23 juli


Van Manasse tot Josia

Veertig jaar later zullen Nahums voorspellingen al bewaarheid worden, precies zoals hij uiteengezet had: de Meden, de Babyloniërs en de Scythen leiden het water van de rivier Khoser de stad in, waardoor de stenen oplossen. Zoals Nahum geprofeteerd had, wordt Ninevé zó volledig verwoest, dat het zo'n 2500 jaar zal duren voordat de archeologische resten van deze grote stad gevonden zullen worden.
Vóór de val van Ninevé sterft Manasse en komt zijn heerschappij ten einde. Manasses zoon Amon staat voor afgoderij en goddeloosheid en wordt na een korte regeerperiode van twee jaar vermoord. Hij wordt opgevolgd door Josia, de vroomste koning die Juda ooit gekend heeft. Josia bestijgt de troon al op achtjarige leeftijd en begint zijn grondige hervormingen wanneer hij zestien is.

2 Kon. 21:17,18a, 2 Kron. 33:18-20a - Jeruzalem (641 v.C.)
DOOD VAN MANASSE. Kr De rest van Manasses daden, zijn gebed tot God en Gods antwoord door de profeten, staan allemaal beschreven in het Boek over de Koningen van Israël. Zijn gebed en de manier waarop God hem verhoorde, plus een duidelijke lijst van zijn zonden en fouten, inclusief een opsomming van de plaatsen waar hij heidense tempels, Asjéra-beelden en andere afgodsbeelden plaatste (uiteraard vóór de grote ommekeer in zijn leven) zijn opgenomen in de Kronieken van de profeten. Ko Na zijn dood werd hij begraven in de tuin van zijn paleis, de tuin van Uzza.

2 Kon. 21:18b,19, 2 Kron. 33:20b,21
AMON KONING VAN JUDA. En zijn zoon Amon volgde hem op als koning. Amon was de nieuwe koning van Juda. Hij was 22 jaar bij zijn troonsbestijging en regeerde twee jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Mesullemeth; zij was een dochter van Haruz uit Jotba.

2 Kon. 21:20-22, 2 Kron. 33:22,23
AMONS KARAKTER. Het was een goddeloos bewind, net zoals dat in de vroege regeringsjaren van zijn vader Manasse; Amon offerde aan alle afgodsbeelden die zijn vader had laten maken. Maar hij wilde niets weten van bekering, zoals dat bij zijn vader wel het geval was. Integendeel, hij begon steeds zwaarder te zondigen en laadde een zeer grote schuld op zich.

2 Kon. 21:25,23,26a, 2 Kron. 33:24 (639 v.C.)
AMON VERMOORD. De rest van Amons levensbeschrijving is te vinden in de Kronieken van de koningen van Juda.
Maar zijn naaste medewerkers smeedden een complot tegen hem en vermoordden hem in zijn paleis. Hij werd begraven in een graf in de tuin van Uzza.

2 Kon. 21:24 21:26b, 2 Kron. 33:25
SAMENZWEERDERS GEDOOD. Het volk van het platteland nam dat echter niet; het doodde alle samenzweerders en plaatste Amons zoon Josia op de troon.

2 Kon. 22:1, 2 Kron. 34:1 (639 v.C.)
JOSIA KINDERKONING VAN JUDA. Josia, de nieuwe koning van Juda, was acht jaar oud. Hij regeerde 31 jaar in Jeruzalem. Jedida, een dochter van Adaja uit Bozkath, was zijn moeder.

2 Kon. 22:2, 23:25, 2 Kron. 34:2
JOSIA'S VROME KARAKTER. Zijn bewind was goed, want hij volgde het voorbeeld van zijn voorvader David door de HERE volkomen te gehoorzamen. Niet eerder was er een koning geweest, die zich zo overtuigd tot de HERE had gekeerd en alle wetten van Mozes gehoorzaamde; ook na die tijd kon geen enkele koning Josia's gehoorzaamheid evenaren.

2 Kon. 23:26,27
OORDEEL OVER JUDA NIET ONGEDAAN GEMAAKT. Maar ondanks dit alles was de HERE nog steeds zeer toornig op Juda wegens de zonden van koning Manasse. Want de HERE had gezegd: "Ik zal Juda net zo uit mijn ogen verwijderen als Ik met Israël heb gedaan. Ik zal mijn uitverkoren stad Jeruzalem de rug toekeren, evenals de tempel, waarvan Ik zei dat Ik er voor eeuwig mijn naam aan zou verbinden."

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen