Christelijke mentoring: het stokje doorgeven

VRAAG: Christelijke mentoring: het stokje doorgeven, of: hoe is de wedloop van het leven als een estafette?

ANTWOORD:

Door Dr. Jeff Myers

Coach Nigel Hetherington, de sprint- en hordencoach van het Schotse nationale atletiekteam, geeft ons de tien principes van de estafette.1 Welke lessen kunnen we hieruit leren over de wedloop van het leven?

  1. De race draait om het stokje, niet om de lopers. Het doel is om het stokje te allen tijde zo snel mogelijk te laten voortbewegen. Het stokje moet altijd het snelste teamlid zijn!
  2. De overdracht van het stokje brengt het beste in alle deelnemers naar boven. De estafette moet de snelheid van de atleten verhogen, niet verlagen. Een goed getraind estafetteteam zal de 400 meter sneller afleggen dan de som van de normale 100 meter tijden van diezelfde vier lopers.
  3. Elk teamlid moet bereid zijn om elk van de vier posities in te nemen. Alle mogelijke volgordes en combinaties moeten geoefend worden, zodat het team in alle mogelijke omstandigheden zo flexibel mogelijk is.
  4. Het is een goed idee om de overdracht van het stokje te oefenen. Laat alle lopers van het team een pas van elkaar verwijderd in dezelfde baan staan, met de neuzen dezelfde kant op. Geef het stokje dan aan de achterste loper en laat de lopers het stokje doorgeven tot aan de voorste loper.
  5. Oefen tot de overdracht een instinct is geworden. Atleten moeten elkaar leren vertrouwen. In plaats van achteruit te kijken, moet de voorste loper getraind worden om te reageren op het “hand!” commando.
  6. Oefen onder druk. Simuleer de druk van een echte wedstrijddag. Laat bijvoorbeeld twee aan elkaar gewaagde teams samen lopen en wissel dan atleten uit van het ene naar het andere team. Speel het geluid van juichende toeschouwers als dat mogelijk is.
  7. De laatste loper moet zorgvuldig gekozen worden. De loper van de laatste omloop moet onder druk zijn vorm behouden: er is niemand meer die hem kan helpen. Kies een “adrenalineloper” die de finishlijn op topsnelheid kan bereiken.
  8. Het stokje moet bijna op topsnelheid worden overgedragen. De arriverende loper moet niet oververmoeid zijn, want dan zal hij zijn balans verliezen tijdens de overdracht. De volgende loper moet zich kunnen concentreren op het opbouwen van zijn snelheid. Hij zou niets anders hoeven doen dan zijn hand achteruitsteken wanneer hij het “hand!” commando hoort.
  9. Wanneer het stokje valt, betekent dat niet automatisch dat het team gediskwalificeerd is. Degene die het stokje laat vallen, mag het oprapen en de race vervolgen. Als de aankomende loper het stokje laat vallen, mag hij het oprapen en de overdracht voltooien.
  10. Doelbewuste inspanningen zullen beloond worden! Het verbeteren van de estafettevaardigheden kan bezielend en belonend zijn als het slim wordt gedaan. Een team dat deze principes zal toepassen, zal de raceprestaties ongetwijfeld verbeteren.
Hebreeën 12:1-2 verhaalt over een “menigte van getuigen”, de helden van het geloof, die ons omgeven terwijl wij de wedloop van het leven lopen. Zij hebben het stokje aan ons overgedragen en nu is het onze beurt om het aan onze kinderen door te geven. De boodschap die wij onze kinderen kunnen meegeven, is de volgende: “Wij lopen allemaal in dezelfde race. Ik kan alleen winnen als jij wint. Daarom zal ik altijd van je houden, wat er ook gebeurt, en daarom zal ik altijd mijn best doen om jou te coachen zodat je een godvruchtig mens met karakter zal zijn. Gods manier om te leven is de beste.”

Als het leven werkelijk een estafette is, dan moeten we alles nog eens opnieuw overdenken: niet alleen hoe we onze eigen kinderen grootbrengen, maar ook hoe we andere mensen in onze wijk, gemeenten en samenleving bijstaan. Ik geloof dat dit een van de belangrijkste beweegredenen van onze tijd is.

De volgende generatie staat klaar voor de start, met uitgestrekte handen, met de ogen op de baan gericht en met pompende adrenaline. Zullen wij het stokje doorgeven? Het antwoord ligt grotendeels in onze handen.

Voetnoten:
1 Uit “An Introductory Guide to 4 x 100m Relay Racing”, www.welshathletics.org, juli 2004, en correspondentie met Jeff Myers, april 2006.

Uit trainingsmateriaal van Passing the Baton - www.passingthebaton.org

Een Christelijke mentor - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen