Wat zijn engelen?

VRAAG: Wat zijn engelen? Bewegen zij zich onder ons?

ANTWOORD:

Wat zouden we graag willen dat er engelen zouden bestaan om ons bij te staan! Veel mensen hebben wel een verhaal waarin, naar hun overtuiging, een engelenervaring voorkomt. Overal ter wereld doen verhalen over het bestaan van engelen de ronde. De media spelen graag in op het verlangen van mensen om meer te weten te komen over engelen. Bewegen zij zich werkelijk onder ons?

De Bijbel is onze belangrijkste informatiebron naar de doorlopende bezigheden van engelen. Veel eigenschappen worden aan de engelen toegeschreven en de lijst van hun vaardigheden en plichten is lang.

 • Hoe zien ze eruit?
 • Hoeveel zijn er?
 • Zijn het intelligente wezens?
 • Voelen ze emoties?
 • Hebben ze een wil?
 • Welke verschillende soorten engelen zijn er?
 • Hebben engelen een doel?
 • Hebben engelen beperkingen?
 • Hoe moeten we met engelen omgaan?

Wat zijn engelen? De beschrijvingen
Een algemene samenvatting van het onderzoek naar engelen geeft antwoord op de meeste van deze vragen. Engelen kunnen zich voordoen als (2 Koningen 6:17; Genesis 18:1-8; Daniël 10:5-6; Openbaring 4:6-8):

 • Mensen
 • Op mensen lijkende schepselen
 • Ongewone levende schepselen
 • Geestelijke wezens die lijken op dieren
 • Ze kunnen zichtbaar of onzichtbaar zijn (Numeri 22:22-35; Johannes 20:12; Hebreeën 13:2).
Johannes zag een grote menigte engelen in de hemel (Openbaring 5:11-12; Lukas 2:13; Hebreeën 12:22). Dat geeft ons inzicht in de aantallen engelen die beschikbaar zijn om Gods geboden uit te voeren. We weten dat ze kunnen spreken, zingen, leren en dat ze veel belangstelling hebben voor Gods reddingsplan voor de verlossing van de mensheid (Matteüs 28:5; 1 Petrus 1:12; Lukas 2:13-14).

Engelen zijn intelligente wezens. Daarnaast ervaren zij ook emoties en hebben ze een eigen wil. Een derde van de engelen in de hemel volgde Lucifer in zijn rebellie tegen God. Dat maakt duidelijk dat ze verstandelijke vermogens hebben waardoor ze beslissingen kunnen nemen en problemen kunnen oplossen (Matteüs 25:41). Engelen kennen het hele scala aan emoties, gevoelens en verlangens, en hebben alle intellectuele vermogens, d.w.z. zoals wij het intellect begrijpen (Genesis 6:1-4; Judas 6:7; Genesis 18:8; 19:3; Openbaring 12:12; Johannes 8:44; 1 Petrus 5:8; 1:12; Ezechiël 28:17; 1 Timoteüs 3:6; 2 Samuel 12:20; 19:27; Matteüs 24:36; Efeziërs 3:10; Numeri 22:22-35; 2 Petrus 2:11; Judas 9; 1 Korintiërs 11:10; Markus 8:38; Psalm 103:20; Matteüs 6:10; Markus 13:32; 1 Petrus 1:12; Jesaja 14:12-14; 1 Korintiërs 13:1).

De voorstelling van engelen - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen