God tegenover Satan

VRAAG: God tegenover Satan - Hoe kunnen we ons verweren tegen Satan?

ANTWOORD:

Is er in de wereld een strijd gaande tussen God en Satan? Het is wijs voor ons om Satans strategieën te begrijpen en te weten hoe we ons kunnen verweren.

  • Waak over je emoties. Wanneer we ons rusteloos, nerveus, hongerig, eenzaam, boos of angstig voelen, is het mogelijk dat een van Satans demonen strijd voert met onze gedachten. Hij probeert onze beslissingen en ons gedrag te beïnvloeden. God daarentegen bedaart onze emotionele stormen en helpt ons om tevreden en vredig te zijn.

  • Waak over je gedachten. Hoe kunnen we het verschil zien tussen gedachten van Satan en gedachten van God? Al denken we dat die verschillen overduidelijk moeten zijn, toch vermomt Satan zich als een engel van het licht en verdraait hij zelfs de Bijbel in zijn eigen voordeel (2 Korintiërs 11:14; Lukas 4:10). Daarom moeten we niet op ons eigen verstand vertrouwen. Elke gedachte die wij denken moeten we “gevangen nemen” en terugbrengen tot gehoorzaamheid aan Christus (2 Korintiërs 10:5). Dit gebeurt wanneer we onze gedachten filteren door Gods Woord.

  • Ken je Bijbel in context en gebruik die kennis. Tijdens de bediening van Jezus op aarde, weerstond Hij persoonlijk verleidingen van de duivel met Zijn kennis en gebruik van de Schriftteksten (Matteüs 4).

  • Doe de hele wapenrusting van God aan. Efeziërs 6 legt dit uit:
    “Tenslotte, broeders en zusters: wees sterk in de kracht van de Heer. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen. Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een pantser. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God. En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken, bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let er op dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen” (Efeziërs 6:10-18).

De geschiedenis van Satan - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen