Bijbelleesrooster

Bijbelleesrooster - Het belang
Een Bijbelleesrooster is cruciaal voor je ontwikkeling als Christen. Het mag in deze drukke wereld niet altijd het geval lijken, maar het belangrijkste dat we in ons dagelijkse leven kunnen doen is tijd doorbrengen met God en Zijn Woord. Als jij wil weten wat Gods wil voor je leven is, dan is de Bijbel één van de belangrijkste manieren waarop God tot ons spreekt. Daarom wordt de Bijbel vaak "Gods Woord" of "Het Woord van God" genoemd. Omdat God de wereld en alles wat zich in deze wereld bevindt heeft geschapen, is het lezen van de Bijbel de beste manier om dingen over onszelf en de wereld om ons heen te leren. De Bijbel is onze complete bron voor de waarheid. Er zijn talrijke boeken over de Bijbel geschreven, maar geen enkel boek kan de Bijbel zelf vervangen. Het is onmogelijk voor nieuwe gelovigen, maar ook voor mensen die al jaren Christen zijn, om te veel tijd te spenderen aan het lezen van de Bijbel. Maar voor een gerichte groei is het belangrijk dat je een leesplan vindt dat voor jou goed zal werken. Zodra je een dergelijk plan hebt gekozen moet je ervoor zorgen dat je dit trouw blijft volgen.

Bijbelleesrooster - Gods ontwerp voor communicatie
Het is belangrijk om een Bijbelleesrooster te hebben, omdat Gods Woord niet alleen zaad is voor je groei, maar ook voor je persoonlijke evaluatie en onderscheidingsvermogen. Hebreeën 4:12 zegt: "Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart."

God heeft altijd al via Zijn volk met ons gecommuniceerd. Voordat de Bijbel werd geschreven, gaf God de kinderen van Israël aanwijzingen via de priesters en de profeten, die Zijn Woord door de generaties heen overdroegen. Deuteronomium 6:6-9 zegt: "De geboden die ik u vandaag voorschrijf, moet u in uw hart prenten. Spreek er met uw kinderen telkens opnieuw over, wanneer u thuis bent en onderweg, als u slapen gaat en opstaat. Bind ze als een teken op uw hand en als een band op uw voorhoofd. Grif ze in de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad". Deze passage beschrijft het verlangen van God dat Zijn mensen in alle tijden de hoogste prioriteit aan Zijn Woord geven.

Bijbelleesrooster - Hoe te beginnen
Elk Bijbelleesrooster is anders. Ze zijn net zo gevarieerd als individuele mensen, dus er zijn een groot aantal leesplannen waar je uit kunt kiezen. Bekijk de volgende opties eens, maar vergeet vooral niet er één te kiezen. Voor de doelgerichte Christelijke discipel is het regelmatig lezen van Gods Woord geen optie. Het is een noodzaak!

  • Het chronologische plan: Lees de gebeurtenissen van de Bijbel in de volgorde waarin zij plaatsvonden, zoals bijvoorbeeld in onze eigen online chronologische Bijbel.
  • Het historische plan: Lees de boeken van de Bijbel in de volgorde waarin zij in de originele talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks) werden geschreven.
  • Een combinatie van het Oude en Nieuwe Testament: Lees elke dag delen uit beide Testamenten om de rode draad van de Waarheid van Genesis tot Openbaring te kunnen zien.
  • Van begin tot eind: Lees de Bijbel van het eerste vers in Genesis 1:1 tot de laatste bladzijde van het boek Openbaring. Stop met lezen en pak het boek weer op alsof je een roman aan het lezen bent.
  • Het jaarlijkse plan: Er zijn veel Bijbels beschikbaar die in 365 stukken zijn verdeeld, zodat je de Bijbel precies in één jaar kunt lezen. De 1189 hoofdstukken van de Bijbel kunnen zo in een jaar gelezen worden (dat zijn 3 1/4 hoofdstukken per dag).
  • Het gemengde plan: Combineer de bovenstaande leesroosters om een plan samen te stellen dat voor jou zal werken.

Je zou ook de voorkeur kunnen geven aan een Bijbelleesrooster dat je op het internet hebt gevonden. Er is een grote verscheidenheid aan Bijbelvertalingen, talen en studiematerialen online beschikbaar.

Lees de Bijbel online!

Bijbelleesrooster - Implementatie
Heb je een Bijbelleesrooster? Als dat zo is, hou je er dan aan! Als dit een nieuw concept voor je is, kies dan gewoon een Bijbelleesrooster dat je interessant lijkt en duik er dan gewoon in! Misschien wil je wel wat experimenteren met verschillende plannen. Wat het belangrijkste is, is dat je God elke dag door middel van Zijn Woord opzoekt! God zal je zegenen en je dagelijkse tijd met Hem zal je doen groeien. God is een ontzagwekkende God, en Zijn Woord is jouw leven!

Jozua 1:8 zegt: "Nooit moet u ophouden in dit wetboek te lezen. U moet het dag en nacht in gedachten houden en u moet alles wat daarin geschreven staat nauwkeurig volbrengen. Dan zult u voorspoed en geluk hebben in alles wat u doet".

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen