Vragen voor Christelijke mentoring

VRAAG: Vragen voor Christelijke mentoring - Word wijs door met de wijzen mee te lopen

ANTWOORD:

Door Dr. Jeff Myers1

Hier volgen enkele vragen die je wijzer kunnen maken en in de smaak zullen vallen bij wijze raadgevers:

 • “Wat maakte voor jou het verschil uit?”
 • “Ik zou graag willen horen hoe jij in dit vakgebied bent terechtgekomen.”
 • “Welke belangrijke lessen heb jij op jouw pad geleerd?”
 • “Als jij nog eens helemaal opnieuw zou kunnen beginnen, wat zou je dan anders doen?”
 • “Welk advies zou jij iemand geven die vandaag de dag in dit vakgebied wil gaan werken?”
 • “Wie zijn de prominente figuren in dit vakgebied op wie ik in het bijzonder moet letten?”
 • “Welke mensen hebben jou persoonlijk beïnvloed en je succes mogelijk gemaakt?”
 • “Welke vijf boeken vond jij het meest waardevol in dit vakgebied?”
 • “Zijn er vakbladen of tijdschriften die ik regelmatig zou moeten lezen?”
 • “Wat zijn volgens jouw de essentiële principes om in dit vakgebied succesvol te kunnen zijn?”
 • “Als tijd en geld geen rol zouden spelen, wat zou jij dan het het liefst willen doen?”
 • “Welke doelen heb jij op dit moment voor ogen?”
 • “Maak jij plannen op jaarbasis? Zo ja, hoe werkt dat?”
 • “Hoe zorg jij ervoor dat je je tijd effectief indeelt?”
 • “Heb je ooit iemand gecoacht die toen ook succesvol is geworden op dit gebied?”
 • “Op welke manieren kan ik meer over dit vakgebied leren?”
 • “Welke obstakels kan ik op mijn pad verwachten? Waar moet ik op letten?”
 • “Welke vragen heb ik nog niet gesteld die ik zou moeten stellen?”
Oefen deze week het stellen van goede vragen. De krachtigste vragen zijn...

Open: Open vragen kunnen niet met “ja” of “nee” beantwoord worden.
 • Gesloten: “Je zei dat je een gezondere leefstijl wil gaan aanhouden. Heb je overwogen om je eetgewoonten te veranderen?
 • Open: “Je zei dat je een gezondere leefstijl wil gaan aanhouden. Welke stappen denk je dat je daartoe moet zetten?”
Niet-defensief. “Waarom” vragen geven mensen het gevoel dat ze in de getuigenbank zitten.
 • Defensief: “Waarom heb je je collega daar niet op aangesproken toen je de gelegenheid had?”
 • Niet-defensief: “Wat betreft de verbetering van je relatie met je collega, wat zijn volgens jou enkele dingen die je kunt doen?”
Doelgericht. Het stellen van vragen zou niet slechts een gelegenheid voor mensen moeten zijn om stoom af te blazen, maar een gelegenheid om vooruitgang te boeken naar een waardig doel.
 • Niet doelgericht: “Wil je me vertellen hoe jij je daarover voelt?”
 • Doelgericht: “Wat denk je dat je moet doen?”

Voetnoot:
1 Uit trainingsmateriaal van Passing the Baton - www.passingthebaton.org

Een Christelijke mentor - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen