Christelijke mentoring van jongeren

VRAAG: Christelijke mentoring van jongeren - Gesprekken die tot een doorbraak leiden

ANTWOORD:

Door Dr. Jeff Myers1

Hier volgen enkele uitdagende vragen en uitspraken die de jongere generatie kunnen helpen om te streven naar transformatie in plaats van gelijkvormigheid:

  • “Het niveau van denken en handelen dat ons naar het huidige punt heeft gebracht, zal niet voldoende zijn om ons te brengen naar waar we moeten zijn. Hoe kunnen we echt verandering doorvoeren?”
  • “De meeste dingen in het leven zijn heel alledaags. Slechts weinig dingen zijn waarlijk uitzonderlijk. Hoe kunnen wij in onze huidige situatie uitzonderlijke doelen nastreven?”
  • “Laten we ons eens voorstellen dat we over drie jaar ons doel bereikt hebben. Hoe zal dat eruit zien?”
  • “Het leven is te kort om je tijd te verdoen met dingen die onmogelijk zijn. Laten we dus proberen om een manier te vinden waarop dit wél zou kunnen werken met jouw idee.”
  • “Waarom proberen we niet gewoon eens een paar dingen en dan kijken we wat echt werkt?”
  • “Laten we niet proberen uit te vogelen wat je kunt doen. Laten we eens uitvogelen wat je niet kunt doen.”
  • “Iedereen gaat op een andere manier te werk. Laten we eens op jouw leven terugblikken, kijken hoe jij te werk gaat en waarom je doet wat je doet.”
  • “Ik wil jou graag helpen ontdekken hoe jij optimaal kunt functioneren door de dingen te doen waar jij werkelijk voor gemaakt bent.”

Voetnoot:
1 Uit trainingsmateriaal van Passing the Baton - www.passingthebaton.org

Een Christelijke mentor - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen