Christelijk gebed

Christelijk gebed - Een model uit de Bijbel
Een model voor een Christelijke gebed kan in het Evangelie van Matteüs gevonden worden. Jezus Christus gaf ons zelf een patroon om op een correcte manier te bidden:

"Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen." (Matteüs 6:9-13 NBV).

Christelijk gebed - Een interpretatie voor ons allemaal
Het model voor een Christelijke gebed in Matteüs 6 staat bekend als “Het Onze Vader”. Velen onder ons bidden dit gebed al jarenlang, maar hebben nog nooit echt goed nagedacht over de ware betekenis er van. Hieronder volgen een paar losse geestelijke gedachten die je kunnen helpen om je gebedsleven met God te verbeteren:

"Onze Vader" -- God wil dat wij Hem als "papa" aanspreken (Aramees: “Abba”). Hij wil voor ons zorgen en ons beschermen. God verlangt naar intimiteit. Vergeet niet dat Hij een oneindige liefde en genade bezit. God wil dat wij ons in Zijn gezin veilig voelen als geadopteerde kinderen en erfgenamen.

"In de hemel" -- Kijk omhoog naar God. Vrees Hem en heb ontzag voor Hem. Hij is almachtig en kan met al onze problemen omgaan, zelfs de grote problemen. Maar Hij houdt zo veel van ons dat Hij actief in onze levens op deze aarde aan het werk is.

"Laat uw naam geheiligd worden" -- Heilig, heilig, heilig. Benader God met ontzag en verwondering. Reserveer het woord "ontzagwekkend" voor God. Leef een leven dat Hem eert.

"Laat uw koninkrijk komen" -- "Neem deze baan en geniet er van!" Werken voor Gods koninkrijk is de hoogste vreugde. Bloei waar je geplant bent. Doe alles alsof je het voor de Heer doet. Ontdek en gebruik je gaven en talenten. Sta elke dag open voor de leidende hand van God.

"Laat uw wil gedaan worden" - God is de pottenbakker; wij zijn de klei. God houdt ons draaiende op Zijn wiel, en geeft ons steeds weer een nieuwe vorm. Hij bevochtigt ons met Zijn tranen om ons steeds meer naar de gelijkenis van Jezus te vormen, zodat Hij ons voor Zijn wil kan gebruiken. Geef je dagelijks over. Hou je klei nat door dagelijks te bidden.

"Op aarde zoals in de hemel" -- Laat Uw wil gedaan worden - niet mijn wil!

"Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben" -- Heb vertrouwen! God zal in onze behoeften voorzien. Zijn oog is zelfs op de mus gericht, en ik weet dat Hij ook voor mij zal zorgen.

"Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was" -- Vergeving staat gelijk aan overgave. Draag het gewicht van je eigen lasten niet. Geef ze aan Hem over. Het gevoel blootleggen is het begin van het genezingsproces. Handel alsof je vergeven hebt en het gevoel zal volgen. In onze zwakheid stuurt God Zijn sterkte en Zijn vrede.

"En breng ons niet in beproeving" -- Kijk uit voor verleidingen die je niet als zodanig herkent. Bid, zodat je niet zal struikelen. We worden elke dag op de proef gesteld. Het verdiept onze levensweg en het versterkt ons geloof, maar pas op voor geestelijke blindheid. Open mijn ogen, Heer, zodat ik de dode hoek kan zien. Gebruik hiervoor eerlijke vrienden en familieleden.

"Maar red ons uit de greep van het kwaad" -- De boze, Satan. We worden uit de dood gered zodat we leven hebben. Jezus is machtiger dan Satan. God is groter!

"Want aan u behoort het koningschap (gehoorzaamheid), de macht (vertrouwen) en de majesteit (vreugde), tot in eeuwigheid" -- Dit is de wereld van onze Vader. Alles wat we hebben is van Hem. Hij is de heerser.

Groei nu verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen