Wat doen engelen?

VRAAG: Wat doen engelen? Wat zijn hun taken?

ANTWOORD:

Aan engelen worden verschillende taken toegewezen. Bij elke taak hoort een bepaald soort engel. Dienende engelen zijn dienstbaar aan Gods kinderen naar Zijn gebod. Zoals bijvoorbeeld toen een of meer engelen:

  • Twee warme maaltijden voor Elia bereidden toen hij te zwak en uitgeput was om Gods werk te blijven uitvoeren (1 Koningen 19:5-7).
  • Christus kwamen dienen toen Hij veertig dagen en nachten vastte in de woestijn (Markus 1:13).
  • Petrus bevrijdde uit de gevangenis toen hij vastgeketend zat tussen twee slapende bewakers (Handelingen 12:5-10).
  • Boven de troon van de Heere stonden toen Jesaja de Heere zag zitten op een hoge en verheven troon na de dood van Koning Uzzia. Jesaja hoorde serafs de Heer prijzen en aanbidden (Jesaja 6:1-6).
  • Brachten een boodschap van troost aan de Galilese mannen over hoe Jezus op dezelfde manier zou terugkomen als Hij hen verlaten had (Handelingen 1:9-11).
  • Waakten over de rechtvaardige dode toen zij het lichaam van de arme bedelaar in de schoot van Abraham droegen (Lukas 16:22).
  • Streden met Satan over het lichaam van Mozes en lieten ons zien hoe engelen de lichamen van de rechtvaardige doden beschermen (Judas 1:9).
  • Hielpen in verzoekingen. Er kwamen beschermengelen toen Christus vastte in de woestijn. Satan daagde Christus uit om Zichzelf van het hoogste gedeelte van de tempel naar beneden te werpen, zodat de engelen die God over Hem had aangesteld Hem zouden redden (MattheĆ¼s 4:6; Psalm 34:8; Handelingen 12:7-10).
Als jij ooit iets hebt meegemaakt waarvan je denkt dat een engel je leven heeft aangeraakt, bekijk deze ervaring dan in het licht van de schriftteksten die in deze artikelen over engelen staan genoemd. Als jouw ervaring niet overeenkomt met de maatstaven en kenmerken zoals ze beschreven staan in deze artikelen, schenk dan geen aandacht aan die boodschap. Bedenk dat er twee soorten engelen zijn, goede en slechte. Je wilt toch zeker niet de aanwijzingen volgen die komen van de gevallen engelen!

De voorstelling van engelen - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen