De kenmerken van een goede werkethiek

VRAAG: Wat zijn de kenmerken van een goede werkethiek?

ANTWOORD:

Omdat werkethiek draait om een gedragscode, of een verzameling principes die aanvaardbaar is op de werkplek, moeten we die principes nader bekijken.

De kenmerken van een goede werkethiek voor een werkgever of bedrijf zijn onder andere de volgende:

  • Een veilige werkomgeving waarborgen voor het personeel;
  • Werknemers behandelen met waardigheid en respect;
  • Een eerlijk loon betalen voor de verleende diensten;
  • Alle zakentransacties op een eerlijke en integere manier afhandelen.
De Bijbel zegt het volgende tegen werkgevers: “Meesters, wees goed voor jullie slaven. Bedreig hen niet. Want jullie dienen dezelfde Heer in de hemel als zij, en voor Hem zijn alle mensen gelijk” (Efeziërs 6:9).

De kenmerken van een goede werkethiek voor een werknemer zijn onder andere de volgende:
  • Op tijd op het werk verschijnen;
  • Gedurende werkuren 100% van de tijd besteden aan bedrijfsaangelegenheden;
  • De apparatuur, producten en andere middelen van het bedrijf met zorg behandelen;
  • Het bedrijf respecteren. Dat betekent eerlijkheid en integriteit.
De Bijbel zegt het volgende tegen werknemers: “Slaven, gehoorzaam je meesters in alles. Werk niet alleen goed om een goede indruk op hen te maken. Maar doe je werk goed omdat jullie ontzag voor de Heer hebben en Hem willen gehoorzamen. Wat je ook doet, doe het met je hele hart, alsof je het voor de Heer doet en niet voor mensen. Onthoud dat God je er als beloning zijn erfenis voor zal geven. Want je werkelijke Meester is Christus” (Kolossenzen 3:22-24).

Ethiek op de werkplek - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen