Is er bewijs voor de Da Vinci Code?

VRAAG: Is er bewijs voor de Da Vinci Code?

ANTWOORD:

Waarom zijn zo veel mensen geïnteresseerd in het bewijs voor de “Da Vinci Code”? Waarom speuren zo veel lezers en bioscoopbezoekers het internet af op zoek naar extra aanwijzingen en bewijzen om de historische beweringen in Dan Browns boek te ondersteunen? Is dit niet slechts fictie? Is de film van Ron Howard niet gewoon een goed, ouderwets avontuur gevuld met actie?

Nou, enige verduidelijking is hier wel op zijn plaats...

Met uitzondering van de pure fantasieverhalen zoals "Star Wars" en "Lord of the Rings", wordt de moderne fictie tegenwoordig in twee literaire lagen geschreven; achtergrond en voorgrond. De achtergrond is de historische/geografische/culturele achtergrond van de roman. Of het nu gaat om Clancy, Grisham, Rice of Brown, schrijvers van fictieve romans zijn er op uit om in hun achtergrond geloofwaardigheid te scheppen door middel van zorgvuldig onderzoek en zorgvuldig schrijven. De voorgrond is iets heel anders; dat is de rode draad van het verhaal en de karakters. Wat betreft de fictionele voorgrond zijn de mogelijkheden grenzeloos!

Waarom dan al die heisa over het zogenaamde bewijs voor de "Da Vinci Code”?
De voorgrond in Dan Browns boek is fictie. In dat opzicht bestaan er ook helemaal geen problemen. Maar, in tegenstelling tot de feitelijke beweringen die door de hele roman heen gedaan of geïmpliceerd worden, is ook de achtergrond van Dan Browns boek fictief. En dat is waar de discussie over gaat.

Dan Brown begint zijn boek feitelijk met een lijst van historische "feiten" om zijn fictieve voorgrond vorm te geven. Het probleem is dat de "feiten", de zogenaamde “bewijzen” voor de "Da Vinci Code", bekend staan als halve waarheden, verzinsels, en bedrog. Laten we er eens naar kijken:

  • Browns “bewijs”: "De Priorij van Sion, een Europees geheim genootschap dat in 1099 werd opgericht, is een werkelijk bestaande organisatie. In 1975 ontdekte de Nationale Bibliotheek in Parijs perkamenten die bekend staan als “Les Dossiers Secrets”, waarin talrijke leden van de Priorij van Sion worden geïdentificeerd, waaronder Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo, en Leonardo da Vinci."

    De werkelijke feiten: De "Priorij van Sion" werd in 1956 bij de Franse regering geregistreerd door een man met de naam Pierre Plantard. Plantard werd later schuldig bevonden aan het plaatsen van vervalste document, die “Les Dossiers Secrets” werden genoemd, in de Nationale Bibliotheek. Het was een gecompliceerde oplichterij die in de jaren '90 aan het licht werd gebracht in een reeks artikelen en in een documentaire van de BBC.1

  • Browns “bewijs”: "Het Vaticaanse prelatuur dat bekend staat als “Opus Dei” is een zwaar godsdienstige Katholieke sekte die recentelijk in opspraak is gekomen vanwege meldingen over hersenspoeling, dwangmiddelen en een gevaarlijk gebruik dat bekend staat als “lichamelijke zelfkastijding”. Opus Dei heeft zojuist de bouw voltooid van hun nieuwe $47 miljoen dollar kostende Nationale Hoofdkwartier aan 243 Lexington Avenue in New York City."

    De werkelijke feiten: “Opus Dei” is een conservatieve godsdienstige organisatie binnen de Rooms-katholieke Kerk. In tegenstelling tot de schemerige monniken waaruit deze organisatie volgens de roman zou bestaan, bestaat de organisatie in werkelijkheid voor 97% uit leken die slechts geloven in een terugkeer naar een conservatievere godsdienstige stijl. Bijvoorbeeld het luisteren naar een mis in Latijn. Ze zijn inderdaad gehuisvest in New York, maar dat is waar de waarheid ophoudt.2

  • Browns “bewijs”: "Alle beschrijvingen van kunst, architectuur, documenten en geheime rituelen in deze roman zijn accuraat."

    De werkelijke feiten: Door de hele roman heen wordt verwezen naar documenten als “Les Dossiers Secrets”, die als vervalsingen te boek staan. De zogenaamde rituelen zijn uit deze en gelijksoortige documenten afkomstig. De codes en geheimschriften die in bekende kunstwerken en architectuur opgesloten zouden zijn, zijn puur amusement en fantasie.

Bewijs voor de Da Vinci Code - Het bestaat niet
We kunnen dus concluderen dat er helemaal geen “bewijs” bestaat voor de "Da Vinci Code". Dan Browns boek en Ron Howards film zijn slechts fictieve avonturenverhalen. De beweringen over “bewijzen” die in de "Da Vinci Code" worden gedaan zijn pure verzinsels. Het is gemakkelijk vast te stellen dat de voorgrond en de achtergrond in de "Da Vinci Code" beide fictie en fantasie zijn. Wanneer alles op een rijtje wordt gezet, blijkt elk besef van bewijs voor de "Da Vinci Code" als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Wat ons rest is dan niets meer dan een fenomenale marketingcoup die door een schrijver en zijn uitgever is gepleegd.

Voetnoten

1 Laura Miller, “The Da Vinci Con,” The New York Times Book Review, Zondag, 22 Februari, 2004, 23;
Hank Hanegraaff en Paul L. Maier, The Da Vinci Code: Fact or Fiction?, Wheaton: Tyndale House Publishers, 2004, 12.
2 www.OpusDei.org

De waarheid over de Da Vinci code - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen