De epistelen en de toekomstDe chronologische Bijbel
December

1 december  -  
Eerste brief aan de Corinthiërs (deel 2)
2 december  -  
Eerste brief aan de Corinthiërs (deel 3)
3 december  -  
Eerste brief aan de Corinthiërs (deel 4)
4 december  -  
Tweede brief aan de Corinthiërs
5 december  -  
Tweede brief aan de Corinthiërs (deel 2)
6 december  -  
Brief aan de Romeinen
7 december  -  
Brief aan de Romeinen (deel 2)
8 december  -  
Brief aan de Romeinen (deel 3)
9 december  -  
Brief aan de Romeinen (deel 4)
10 december  -  
De reis naar Jeruzalem
11 december  -  
De arrestatie van Paulus
12 december  -  
Paulus bij Felix, Festus en Agrippa
13 december  -  
De reis naar Rome
14 december  -  
Brieven aan de Colossenzen en Filémon
15 december  -  
De brief aan de Efeziërs
16 december  -  
De brief aan de Filippenzen
17 december  -  
Eerste brief aan Timotheüs
18 december  -  
De brief aan Titus
19 december  -  
Tweede brief aan Timotheüs
20 december  -  
De brieven van Jakobus en Judas
21 december  -  
De eerste brief van Petrus
22 december  -  
De tweede brief van Petrus
23 december  -  
De brief aan de Hebreeën
24 december  -  
De brief aan de Hebreeën (deel 2)
25 december  -  
De brief aan de Hebreeën (deel 3)
26 december  -  
De brieven van Johannes
27 december  -  
De Openbaring aan Johannes
28 december  -  
De Openbaring aan Johannes (deel 2)
29 december  -  
De Openbaring aan Johannes (deel 3)
30 december  -  
De Openbaring aan Johannes (deel 4)
31 december  -  
De Openbaring aan Johannes (deel 5)Met dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen