Training voor Christelijke mentors

VRAAG: Training voor Christelijke mentors - Het geheim achter werkelijke geloofwaardigheid

ANTWOORD:

Door Dr. Jeff Myers1

Wat geeft mensen werkelijk een gevoel van voldoening op het werk? Het antwoord op die vraag kan heel bruikbaar zijn voor leiders en mentors die geloofwaardig voor hun volgelingen willen zijn.

Donald Pelz besloot om die vraag te onderzoeken door alle factoren te bestuderen die het gevoel van voldoening van werknemers beïnvloeden. Hij ontdekte dat noch de financiële tegemoetkoming, noch zinvol werk op de eerste plaats kwam. De belangrijkste factor was: heeft de baas invloed op zijn of haar directe meerderen? Met andere woorden: werknemers willen ervaren dat er beweging in hun team zit; dat zij dingen doen die bijdragen aan de organisatie als geheel.1

Ik vraag me af of dit inzicht ook toepasbaar is op leiders en volgelingen. Is het mogelijk dat volgelingen uitgeblust raken en opstappen, als de leiders aan momentum verliezen?

Hier volgen enkele vragen die beantwoord zouden moeten worden door alle mensen die anderen willen beïnvloeden:

  • Communiceer ik met een visie voor de volgende generatie?
  • Zien anderen in mij iemand die doorzet, of iemand die al heeft opgegeven?
  • Zijn mijn woorden voor anderen een bron van hoop of van hopeloosheid?
  • Ga ik verder dan “zo doen we dat nu eenmaal”, om nieuwe en interessante uitdagingen te vinden?
De volgende generatie vraagt zich het volgende af: “Kan een enkele mens werkelijk een verschil uitmaken?” Wij moeten hen met onze eigen levens laten zien dat het antwoord “ja” is.

Voetnoot:
1 Uit trainingsmateriaal van Passing the Baton - www.passingthebaton.org

Een Christelijke mentor - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen