27 juli


Jer. 5:14-17
TEGENSTANDER ZAL VERSLINDEN. Daarom zegt de HERE, de God van de hemelse legers:

  "Om dit soort gepraat
  zal Ik de woorden van de profeten veranderen in een laaiend vuur
  en deze mensen als stukken hout verbranden.
  Kijk Israël, Ik zal een ver land tegen u ten strijde laten trekken",
          zegt de HERE,
  "een machtig, oud volk,
  waarvan u de taal niet begrijpt.
  Hun pijlen zijn dodelijk
  en al hun mannen zijn machtige helden.
  Zij zullen uw oogst verslinden
  en het brood van uw kinderen en ook uw schapen en runderen opeten.
  Ja, ook van uw druiven en vijgen zullen zij niets overlaten.
  Uw versterkte steden zullen zij met de grond gelijk maken,
  de steden, waarin u zich veilig voelde.

Jer. 5:18,19
BEDOELING VAN STRAF. Zelfs dan zal Ik u niet volledig laten wegvagen", zegt de HERE. En als het volk vraagt: "Waarom doet de HERE, onze God, ons dit aan?" dan moet u antwoorden: "U wees Hem af en diende in uw eigen land vreemde goden; nu moet u in vreemde landen slaven zijn van buitenlanders."

Jer. 5:20-25
MENSEN MOETEN GOD VREZEN.

  Doe deze aankondiging
  aan Israël en Juda:
  "Luister, dom en ongevoelig volk:
  U hebt wel ogen, maar u ziet niet
  en oren, maar u hoort niet.
  Hebt u dan helemaal geen ontzag voor Mij?" vraagt de HERE God.
  "Hoe kan het dat u niet eens beeft in mijn aanwezigheid?
  Ik bepaal de kustlijnen van de wereld als eeuwige grenzen,
  zodat de zeeën met hun geweld en bulderende golven
  die afscheidingen nooit kunnen overschrijden.
  Moet zo'n God niet worden gevreesd en vereerd?
  Maar mijn volk heeft koppige en opstandige harten;
  het heeft zich tegen Mij gekeerd en is weggelopen.
  Ook al geef Ik regen in de lente en de herfst en tijd voor de oogsten,
  toch heeft het geen ontzag voor Mij.
  Daarom heb Ik u deze zegeningen vanwege uw zonden afgenomen.

Jer. 5:26-29
ONRECHTVAARDIGHEID IN OVERVLOED.

  Onder mijn volk bevinden zich slechte mensen,
  die loeren op slachtoffers,
  als een jager die met netten vanuit een hinderlaag vogels vangt.
  Zij zetten vallen voor mensen.
  Als een mand, volgepropt met vogels,
  zo is hun huis volgepropt met samenzweringen.
  En het resultaat? Zij zijn nu machtig en rijk,
  zien er keurig uit en zijn weldoorvoed.
  Hun slechte daden kennen geen grenzen.
  Zij zijn onrechtvaardig tegenover de wezen
  en negeren de rechten van de armen.
  Moet Ik rustig afwachten en doen alsof er niets aan de hand is?"
  vraagt de HERE God.
  Moet Ik een volk als dit niet straffen?

Jer. 5:30,31
MENSEN STAAN ACHTER LEIDERS.

  Er is iets vreselijks gebeurd in dit land:
  De priesters staan onder invloed van valse profeten
  en mijn volk vindt het wel best zo!
  Maar hun uiteindelijke lot staat vast.

Jer. 6:1-8
BELEG VAN JERUZALEM.

  Ren, volk van Benjamin, ren voor uw leven!
  Vlucht weg uit Jeruzalem!
  Sla alarm in Tekoa
  en geef een rooksignaal vanaf Beth-Kerem!
  Waarschuw iedereen dat een sterk leger vanuit het noorden onderweg is
  om dit land te verwoesten!
  Jeruzalem, u bent mooi en kwetsbaar,
  hulpeloos als een meisje;
  maar u bent ten dode opgeschreven.
  Als herders zullen de legers u omringen.
  Zij zullen hun kamp rond uw stad opslaan
  en uw weiden verdelen voor hun kuddes.

  Kijk eens hoe zij zich klaarmaken voor de strijd rond het middaguur.
  De schaduwen van de avond overvallen hen echter al gauw
  en het wordt te laat voor de strijd.
  "Vooruit", zeggen zij, "laten we dan maar vannacht aanvallen
  en haar paleizen verwoesten!"

Want de HERE van de hemelse legers heeft tegen hen gezegd:

  Hak haar bomen om
  en gebruik die om een wal op te werpen tegen de muren van Jeruzalem.
  Dit is de stad die moet worden gestraft,
  want zij is door en door slecht.
  Het kwaad spuit uit haar op als water uit een fontein!
  In haar straten weerklinken de geluiden van het geweld;
  haar ziekte en wonden staan Mij dag en nacht voor ogen.
  U bent gewaarschuwd, Jeruzalem.
  Als u niet luistert, zal Ik u in de steek laten
  en uw land tot een onbewoonbaar gebied maken.

Jer. 6:9-12
IEDEREEN IN GEVAAR.

  "Want zoals een druivenplukker elke wijnstok nog eens goed bekijkt
  of hij nog druiven heeft laten zitten,
  zo moet u het restant van mijn volk gaan onderzoeken",
          zegt de HERE van de hemelse legers tegen Jeremia.

  Daarop antwoordt Jeremia:
  "Maar wie zal luisteren als ik hen waarschuw?
  Hun oren zijn verstopt; zij kunnen niet luisteren.
  Aan het woord van de HERE hebben zij een hekel;
  zij willen er niets mee te maken hebben.
  Vanwege dit alles ben ik vol van de toorn van de HERE tegen hen.
  Ik ben te moe om het nog langer in te houden.

  Ik zal het uitgieten over Jeruzalem,
  zelfs over de spelende kinderen in de straten,
  over de bijeenkomsten van jonge mannen,
  over echtparen en bejaarden.
  Hun vijanden zullen in hun huizen wonen
  en hun velden en vrouwen in bezit nemen.
  Want Ik zal het volk van dit land straffen,
          heeft de HERE gezegd.

Jer. 6:13,14
BEDRIEGENDE LEIDERS.

  Allemaal zijn ze uit op hun eigen voordeel,
  van de laagste tot de hoogste!
  Ja, zelfs mijn profeten en priesters
  zijn bedriegers!
  U kunt een wond niet genezen
  door te doen alsof hij er niet is!
  Toch verzekeren de priesters en profeten de mensen
  dat het vrede is.

Jer. 6:15
ONBESCHAAMDE ZONDAARS.

  Schaamde mijn volk zich toen het afgoden aanbad?
  Nee, helemaal niet;
  het bloosde niet eens.
  Daarom zal mijn volk tussen de gesneuvelden komen te liggen
  en sterven onder mijn toorn.

Jer. 6:16-21
OUDE WEGEN GENEGEERD. Toch blijft de HERE tegen u zeggen:

  Vraag waar de goede weg is,
  de vertrouwde paden,
  die u lang geleden bewandelde.
  Als u die volgt, zult u rust vinden voor uw ziel.
  Maar u antwoordt: "Nee, die weg willen wij niet!"
  Ik stelde wachtposten over u aan, die u waarschuwden:
  "Luister naar het trompetgeschal.
  Dat is het teken dat er moeilijkheden op komst zijn."
  Maar u zei: "Nee! Wij willen er niet op letten!"
  Dan is dit mijn besluit tegen mijn volk:
  Luister er naar, verre landen;
  luister, heel de aarde,
  naar wat er met mijn volk gaat gebeuren!
  Ik zal rampen over de mensen brengen;
  het zal de vrucht zijn van hun eigen zonde,
  omdat zij niet naar Mij willen luisteren.
  Zij wijzen mijn wet af.
  Wat heb Ik eraan dat u zoet reukwerk uit Scheba voor Mij verbrandt!
  Houd uw exotische parfums maar!
  Ik kan uw offers niet aannemen;
  de geur ervan kan Ik niet waarderen!

  Ik zal daarom hindernissen op de weg van mijn volk leggen.
  Vaders en zonen zullen erover struikelen;
  buren en vrienden zullen gezamenlijk ten val komen.

Jer. 6:22-26
WREEDHEID VAN AANVALLER. De HERE God zegt:

  Kijk hoe de legers uit het noorden komen aanmarcheren;
  een groot volk van het einde van de aarde trekt tegen u ten strijde.
  Het is een wreed en genadeloos volk,
  zwaar bewapend en klaar voor de oorlog.
  Het lawaai van dat leger klinkt als de brullende zee.
  Als één man vallen zij u aan, Jeruzalem.

  Wij kennen de faam van hun legers
  en de angst voor hen maakt ons zwak.
  Angst en pijn hebben ons gegrepen,
  als vrouwen die gaan bevallen.
  Ga niet naar buiten, het veld in!
  Reis niet over de wegen!
  Want de vijand is overal,
  klaar om toe te slaan.
  Wij zijn omringd door terreur.
  Och Jeruzalem, trots van mijn volk, trek rouwkleding aan
  en ga zitten in de as.
  Huil bittere tranen alsof u uw enige zoon had verloren.
  Want de verwoestende legers
  zullen u plotseling overvallen.

Jer. 6:27-30
JUDA ALS EEN ONREIN METAAL.

  Jeremia, Ik heb u tot een keurmeester van metalen gemaakt,
  zodat u het erts (dat is mijn volk) kunt testen
  en de waarde ervan kunt bepalen.
  Luister naar wat het zegt en kijk wat het doet.
  Zijn zij niet de grootste opstandelingen
  en loopt hun mond niet over van roddel?
  Zij zijn zo onbuigzaam als koper
  en hard en wreed als ijzer.
  De blaasbalgen blazen zo hard mogelijk
  en het zuiverende vuur wordt heter,
  maar het kan hen nooit reinigen,
  want er is niets puurs in hen wat naar buiten kan worden gebracht.
  Waarom nog langer hiermee doorgaan?
  Het is allemaal waardeloos materiaal, wat komt bovendrijven.
  Hoe heet het vuur ook is, zij blijven hun slechte wegen bewandelen.
  Ik noem hen 'onzuiver, afgekeurd zilver'
  omdat de HERE hen heeft verworpen.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen