Christelijk mentorschap

VRAAG: Christelijk mentorschap - Een leider is een voorbeeld

ANTWOORD:

Door Dr. Jeff Myers1

De mensen in de tijd van Jezus hoopten op een leider die Judea zou bevrijden van de tirannieke heerschappij. Jezus zette dat idee volledig op zijn kop door hun vooringenomenheid krachtig uit te dagen.

Op een dag vroeg Jezus, na een lange voetreis, zijn discipelen waar zij onderweg over gepraat hadden. Beschaamd gaven zij toe dat zij gediscussieerd hadden over de vraag wie de grootste in het koninkrijk zou worden. Jezus gaf een eenvoudig antwoord: “Als je de belangrijkste wil zijn, moet je de minst belangrijke worden. Je moet een dienaar worden van alle anderen” (Markus 9:35).

Het woord “dienaar” in deze uitspraak komt van het Griekse woord “doulos”, wat betekent “iemand die bereid is om een slaaf te worden”. Jezus gaf zelf als leider het voorbeeld. Alleen Hij werd de slaaf van alle mensen.

Maar deze opdracht voor de discipelen is nog steeds een opdracht voor ons vandaag: ons succes als leiders is rechtstreeks evenredig met onze bereidheid om zelf een sterk fundament te zijn voor degenen die ons volgen. Of, zoals Glen Shultz het verwoordde: leiderschap betekent “leren om naar de bodem te klimmen”.

Voetnoot:
1 Uit trainingsmateriaal van Passing the Baton - www.passingthebaton.org

Een Christelijke mentor - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen