Bijbelverzen over de soevereiniteit van God

VRAAG: Welke Bijbelverzen gaan over de soevereiniteit van God?

ANTWOORD:

God is vóór alle dingen

  “Hij was er eerder dan al het andere. Alle dingen bestaan door Hem” (Kolossenzen 1:17, BasisBijbel).

  “Nog vóórdat de bergen ontstonden, nog vóórdat U de aarde had gemaakt, was U al God. Voor eeuwig bent U God” (Psalm 90:2).
God heeft alle dingen voortgebracht
  “In het begin maakte God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1).

  “Want door Jezus heeft God alle dingen in de hemel en op de aarde gemaakt: de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, alles wat heerst en macht heeft. Alles is door Hem en voor Hem gemaakt” (Kolossenzen 1:16).
God houdt alle dingen in stand
  “Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dank zij Hem” (Kolossenzen 1:17, Het Boek).

  “De Zoon is de 'afbeelding' van God Zelf. In Hem zien we wie God is. In Hem zien we de macht en majesteit van God en het karakter van God. De Zoon zorgt ervoor dat alle dingen bestaan. Want alle dingen bestaan door zijn woord dat één en al kracht is” (Hebreeën 1:3).
God overstijgt alle dingen
  “Heer, onze Heer, de hele aarde laat zien hoe geweldig U bent! Aan de sterrenhemel is te zien hoe geweldig U bent” (Psalm 8:2)

  “Want U, Heer, bent de Allerhoogste God, de Heer van de hele aarde, machtiger dan alle andere goden” (Psalm 97:9).
God weet alle dingen
  “Onze Heer is geweldig, zijn kracht is heel groot. Zijn wijsheid is grenzeloos” (Psalm 147:5).

  “Al aan het begin vertel Ik wat er aan het eind zal gebeuren...” (Jesaja 46:10).

  “Niemand kan zich voor God verbergen. Alles wat we zijn en doen, is zichtbaar voor God. En we zullen tegenover Hem verantwoordelijk zijn voor alles wat we hebben gedaan” (Hebreeën 4:13).
God kan alle dingen doen (die in overeenstemming zijn met Zijn natuur)
  “Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’” (Matteüs 19:26).

  “Ik ben de Heer, de God van alle mensen. Zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?” (Jeremia 32:27).
God is eigenaar van alle dingen
  “De aarde is van de Heer, met alles wat daarop is. De hele wereld is van Hem, met alle mensen die er wonen. Want Hij heeft de aarde op de zeeën neergezet. Hij plaatste de aarde op het water” (Psalm 24:1-2).

  “Hoe zouden ik en mijn volk U deze prachtige geschenken kunnen geven? Want het is allemaal al van U. We hebben het van U gekregen en we geven het weer aan U” (1 Kronieken 29:14).
God heerst over alle dingen
  “De Heer regeerde in de tijd van de grote overstroming . De Heer regeert nog steeds, voor eeuwig is Hij koning” (Psalm 29:10).

  “Want U bent groot en machtig. U bent een machtig Koning. Alles in de hemel en op de aarde is van U. U bent de allerhoogste Koning. Als iemand rijk en machtig is, heeft U hem dat gegeven. Want U heerst over alles. U bent oppermachtig. U kan mensen groot en machtig maken” (1 Kronieken 29:11-12).

Bijbelverzen over de soevereiniteit van God - Wat betekent Zijn oppermacht voor mij?

God heeft alle dingen in Zijn hand, inclusief menselijke beslissingen

  “Ik weet dat U alles kan en dat alles wat U van plan bent ook gebeurt” (Job 42:2).

  “Híj bepaalt wat er gebeurt in de hemel en op de aarde, in de zeeën en de oceanen” (Psalm 135:6).

  “En God doet altijd wat Hij van plan is. En samen met Jezus Christus hebben wij ook de erfenis gekregen die God ons altijd al heeft willen geven. Wij [Joden] hebben heel lang gewacht op de komst van Christus. En nu Christus is gekomen, prijzen we God dat Hij zo geweldig goed is” (Efeziërs 1:11-12).

  “De Heer heeft een doel voor alles wat Hij gemaakt heeft. Zelfs de slechte mensen gebruikt Hij voor zijn doel” (Spreuken 16:4).

  “Want God wist van tevoren al welke mensen van Hem zouden gaan houden. En van tevoren had God al de bedoeling dat die mensen op zijn Zoon zouden gaan lijken. Zo zou Jezus de eerste Zoon zijn die uit God werd geboren. Daarna zou hij nog heel veel broeders en zusters krijgen. En de mensen van wie Hij de bedoeling had dat ze op zijn Zoon zouden gaan lijken, heeft Hij ook geroepen. En de mensen die Hij heeft geroepen, heeft Hij ook vrijgesproken van schuld. En de mensen die Hij heeft vrijgesproken van schuld, heeft Hij ook zijn hemelse macht en majesteit gegeven” (Romeinen 8:29-30).

Voetnoot:
Titels van de diverse secties in dit artikel uit Systematic Theology van Dr. Norman Geisler.

God is oppermachtig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen