Geestelijke genezing

Geestelijke genezing - Dringende behoefte
Er bestaat in het Lichaam van Christus een enorme behoefte aan geestelijke genezing. Volgens de "World Christian Encyclopedia" verlaten ongeveer 16 miljoen gelovigen per jaar de Christelijke kerk. De meesten daarvan keren nooit meer terug. Geestelijke ziekten en ontgoocheling bevinden zich op een hoogtepunt. Alleen al in Noord-Amerika verlaten elke maand zo'n 1500 pastors en leiders van bedieningen hun post, en ook voor hen geldt dat de meesten nooit meer terugkeren.

Elke dag ervaren duizenden gelovigen een te grote kloof tussen wat hen onderwezen wordt en wat ze in de werkelijke wereld ervaren. Ontgoocheling treedt dan in. De gelovige werkt er vervolgens hard aan om zijn leven in goede banen te leiden, maar het gevolg is dan vaak een uitgeblust gevoel, of woede en boosheid ten opzichte van de kerk. De formules, de pientere tactieken en beloften hebben voor deze mensen niet gewerkt en velen verlaten daarom het Christelijke geloof, gekwetst en verwond in plaats van geliefd en geheeld.

Geestelijke genezing - Vergif in de pot!
Voor geestelijke genezing is een geestelijke diagnose nodig. Wanneer we lichamelijk ziek worden, dan vragen we ons vaak af we misschien iets verkeerds hebben gegeten. Wanneer we geestelijk ziek worden, dan moeten we eigenlijk ons geestelijke dieet onder de lopen nemen. Het Christelijke Evangelie leidt naar leven;- een echt eeuwig leven met God. Als een gelovige een evangelie volgt dat tot woede, wrevel, ontgoocheling en "burnout" leidt, dan volgt hij het verkeerde evangelie; hij eet dan uit een vergifpot! Elisa en zijn volgelingen hadden dezelfde ervaring. De kok maakte een warm gerecht en omdat hij er zelf van at, vermoedde niemand ooit dat het een gifmengsel zou kunnen zijn. Wanneer er "dood in de pot" van het Evangelie zit, dan kan dat een gelovige geestelijk ziek maken en dat kan zelfs tot een geestelijke dood leiden.

Geestelijke genezing vindt plaats in de Levensboom. Een leven in de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad leidt tot de dood. Zelfs het "Goed" in deze boom leidt tot de dood. We moeten de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad verlaten en een leven rond de Levensboom ontwikkelen! Het leven bij de Levensboom is een volledig nieuwe denkwijze voor mensen die gewoon zijn in "godsdienstigheid" te leven; zij waren gewend om op een godsdienstige instelling te vertrouwen in plaats van de levende relatie met God.

Geestelijke genezing - Er is veilige hulp beschikbaar
Er is een proces beschikbaar om geestelijk te genezen. Een groeiend aantal bedieningen over de hele wereld is speciaal ontworpen om de geestelijk gewonden te helpen. Er zijn zelfs retraites beschikbaar waar mensen een burnout te voorkomen voordat deze plaatsvindt. Sommige zijn gratis, maar anderen hebben een prijskaartje.

In de Verenigde Staten bestaat bijvoorbeeld een uitstekende bediening onder de naam "Smoldering Wick Ministries" voor uitgebluste en geestelijk gewonde kerkleiders. Als je de Engelse taal machtig bent, dan is de onderstaande website zeker de moeite waard om eens te bekijken voor meer informatie, boeken en praktische tips over dit onderwerp. De bediening is opgezet door Kim en Kathy Wenzel, die zelf als pastors 23 jaar lang het hele scala aan vermoeidheid, burnout, vervolging, enzovoorts hebben ervaren. Zij kunnen zich dus volledig inleven in de situatie van mensen die een vriend nodig hebben.

Vind nu hulp!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen