet geroepen om te redetwisten of om iemand de hemel in te debatteren. We zijn slechts geroepen om het met anderen te delen! Net als in een rechtbank worden wij opgeroepen om getuigen van het Evangelie te zijn, en niet de rechter of de advocaat. Laat dat aan God over!

Een Christelijk getuigenis - Het gaat niet om intellectuele vaardigheden
In zijn brief aan de Kerk van Korinthe, heeft Paulus het over de kern van het Christelijk getuigen:

“Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus - de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.” (1 Korintiërs 2:1-5)

Een Christelijk getuigenis - Deel eenvoudig, als een kind
De kern, of het hart, van het Christelijk getuigenis wordt misschien wel het beste uitgedrukt door de woorden van een tienermeid die voor de Heer in vuur en vlam stond. Hier volgt het "getuigenis" van een twaalfjarig meisje dat Gods liefde en Gods doelen met anderen wil delen...

Hallo beste medestudenten van mijn middelbare school. Ik wilde alleen maar even een paar dingen vertellen die in onze levens plaatsvinden. Ik weet dat ik pas twaalf jaar oud ben, maar ik hoop toch dat ik enkelen van jullie op weg kan helpen om dichter tot Christus te groeien. Ik ontmoette Jezus voor het eerst toen ik pas vijf jaar oud was. Op dat moment dacht ik: "Super! Als ik nu elke zondag naar de kerk ga en geloof dat Hij bestaat, dan zal ik naar de Hemel gaan!" Maar dat is niet hoe het werkt. God heeft ons niet op deze aarde gezet om "dingen" te doen of om "perfect" te zijn. Nee. We zijn hier om een keuze te maken en om te leren om van onze Schepper en Vader in de hemel te houden, door middel van het geschenk van Zijn Zoon, Jezus Christus. We hoeven daar helemaal niet voor te werken en we hoeven ons helemaal geen zorgen te maken; het enige dat we hoeven te doen is Jezus ontvangen en dan berusten in wat Hij voor onze levens heeft gepland.

Als Christen heb ik toch nog steeds veel problemen in mijn leven, maar ik probeer me daar zo goed mogelijk overheen te zetten. Ik weet dat niets wat ik doe perfect zal zijn, of het beste in de wereld, maar God geeft daar niets om. Hij wil gewoon dat ik van Hem hou. Soms bid ik tot God en lijkt het alsof ik geen antwoord krijg. Op zo'n momenten denken veel mensen dat God ons aan ons lot heeft overgelaten om eenzaam voor de rest van ons leven weg te kwijnen... maar in werkelijkheid beproeft Hij ons en versterkt Hij ons karakter. Hij stelt ons in onze levens vele malen op de proef... voor mijzelf, als een Christelijk tienermeisje, is één van deze beproevingen mijn eenzaamheid. Maar werkelijk, zou God mij op deze aarde hebben gezet om eenzaam te zijn? Heeft Hij mij hier neergezet zodat Hij ooit op een dag om mijn "fouten" kan lachen? Natuurlijk niet. Hij heeft mij, en jullie allemaal, hier neergezet zodat we Hem kunnen behagen. We zijn Zijn kinderen en Hij wil dat we volgens Zijn plan en Zijn doelen voor onze levens opgroeien.

Een Christelijk getuigenis - De kracht van ons verhaal zit volledig in Jezus
Voor mij bestaat een Christelijk getuigenis volledig uit het openbaren van Jezus in de levens van mensen die Hem nog niet hebben kunnen zien. Om al je vertrouwen en al je liefde te geven aan iemand die je niet kunt zien... dat is inderdaad moeilijk! Ik weet dat ook! Omdat ook ik eerst niet geloofde dat Jezus echt was. Maar nu geloof ik niet alleen in Jezus, ik geloof bovendien dat God mij voor een heel belangrijk doel op deze aarde heeft gezet en ik hoop dat ik dat doel ooit zal bereiken. Misschien denk je wel eens: als Jezus werkelijk hier bij ons is, waarom helpt Hij me dan niet wanneer ik Hem het meeste nodig heb? Waarom laat Hij mensen ziek worden? Waarom sterven mensen? Ik geloof dat Jezus voor ieder van ons hier is, als we Hem maar vragen: Jezus is de sleutel tot alles! Ga niet in je eentje met eenzaamheid om. Laat je niet door leeftijdgenoten onder druk zetten. Ben nooit bang om te sterven. Leef in Christus een leven vol geloof en liefde! Beproevingen, angsten, zorgen en zelfs de dood zijn allemaal ondergeschikt aan onze Redder, Jezus. Aanvaard Zijn liefdesgeschenk en leef voor altijd gelukkig... ongeacht wat er gebeurt!

Groei nu verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen