Jozef en baby Jezus

VRAAG: Jozef en baby Jezus - Wat was Jozefs rol?

ANTWOORD:

Het verhaal over Jozef en baby Jezus geeft ons een krachtige beschrijving van de rol die aan Jozef was toevertrouwd. In de evangelies lezen we het verhaal over Maria’s wonderbaarlijke zwangerschap en de geboorte van Jezus. We kunnen uit dit verhaal opmaken dat Jozef werkelijk een cruciale rol speelde als voogd over onze Redder.

Elke geboorte is waarlijk een wonder en elke pasgeboren baby is een genadig geschenk van God. Maar iets meer dan 2000 jaar geleden was de wereld getuige van de wonderbaarlijkste geboorte van allemaal: God stuurde Zijn Zoon om als mensenkind geboren te worden in het gezin van het verloofde stel in Nazaret. Maria, een jonge maagd, werd door een hemelse boodschapper bezocht met de boodschap dat zij uitverkoren was om, door de kracht van de Heilige Geest, de Zoon van God te dragen. Jozef was een zeer trouwe man en gehoorzaamde de wetten van God. Natuurlijk nam Jozef aan dat Maria ontrouw was geweest. Volgens de wet zou zij ter dood kunnen worden veroordeeld voor een dergelijke schandelijke daad. Hij hield van Maria, maar besloot dat hij van haar moest scheiden.

De Heer stuurde toen weer een boodschapper (een engel) die ditmaal in een droom tot Jozef sprak. God bevestigde Maria’s verhaal over de bovennatuurlijke zwangerschap (Matteüs 1:19-20). Jozef was hier nu van overtuigd en aanvaardde de taak die God hem had gegeven.

  • Jozef was gehoorzaam en trouw en nam Maria tot vrouw (Matteüs 1:24).
  • Jozef hield Maria’s maagdelijkheid in ere tot na de geboorte (Matteüs 1:25).
  • Na de geboorte van Jezus in Betlehem bracht Jozef het kind naar de tempel in Jeruzalem om hem aan de Heer op te dragen, zoals werd voorgeschreven door de Mozaïsche wet (Lukas 2:21-27).
  • Jozef werd toen weer door een engel bezocht en gaf hij gehoor aan de waarschuwing dat hij met zijn gezin naar Egypte moest vluchten. Zo ontsnapten zij aan de verordening van Herodes waarin hij opdracht had gegeven om alle kinderen jonger dan twee jaar te doden (hij had gehoopt op deze wijze ook de jonge Messias om het leven te brengen, zie Matteüs 2:13-14). Na de dood van Herodes droeg de Heer Jozef op om terug te keren naar Israël, waar Jezus opgroeide tot een verwonderlijke jongeman, met een wijsheid die zijn leeftijd oversteeg (Lukas 2:39-40).
Jozef was een liefhebbende man die gehoorzaam voor het kind en zijn moeder zorgde, net zoals een natuurlijke vader gedaan zou hebben. Hij beschermde hen, voorzag in hun levensonderhoud en leidde zijn zoon op de wegen van het Joodse geloof. Hij raadpleegde en gehoorzaamde God op alle mogelijke manieren om voor het kind te zorgen dat wij nu kennen als Jezus Christus. Het lijkt erop dat God niet alleen Maria voor deze taak had uitverkoren, maar ook Jozef.

Jozef in de Bijbel - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen