Is hebzucht goed of slecht?

VRAAG: Is hebzucht goed of slecht? Is het niet gewoon een uiting van ambitie?

ANTWOORD:

Hoe veranderen onze ambities in hebzucht? Is hebzucht goed of slecht? Gezonde ambities komen voort uit een verlangen om voor onszelf, onze gezinnen en de minder bedeelden te zorgen (2 Tessalonicenzen 3:10; 1 Timoteüs 5:8; Efeziërs 4:28). Hebzucht komt om de hoek kijken wanneer we onze ambities en verlangens de verkeerde kant op leiden. De Bijbel maakt onderscheid tussen nobele ambities en zelfzuchtige ambities. Paulus had het verlangen (ambitie) om de wereld te bereiken met het goede nieuws over Jezus Christus (Romeinen 15:20). Wanneer wij een dergelijke, waardige ambitie hebben, dan leiden we een nederig leven, dat respect verdient (1 Tessalonicenzen 4:11-12). Zelfzuchtige ambitie daarentegen komt voort uit hebzucht; het is een vernietigend verlangen om een overvloed aan dingen voor jezelf te verkrijgen.

Kunnen rijke mensen voorkomen dat ze hebzuchtig worden? Elk streven naar rijkdom leidt naar verleidingen, een valstrik en uiteindelijk de ondergang (1 Timoteüs 6:9-10). Merk op dat het kwaad in ons leven niet komt door geld, maar door de liefde voor geld. Geld heeft op zich geen macht, maar krijgt van ons alle macht die het heeft. Vergelijk het met een auto: wij moeten bepalen wie het stuur in handen heeft en hoe het gebruik van het voertuig ons gedrag beïnvloedt. Aardse bezittingen, groot of klein, kunnen geen werkelijke vrede of veiligheid garanderen (Psalm 49:7-14). Via Zijn Zoon, Jezus Christus, leert God ons over de verleidingen die gepaard gaan met rijkdom:

  • De rijke dwaas (Lukas 12:13-21)
  • De verloren zoon (Lukas 15:11-32)
  • De sluwe manager (Lukas 16:1-9)
  • De rijke man en Lazarus (Lukas 16:19-31)
  • De verdrietige rijke man (Lukas 18:18-24)
Welke invloed heeft hebzucht op ons perspectief of op onze toekomst? Wanneer we te maken krijgen met ontslag, een slinkend pensioen of enige andere financiële tegenslag, dan is het gemakkelijk om het ergste te vrezen. Als we geld de macht geven om onze toekomst te bepalen, dan zijn we bang dat we fouten zullen maken, dat we ons geld zullen verliezen, dat we niet genoeg zullen hebben, of dat iemand misbruik van ons zal maken. Tony B., 44 jaar oud, wist in de afgelopen twintig jaar ongeveer 3,6 miljoen euro op te potten in aandelen en opties. Na het betalen van de vereiste belastingen bleek zijn “gouden ei” nog maar 2,2 miljoen euro waard te zijn. Omdat Tony niet rond kan komen van zijn huidige salaris, kocht hij met dat geld een huis van 750,000 voor zijn gezin van vier. Maar de benodigde verbouwing kostte hem nog eens 350,000 euro. Tony werkt nu net zo hard als vroeger... meer dan 70 uur per week. Tony’s vrouw Catherine klaagt: “Arme Tony, hij zal nooit met pensioen kunnen gaan.”

Het maakt niet uit of je rijk of arm bent, of ergens daartussen in. Jouw kijk op de toekomst kan zorgenvrij zijn. Matteüs 6:24-34 herinnert ons aan het natuurlijke proces dat God heeft ingesteld, waarmee Hij voor Zijn hele schepping zorgt. Wanneer wij ons vertrouwen stellen in Gods onvoorwaardelijke liefde, rust onze toekomst op een stevig fundament (1 Timoteüs 6:17-19).

Hebzucht - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen