Maria Magdalena en de Heilige Graal?

VRAAG: Maria Magdalena en de Heilige Graal?

ANTWOORD:

De "Da Vinci Code" heeft een theorie over Maria Magdalena en de Heilige Graal naar voren gebracht. Eén van de personages in het boek zegt: "Ja, maar ik beweer niet zelf dat zij de Graal is. Christus zelf beweerde dat." Het boek beweert dat Maria Magdalena, het symbool voor vrouwelijkheid, de graal zou zijn.

In werkelijkheid bestaat er geen bewijs dat Jezus Christus ooit beweerde dat Maria Magdalena de Heilige Graal was. Sterker nog, de Bijbel maakt nooit gewag van de woorden "graal" of "Heilige Graal".

Het idee van een "Heilige Graal" is afkomstig uit een mythische legende. De meeste schriftgeleerden geloven dat de legende zijn oorsprong had in een Keltische mythe over een hoorn des overvloeds; de bron van alle goede dingen. Volgens deze legende was de hoorn een bron van goddelijke gunsten, omdat dit de beker zou zijn die tijdens het Laatste Avondmaal door Jezus werd gebruikt (of een beker die het bloed van Jezus opving toen dit van het kruis afdruppelde).

Er bestaat geen bewijs voor de bewering van de "Da Vinci Code" dat Maria de Heilige Graal was.

De waarheid over de Da Vinci code - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen