Discipelschap

Afleidingen in het Christelijke leven - Sta jij toe dat media, muziek en je drukke leefstijl jou afleiden van zaken die echt belangrijk zijn? Leer het belang van evenwicht.

Annihilationisme - Wat is deze doctrine over de hel? Is het een Bijbelse mogelijkheid? Welke verzen spreken over de hel en Gods kijk op zonde?

Annihilationist* - Wat gelooft een annihilist over de hel? Wat zegt de Bijbel over een eeuwige hel?

John Stott en het annihilationisme - Wat was John Stotts invloed op de ideeën van het annihilationisme (de vernietigingsleer)? Ontdek het hier.

Apologetiek - Ben jij op zoek naar het antwoord op de vraag waarom zowel sceptici als Christenen de plank misslaan? Ben jij de standaard antwoorden beu?

Belijden van zonde - Waarom is het belangrijk dat wij onze zonden belijden en wat bereiken we ermee? Wat is het resultaat? Hoort God ons?

Bescheidenheid - Ontdek hier nuttige tips over hoe jij je op een ingetogen manier kunt kleden en in de tegenwoordige wereld bescheiden kunt leven. Bestudeer enkele tips voor het moderne leven.

Bewijs voor het Christelijke geloof - Bestaat er enig werkelijk bewijs dat bekrachtigt wat zo velen geloven? Wat vertelt het bewijs ons?

Bijbelconcordantie - Een alfabetische index van alle woorden die in de Bijbel gebruikt worden. Strongs uitgebreide concordantie en andere hulpmiddelen.

Bijbelleesrooster - Wil jij beginnen met het lezen van de Bijbel? Ontdek hoe je een systeem kunt gebruiken dat voor jou goed zal werken.

Bijbelse wetenswaardigheden - Ontdek hier interessante feiten over de Bijbel. Welke zijn de belangrijkste verzen en hoe zijn de boeken gerangschikt?

Bijbelverhalen voor kinderen - Bekijk de volgende tips eens over het delen van Gods Woord met kinderen. Jezus nam de tijd om kinderen de waarheid te vertellen. Hij was een geweldig voorbeeld voor ons.

Bijbelverzen - Onderzoek de feiten van de Bijbel. Beschouw het doel van de Bijbel. Begrijp de kracht van de Bijbel.

Bijbelverzen over liefde - Lees verzen over Gods liefde voor ons, onze liefde voor God en onze liefde voor elkaar.

Bijbelvragen - Een toegewijde en geloofwaardige bron voor antwoorden die op de Bijbel gebaseerd zijn. Kijk eens naar de meest gestelde vragen en onderzoek de antwoorden.

Christelijk discipelschap - De Bijbelse geschiedenis van de eerste twaalf discipelen. Een transformatieproces. Wat betekent dit voor de gelovigen van vandaag?

Bronnen voor discipelschap* - Bronnen voor discipelschap – Leer hoe je goed materiaal kunt kiezen om een nieuwe Christen te helpen groeien. Ontdek waar je op moet letten en onderzoek enkele opties.

Christelijk ouderschap - Ontdek tips over de opvoeding van je kind volgens Gods principes. Wat zijn de grondbeginselen van tuchtiging en opvoeding?

Christelijke apologetiek - Pas op voor de valkuil van het vertrouwen op je eigen intellectuele vermogens, wanneer je iemand het koninkrijk van God probeert binnen te werken.

Christelijke Halloween - Hoe kunnen we op deze viering reageren? Leer over de geschiedenis van Halloween en neem een geïnformeerde beslissing.

Ken jij een Christelijk Halloweengedicht? - Gebruik dit geinige gedicht om licht te werpen op een duistere viering. Help anderen om met Halloween aan Jezus Christus te denken.

Waar kan ik Halloween traktaten vinden? - Wat een geweldig idee! Deel de waarheid uit aan kinderen die aan je deur kloppen! Ontdek hier enkele bruikbare tips.

De Christelijke achtergrond van Halloween* - Leer meer over de oorsprong van deze viering. Is het allemaal maar onzin of zijn er echte gevaren? Ontdek het hier.

De geschiedenis van Halloween vanuit een Christelijk perspectief - Bekijk de oorsprong van de verschillende gebruiken en tradities rond Halloween. Waar kwamen de kostuums, de lantaarns en ‘trick or treat’ vandaan?

Wat zijn goede ideeën voor Halloween? - Ontdek leuke alternatieven voor 31 Oktober. Bedenk creatieve manieren waarop jij je feest aantrekkelijk kan maken voor je buurt of wijk.

Christelijke hypocrisie - Wat is hypocrisie? Waarom voeren wij er allemaal een strijd tegen? Ontdek wat Jezus te zeggen had over hypocrisie. Ben jij het ermee eens?

Christelijke meditatie - De geschiedenis en de praktijk van de Bijbelse meditatie. Hoe deze door de New Age beweging een slechte naam heeft gekregen. Wat zouden we elke dag moeten overpeinzen?

Christelijke tevredenheid - Wat zegt de Bijbel over tevredenheid? Hoe kunnen wij tevreden zijn onder de druk van deze wereld? Leer meer.

Christelijke therapie - Wat is het verschil tussen Bijbels advies en werelds advies? Bestaat er een verschil wat betreft het brandpunt van de behandeling?

Christelijke verantwoording - Verantwoordelijk zijn voor je daden. Het is essentieel om mensen te kennen die je kunnen ondersteunen of iemand aan wie je verantwoording kunt afleggen.

De Bijbel begrijpen - Het begrijpen van de Bijbel begint met het lezen van de Bijbel. Een complex boek met een eenvoudige boodschap. Stel deze voor jezelf op de proef.

De Bijbel en de geslachten - Wat heeft de Bijbel te zeggen over het huwelijk, het gezin en de geslachten? Ontdek het middels deze studie van dit onderwerp.

De Bijbel en voedsel - Wat zegt de Bijbel over voedsel? Wat mogen we wel en niet eten? Vindt God het belangrijk wat wij eten?

De Christelijke leer - Een duidelijke uitleg van de leer in de Schriftteksten. Eenvoudige voorstellingen van de rechtvaardiging en de redding van de mens. De geschenken van genade en geloof. Hoe zit het met goede werken?

De Christelijke leer volgens Black Elk - Wat had de medicijnman Black Elk van de Sioux indianenstam te zeggen over het Christelijke geloof in Jezus Christus? Ontdek het hier.

De Christelijke leer volgens Bono* - Wat heeft Bono van U2 te zeggen over godsdienst en God? Hoe denkt hij over genade en het belang daarvan?

De Christelijke leer volgens John Muir - Lees het verhaal van de Thlinkit indianen en hoe zij leerden over de kracht van genade en de Christelijke leer

De definitie van discipelschap - Wat is een volgeling van Jezus? Wat is discipelschap? Lees hier enkele definities en denk eens na over hun betekenis.

De definitie van zonde - Moraliteit en de begrenzingen van het menselijk geweten. Wat zijn Gods morele gedragsregels? Een blik op de tien geboden.

De dood en de hemel - Is er echt een leven na de dood? Is er een plaats waar we naar toe gaan nadat we sterven? Lees hier verder.

De doop in de Heilige Geest - Definieer en begrijp dit onderwerp. Wat betekent de doop in de Heilige Geest en op wie is deze van toepassing? Wat zegt de Bijbel?

De Drie-eenheid - Leer over deze doctrine en deze onverklaarbare realiteit. Wat betekent deze en wat heeft dat met jou te maken?

De geschiedenis van Satan - Je hebt wellicht de verhalen gehoord over de slang die Eva in de hof van Eden verleidde. Is de duivel slechts een denkbeeldige schurk?

God tegenover Satan* - Je voelt je verslagen door Satans verleidingen en aanvallen. Hoe kun je jezelf verweren of zelfs terugvechten?

Kan Satan wonderen verrichten?* - Welke vermogens heeft Satan? Is hij alwetend of alomtegenwoordig? Ontdek hier wat de Bijbel zegt.

Waarom heeft God Satan geschapen?* - Hoe kon een goede Schepper iets zo boosaardigs scheppen als de duivel? Ontdek hier wie verantwoordelijk is voor het kwaad in de wereld.

De val van de engelen* - Geloof jij dat demonen bestaan en ons kwaad willen doen? Maar hoe machtig zijn ze eigenlijk? Zijn zij onbedwingbaar voor God en mens?

De namen van Satan* - Bestudeer de verschillende titels van de duivel. Leer meer over hem door zijn namen en bijnamen te bestuderen.

Gevallen engelen* - Leer meer over deze engelen die uit de hemel vielen. Waarom werden zij verstoten en wat is nu hun doel hier op aarde?

Wie is Satan?* - Als jij bang bent voor de macht van de duivel, leer dan hier over zijn beperkingen en zegevier over zijn boosaardige plannen.

De gezindheid van Christus - Hoe kan ik de gezindheid van Christus in mijn leven ontwikkelen? Wat betekent deze term en in welke context werd deze door Paulus gebruikt?

De Heilige Schrift - Waar komen al die moderne Christelijke begrippen eigenlijk vandaan? Als deze ideeën waar zijn, moeten zij een basis in de Bijbel hebben!

De klooftheorie - De achtergrond, het uitgangspunt en de problemen van de klooftheorie. Het Schriftuurlijke bewijs tegen de theorie. De inconsequente leer van de theorie.

De kruistochten - Lees beknopte samenvattingen van alle kruistochten en waarom deze werden gestreden. Wat was de motivatie achter deze hevige gevechten?

De leer van de erfzonde - Heeft elk mens een geërfde zondige natuur in zijn genetische opmaak ingebouwd? Lees deze reactie op Sam Harris en Richard Dawkins.

De opname - Wat is deze gebeurtenis in de eindtijd? Wat is de verdrukking? Zorg ervoor dat je veilig bent in je kennis en in je hoop.

De prijs van discipelschap - Is het tijd om de prijs van oprecht discipelschap van Christus eens te overwegen? Hier is een krachtige les voor ons allemaal.

De rechterstoel - Wanneer zal dit plaatsvinden? Wat is het doel? Ontdek hoe de Bijbel deze gebeurtenis beschrijft.

De rol van de echtgenoot in de Bijbel - Hoe omschrijft de Bijbel de rol van een man in het huwelijk? Wat wordt er over de echtgenoot gezegd? Bestudeer de verzen hier.

De rol van de echtgenote in de Bijbel - Welke verantwoordelijkheden heeft een echtgenote? Wat zegt de Bijbel? Ontdek meer over vrouwen in de Bijbel.

De toereikendheid van Christus - Wat wordt hiermee bedoeld? Hoe kunnen wij volledig alleen op Christus vertrouwen en niet op onszelf? Wat is de sleutel tot de overwinning?

De voorstelling van engelen - Treden engelen werkelijk op als onze individuele beschermers? Een blik op de Schriftteksten en de diverse rollen die engelen in onze levens spelen.

Het doel van engelen - Met welk doel heeft God de engelen geschapen? Waarvoor werden zij geschapen? Moeten wij hen aanbidden?

Wat doen engelen?* - Als engelen bestaan, wat doen zij dan? Vliegen ze de hele dag rond? Wat hebben we eigenlijk aan engelen? Wat zijn hun belangrijkste taken?

Beperkingen van engelen - Is de macht van engelen vergelijkbaar met die van God? Waarom bestaan engelen? Wat is het doel van engelen en van onszelf? Lees het hier.

Wat zijn engelen? - Welke eigenschappen hebben engelen? Wat kunnen zij met die eigenschappen doen? Klik hier en lees meer.

Strijdende engelen - Strijden engelen werkelijk in de lucht met stalen zwaarden? Tegen wie vechten zij dan? Winnen de engelen altijd?

Verschillende soorten engelen - Welke zijn de verschillende soorten engelen? Bevinden zij zich in de hemel of ergens anders? Hoe kunnen we weten dat engelen bestaan?

De waarheid over de Da Vinci code - Bestudeer de beweringen uit de Da Vinci Code. Wat is waar en wat niet? Bestudeer de feiten.

Hoe veranderde Constantijn de Bijbel? - Werd de Bijbel door Constantijn samengesteld of veranderd? Wat zijn de feiten? Is De Da Vinci Code waar?

Is er bewijs voor de Da Vinci Code? - Evalueer de beweringen van Dan Brown in vergelijking met de historische feiten. Wat is fictief? Ontdek de waarheid hier.

Is Jezus God? - Wat geloofde de vroege kerk over de Godheid van Jezus? Is dit in overeenstemming met wat de beweringen uit de Da Vinci Code?

Maria Magdalena en de Heilige Graal? - Blijven de beweringen in De Da Vinci Code overeind staan wanneer deze kritisch bekeken worden? Bestudeer het bewijs en maak een geïnformeerde beslissing.

Waar gaat de Da Vinci Code over? - Lees een beknopte samenvatting van het boek en de film die zo'n hoog budget had. Wat is de premisse voor het verhaal?

Waren Jezus en Maria Magdalena getrouwd? - Geeft de Da Vinci Code een realistische afschildering van de relatie tussen en Jezus en Maria? Hadden zij een huwelijksrelatie?

Was Jezus getrouwd met Maria uit Magdala? - Welk bewijs is er dat Jezus getrouwd zou zijn geweest? Bestudeer de beweringen die in de Da Vinci Code worden gedaan en ontdek de waarheid.

Wat is de canon van de Bijbel?* - Zijn de Evangelies historisch nauwkeurig? Welk bewijs ondersteunt deze bewering? Ontdek vier feiten over de betrouwbaarheid van de Evangelies.

Wat is de geschiedenis van de Da Vinci Code? - De historische geloofwaardigheid van de Da Vinci Code is gebaseerd op documenten van een geheim genootschap dat bekend staat als de Priorij van Sion.

Wat is de Nag Hammadi bibliotheek? - Leer meer over deze documenten. Zijn ze waar? Zijn ze door God ingegeven? Bevatten ze verborgen bewijs over Jezus?

Wat is het Opus Dei? - Is De Da Vinci Code versie van deze organisatie waar? Zijn de beweringen die in het boek worden gedaan nauwkeurig?

Wat weten we over het evangelie van Maria? - Hoe belangrijk is dit manuscript? Bevat het verborgen informatie over Jezus en Zijn bediening hier op aarde?

Zijn er boeken die ontbreken in de Bijbel? - Zijn de niet-gecanoniseerde werken betrouwbaarder als informatiebron over Jezus? Zijn deze historisch betrouwbaar? Ontdek dit nu!

De wapenrusting van God - Wat is deze wapenrusting en waarom gaf God deze aan Zijn kinderen? Waar draait de strijd om? Bestudeer hier Efeziërs 6.

De wapenrusting van God voor kinderen - Hoe kan ik de wapenrusting van God aan kinderen uitleggen? Is een eenvoudige aanpak mogelijk?

Het doel van de wapenrusting van God - Waarom hebben wij de volledige wapenrusting van God? Wat is het doel? Wat zijn de verschillende onderdelen?

Doe de hele wapenrusting van God aan - Waar kan ik de verzen vinden over de wapenrusting van God? Wie schreef die?

De volledige wapenrusting van God* - Bestudeer de diverse onderdelen van de volledige wapenrusting van God die besproken worden in Efeziërs 6. Welke onderdelen zijn dit?

De waterdoop - Is de doop noodzakelijk om naar de hemel te kunnen gaan? Een onderzoek van de Schrift en een overzicht van de controverse binnen de Christelijke kerk.

De wederkomst - De lang verwachte gebeurtenis waarin Jezus naar de aarde terugkeert om het kwaad te verslaan en om Zijn heerschappij van rechtvaardigheid en vrede in te stellen.

De wortels van Halloween - Hoe hebben de verschillende culturen in de wereld deze feestdag door de jaren heen gevierd? Waar komen onze huidige gebruiken vandaan? Ontdek hier meer.

De oorsprong van Halloween* - Wat hebben feesten uit de oudheid te maken met de gewoonten van nu? Ontdek hier de geschiedenis en de details.

De oorspronkelijke symbolen van Halloween* - Waar komen de lantaarns, de kostuums en andere symbolen vandaan? Ontdek de geschiedenis achter deze symbolen hier.

De zonde van hoogmoed - Vooringenomenheid met jezelf. Leer over de redenen voor een hoogmoedig hart, bestudeer voorbeelden uit de geschiedenis en leer hoe je deze zonde kunt bestrijden.

Discipel van Christus - Wie is een waar Christen? Wat betekent het om "wederboren" te worden? Jezus is meer dan onze Redder; Hij is onze Heer.

Een Christelijk wereldbeeld onderwijzen - Wat is een wereldbeeld en waarom is het belangrijk dat wij onze kinderen daarin onderwijzen? Lees een interview met John Stonestreet van Summit Ministries.

Een Christelijk wereldbeeld ontwikkelen - Wat geloven scholieren en studenten? Hoe worden zij afgeleid? Hoe belangrijk is een wereldbeeld in het leven van tieners?

Een Christelijke mentor* - Waarom is mentorschap zo belangrijk in onze huidige cultuur? Wat als de persoon die ik begeleid niet wil horen wat ik te zeggen heb?

Christelijk mentorschap - Wat kunnen we zeggen over de manier waarop Jezus leiding gaf? Hoe kan dat een sterke invloed hebben op ons mentorschap?

Christelijke mentoring van jongeren - Welke uitdagende vragen kunnen wij de jongere generatie stellen om hen aan het denken te zetten? Ontdek hier enkele uitstekende ideeën die jij in je mentor-relaties kunt gebruiken.

Christelijke mentoring: het stokje doorgeven* - Hoe kan het stokje doorgeven in een estafette toegepast worden op leefprincipes? Vind het antwoord hier.

Training voor Christelijke mentors - Wat geeft mensen het gevoel dat ze succesvol zijn? Hoe kunnen we hen helpen om hun doelen te bereiken en voldoening te vinden? Leer hier meer.

Vragen voor Christelijke mentoring - Hoe stel ik effectieve vragen? Wat is het verschil tussen open vragen, niet-defensieve vragen en doelgerichte vragen?

Een dagboek bijhouden - Schrijf aan God wat je hart voelt; dat is een vorm van aanbidding. Zoek God in afzondering op en ontdekr hoe Hij jou in jouw leven toefluistert.

Eens gered, altijd gered - Vraag jij je weleens af of jouw redding verloren kan gaan? Is dat idee Bijbels? Bestudeer het bewijs hier.

Egoïsme - Lees hoe een zekere jongeman zijn zelfzuchtige gevoelens te lijf ging. Hoe liep dit af? Wat leerde hij ervan?

Ethiek op de werkplek - Lijkt het winstbejag 'kost wat kost' belangrijker dan de onderneming op een ethische, eerlijke manier draaiende te houden?

Ethiek op de werkvloer* - Iedereen doet wel persoonlijke “dingen” op het werk. Dat is toch niet zo erg, zou je zeggen. Het is heel wat anders dan van je baas stelen, toch?

Ethisch gedrag op de werkvloer* - Mensen lijken tegenwoordig niet meer zo eerlijk als vroeger. Welke gevolgen heeft dit op de werkvloer?

Christelijke werkethiek* - Geeft de Bijbel ons enige aanwijzingen aangaande werkethiek? Wat zegt de Bijbel over mensen die niet werken?

De kenmerken van een goede werkethiek* - Wat zou ik moeten doen als ik als werknemer een goede werkethiek wil hebben? En mijn werkgever dan?

Gebed om zonden te belijden - Ik ben een goed mens. Ik moord niet, bedrieg niemand en lieg niet. Welke zonden zou ik dan moeten belijden? Lees hier waarom het belijden van zonde zo belangrijk is.

Gebedsgenezing - Leer meer over genezing en wat erbij komt kijken. Wat geloven wij en wie is uiteindelijk de genezer?

Gebrokenheid - Is gebrokenheid een onderdeel van het genezingsproces? Wat zegt de Bijbel over Gods liefde en hoe die zich verhoudt tot gebrokenheid?

Geestelijk leiderschap - Je kunt leiderschap over anderen hebben en tegelijk een dienaar zijn door het voorbeeld van Jezus Christus te volgen. Nederigheid is noodzakelijkheid voor elke leider - in het zakenleven en in de kerk.

Geestelijke groei - Hoe kan een Christen groeien op zijn levenswandel met Christus? Welke rol vervult de Heilige Geest in zijn ontwikkeling?

Geestelijke oorlogvoering - Een realiteit in het Christelijke leven. Leer hoe je de onzichtbare krachten van Satan met de wapenrusting van God kunt bestrijden.

Geestelijke volwassenheid - Het groeiproces waarin we steeds meer als Jezus Christus worden. Het is een doorgaand proces van overgave en gehoorzaamheid. Begin nu met jouw groeiproces.

Genade of werken - Kunnen wij onze redding verdienen of moeten we Gods genade aanvaarden? Ontdek hier wat de Bijbel te zeggen heeft over deze eeuwenoude controverse.

Genade of werken video - Wat is genade? Randall Niles bekijkt het Goede Nieuws dat de boodschap van Jezus Christus zo anders maakt dan de door de mens verzonnen religieuze pogingen om zich met God te verzoenen.

God vinden - Wat leidt een mens naar God? Lees dit verhaal over een man die op zoek ging naar de waarheid en deze door bijzondere omstandigheden wist te vinden.

Gods namen - Gods karakter, eigenschappen en aard worden door Zijn namen geopenbaard. De namen voor God in het Nieuwe Testament van de Bijbel.

Gods stem horen - Ontdek manieren waarop je hart kan worden voorbereid om te luisteren met behulp van de Bijbel, gebed, het onderricht van Jezus Christus en de Heilige Geest.

God horen spreken* - Spreekt God tegenwoordig op een hoorbare manier tot ons? Hoe zal ik Hem herkennen? Wat zal Hij zeggen? Ontdek de antwoorden hier.

Gods wil kennen - Wanneer wij de wil van God willen kennen, dan begint dat met een neutraal hart. Ben jij er klaar voor om te horen wat Hij te zeggen heeft?

Goed en kwaad - Wat is het kwaad? Bestaat het wel? Wat is uiteindelijk de waarheid over goed en kwaad? Ontdek wat deze auteur hierover te vertellen heeft.

Goliat - Leer meer over deze man uit Gat en over zijn rol in de geschiedenis. Hebben wij zelf tegenwoordig Goliats in onze levens?

Hebzucht - Wat is het en hoe leidt dit tot zelfvernietiging? Is het meer dan gewoon ambitie en macht? Leer hier over de hoofdpunten.

Is hebzucht goed of slecht?* - Wat is hebzucht en hoe leidt dit tot zelfvernietiging? Is het meer dan gewoon ambitie en macht? Leer hier over de hoofdpunten.

Heiliging - Leer hoe God een mens, een plaats of een ding uitkiest, zodat Zijn doelen bereikt kunnen worden. Ontdek hier de feiten.

Het boek Genesis - Het boek over het begin van alles dingen. Het Bijbelse verslag en de invloed van de moderne geologische en biologische wetenschappen. Recente ontdekkingen die de Schriftteksten rechtvaardigen.

Het boek Johannes - Het Evangelieboek dat aan alle mensen is geschreven. De glorieuze schrifttekst die de waarheid van Jezus Christus onthult. Het prachtige Goede Nieuws.

Het Laatste Avondmaal - Een belangrijke gebeurtenis in het leven van Jezus Christus. Een overzicht van de Bijbelse geschiedenis en de toepassing op onze levens van vandaag.

Het Lam van God - Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. De Bijbelse fundering voor de Messias, Jezus Christus.

Het ouderschap - Wat zijn de sleutels tot een goed ouderschap? Wat kun je leren van de mensen die jou hierin zijn voor gegaan?

Het verhaal van Lucifer - Bestudeer de Bijbelse passages over de val van Lucifer. Wat veroorzaakte zijn val uit de heerlijkheid? Wat is zijn huidige status?

Hoe de Bijbel te lezen? - Bestudeer jij de Bijbel nog niet zo lang? Weet je niet waar je moet beginnen met lezen? Vind hier bruikbare tips om Gods Woord te kunnen begrijpen.

Hulp bij het begrijpen van de Bijbel - God wil dat we Zijn Woord begrijpen. Hier vind je enkele inzichten en hulpmiddelen die je bij je studies kunnen helpen. Stel hier je vragen.

Ik heb liever Jezus - Lees de tekst van deze beroemde hymne en ontdek de achterliggende geschiedenis. Wat zegt de Bijbel over het onderwerp van dit lied?

In Christus blijven - Wat betekent het om een dergelijke relatie en gemeenschap met God te hebben? Hoe maakt de Heilige Geest dit mogelijk?

In Christus groeien - Wat betekent het dat we groeien in onze geestelijke levens? Hoe gaat dat? Is er een formule?

Inspirerende Bijbelverzen - Welke Bijbelverzen gebruiken mensen vaak om zich door moeilijke tijden heen te werken? Vind hier verzen die je kunnen helpen wanneer je te kampen hebt met depressie, verdriet, angst of andere uitdagingen.

Intimiteit in het huwelijk - Welke rol speelt intimiteit in de huwelijksrelatie? Hoe kun je beter in de behoeften van je huwelijkspartner voorzien?

Is de duivel echt - Onderzoek het bewijs voor een letterlijke duivel. Bestaat hij? Wat doet hij en hoe moeten we daar op reageren?

Is homoseksualiteit een zonde? - Leer hier wat de Bijbel over homoseksualiteit te zeggen heeft. Wordt dit door de Bijbel veroordeeld of geaccepteerd? Is het Woord van God door de tijd veranderd?

Is orale seks een zonde? - Is het verkeerd wanneer een stel aan orale seks doet? Denk eens na over de redenen waarom je dit doet en stel jezelf dan de volgende belangrijke vragen.

Je ouders eren - Wat betekent het om je ouders te eren? Hoe komt dit in verschillende culturen tot uitdrukking? Wat betekent het in jouw cultuur?

Jezus Christus - Wie is deze man die meer controverse veroorzaakt dan welke andere religieuze leider in de geschiedenis dan ook? Onderzoek de alternatieven. Ontdek de waarheid.

Jezus houdt van de kleine kinderen - Wat was de inspiratie voor dit lied? Leer hier meer over de schrijver en componist van dit bekende kinderliedje.

Jezus houdt van mij - Het lied 'Jezus houdt van mij' is een bekende hymne voor kinderen. Maar is dit ook waar? Houdt Jezus echt van mij? Lees hier de tekst.

Jezus is de enige weg - Is Jezus de enige weg naar de hemel? Hoe zit het met mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben? Leer hier meer.

Jezus volgen - Hoe is het mogelijk om Jezus werkelijk te volgen? Wat komt erbij kijken? Lees de Bijbelverzen over dit onderwerp.

Jezusvis - Ik zie dit symbool op auto's, visitekaartjes en gitaarkoffers. Wat betekent het eigenlijk? Waar komt dat symbool vandaan?

Jozef in de Bijbel - Leer meer over de twee bekendste mannen in de Bijbel met de naam Jozef. Wat kunnen we van deze mannen leren? Werden zij door God geëerd?

Jozef en baby Jezus - Wat weten we over de vader van Jezus? Wat zegt de Bijbel? Leer meer over deze belangrijke figuur in de geschiedenis.

Jozefs veelkleurige mantel* - Wat was het belang van de mantel die Jozef van zijn vader had gekregen? Hoe werd deze door God gebruikt om de geschiedenis van Israël te leiden?

Jozef, de vader van Jezus - Wat weten we over Jozef, de vader van Jezus? Hoe zag zijn leven eruit? Hoe is het met hem afgelopen?

Jozef en zijn broers - Ontdek dit mooie Bijbelse verhaal voor jezelf en maak kennis met de mensen in Jozefs leven. Uit hen werd het hele volk van Israël geboren.

Kersttradities - Ontdek hier enkele praktische tradities die jouw kinderen de waarden achter de gebruiken kunnen leren. Gebruik het kerstfeest om je kind de ware reden voor onze feeststemming te leren.

Lauw Christendom - Is jouw Christendom roze? Worstel jij met apathie? Wat is het geneesmiddel voor een lauwe relatie?

Manieren om te bidden - Leer over diverse manieren om te bidden en ontdek hoe jij deze kunt integreren in jouw dagelijkse gebedsleven en in jouw relatie met God.

Mediteren over Gods Woord - Wat is mediteren en waarom is dit belangrijk in het leven van elke gelovige? Vind hier inzichten uit de Bijbel over dit onderwerp.

Mefiboset - Wie was deze man en waarom is hij van belang voor onze wereld van vandaag de dag? Wat kunnen we van hem leren?

Met Christus gekruisigd - Wat betekent dat? Waar gaat dit vers over? Kunnen wij als Gods kinderen zonder zonde leven?

Moet je gedoopt zijn om behouden te worden? - Vind het antwoord op deze belangrijke vraag. Wat is het doel van de doop? Bestudeer hier het bijbelse bewijs.

Moet je gedoopt zijn om naar de hemel te gaan? - Wat is het antwoord op deze belangrijke vraag? Waarom is de doop belangrijk? Bestudeer het duidelijke Bijbelse bewijs hier.

Naar God luisteren - Heb jij een verlangen om Gods stem te horen, maar weet je niet hoe je dat kunt doen? Je kunt hier enkele aanwijzingen en praktisch advies vinden.

Ongeduld - Voer jij een strijd met je eigen ongeduldige geest? Heb jij een hekel aan wachten en wens jij dat je dag eindelijk eens het juiste tempo volgt?

Onverhoorde gebeden - Verhoort God daadwerkelijk onze gebeden? Ontdek of God naar onze gebeden luistert en hierdoor actie onderneemt.

Onophoudelijk bidden* - De Bijbel vertelt ons dat we altijd moeten blijven bidden. Betekent dit dan dat ik altijd met gevouwen handen op mijn knieën moet zitten?

Op God vertrouwen - Is het mogelijk om al je angsten en al je mislukkingen in Gods handen te leggen? Kijk eens wat de Bijbel erover zegt.

Open theïsme - Bestudeer deze theologische positie. De hoofdvraag is: 'Kent God de toekomst?' Vind hier het antwoord en de ondersteunende Schriftteksten.

Overwinning in Jezus - Wat is de betekenis van deze hymne die vol geloof zit? Is het mogelijk om door Jezus de overwinning te behalen?

Pasen voor de Christen - Waar gaat deze bijzondere feestdag eigenlijk over? Wat is de geschiedenis ervan? Heeft deze feestdag een bijzondere betekenis voor een Christen die een persoonlijke relatie met Jezus heeft?

Persoonlijke geestelijke groei - Wat betekent het om in God te groeien? Wat zijn de stappen die we moeten nemen om met God te groeien? Zoek hier naar antwoorden.

Schuldgevoelens overwinnen - Is het mogelijk om schuldgevoelens kwijt te raken die ik al jaren heb? Ontdek hier wat de Bijbel erover zegt.

Seks en de Bijbel - Wat is het Christelijke standpunt ten opzichte van seks? Lees deze reactie op Sam Harris, auteur van het boek 'Brief aan een Christelijke natie'.

Slavernij in de Bijbel - Hoe verklaren Christenen de ideeën over slavernij uit de Bijbelse tijd? Kijk eens naar deze verklaring als reactie op het werk van schrijver Sam Harris.

Stille tijd - Als je een dagelijkse afspraak met God maakt, dan zal deze stille tijd een belangrijk onderdeel van je dagelijkse leven worden. Leer hoe je dit kunt doen.

Teleurgesteld in God - Ben jij teleurgesteld in God? Vraag jij je af waarom sommige dingen gebeuren? Vind hulp in de Bijbel.

Uitverkiezing - Bestaat er een hogere intelligentie die alles weet, alles ziet en altijd aanwezig is? Vergroot je kennis door er meer over te lezen.

Verleidingen weerstaan - Geef jij wel eens toe aan aan verleidingen? Ontdek waarom deze verleidingen bestaan en hoe jij ze kunt weerstaan.

Vertrouwen op God - “Vertrouw op God en op mij.” Het is geen eenvoudige taak om de woorden van deze bemoediging te ontleden, maar het is van het grootste belang dat we dat wel doen. Want deze woorden vormen een essentieel houvast in moeilijke tijden.

Volgeling van Christus - Wat karakteriseert een man of vrouw die Jezus Christus volgt? Wat maakt hen anders dan anderen? Hoe kan zijn of haar hart beoordeeld worden?

Waarom moeten we bidden? - Hoort God ons ook wel als we bidden? Hoe bidden we en waar bidden we om?

Wanneer ik Jezus aanroep - Denk eens na over de woorden van dit lied. De tekst spreekt boekdelen en het Bijbelse voorbeeld van Jezus geeft ons veel stof tot nadenken.

Wat is bidden? - Zit er een kracht in gebeden of is het niets meer dan bepaalde zinnen steeds maar weer herhalen? Ontdek hier de sleutel tot effectief bidden.

Wat is de onvergeeflijke zonde? - Wat is deze onvergeeflijke daad? Kan ik die zonde begaan? Wat als ik dat al gedaan heb? Zal God me toch nog vergeven?

Wat is discipelschap? - Wat betekent het om een discipel of volgeling van Jezus te zijn? Hoe kan ik deze informatie en een dergelijke relatie aan iemand anders overdragen?

Wat is zonde? - Lees een definitie van zonde en ontdek hoe dit met jouw leven verband houdt. Wat is zonde en wat zegt de Bijbel erover?

Wees stil en weet dat Ik God ben - Wat betekent deze zin? Hoe is deze van ons op toepassing? Ontdek hier hoe het gebruik ervan jouw leven kan veranderen.

Wereldse Christen - Wat betekent de term 'wereldse Christen'? Wat heeft de Bijbel over dit onderwerp te zeggen? Wat is de remedie?

Wereldsheid - Wat is wereldsheid? Hoe wordt dit in de Bijbel beschreven? Hoe kan dit vergeleken worden met dingen die een eeuwige waarde hebben?

    * Nieuw


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen